logo itpoint.cz

Jersey Telecoms bude využívat IP technologie RiverSoft

RiverSoft - poskytovatel síťového managementu sítí IP (Internet Protocol), oznámil, že byl vybrán společností Jersey Telecoms, aby spravoval její rozrůstající se vnitřní i vnější sítě IP.

Společnost Jersey Telecoms očekává, že díky využití objevů a technologií pro vyhledávání chyb od firmy RiverSoft, zvýší výkonnost operačního centra sítě a to jí umožní dosáhnout zlepšení služeb zákazníkům.

Společnost Jersey Telecoms začne také využívat metod RiverSoftu k řízení své interní komunikační sítě a páteře služeb IP, která se skládá ze širokopásmových směrovačů, spínačů ATM a služby ASDL, která je provozována pomocí zařízení společnosti Cisco. Tyto infrastruktury byly dříve řízeny za použití SiteScope společnosti FreshWater a CiscoWorks 2000. Jersey Telecoms bude nadále používat tyto produkty a propojí je s těmi od RiverSoftu, aby dosáhla co nejkomplexnějšího řešení síťového managementu.

Společnost Jersey Telecoms nedávno představila první ze dvou nových center pro připojení, kde bude RiverSoft spravovat zařízení pro zákazníky. Nová technologie Riversoftu motivuje zákazníky, aby k ní připojili své síťové vybavení, a tak využili nových možností.

"RiverSoft poskytuje nejen výrazné zlepšení sítě IP, ale také snadnou použitelnost pro koncové uživatele a výbornou grafickou prezentaci sítě," řekl Ted Hefford, ředitel společnosti Jersey Telecoms Broadband Group. "Při rozsáhlé viditelnosti a zabezpečení systémem RiverSoftu pro omezení chyb, můžeme mít my i naši zákazníci plnou důvěru ve schopnost zkrátit čekací dobu na síti IP, stejně tak jako zvýšit dostupnost a operační výkonnost naší ostrovní sítě. "Poskytovatelé služeb musí v dnešní době zvládnout úkol
nabízet snadno dostupné služby zákazníkům a přitom držet tempo se stále se vyvíjející infrastrukturou sítí," řekl Mark Rivington,
ředitel marketingu pro Evropu z RiverSoftu. "Přístup RiverSoftu ke správě sítě dosahuje velké komplexnosti, poskytuje vysokou
úroveň automatizace a úsporu času, která je obrovskou výhodou pro poskytovatele ekonomicky klíčových síťových služeb.

O společnosti Jersey Telecoms

Telefonní služby byly poprvé zavedeny na ostrově Jersey v roce 1895 a od roku 1923 se telekomunikační systém rozvíjel až se
vyvinul ve společnost Jersey Telecoms, která je srovnatelná s těmi nejrozvinutějšími v západním světě. Během posledních deseti
let bylo do tvorby vysoce kvalitní sítě na ostrově investováno 63 miliónů liber a v příštích pěti letech se plánuje investice 77 miliónů liber.

Plně digitální síť společnosti Jersey Telecoms je velmi moderní a využívá nejnovějších technologií, které se pravidelně modernizují, aby bylo zajištěno, že Jersey nezůstane pozadu ani co do technické úrovně, ani co do nových služeb. Digitální spojení je vedeno do budov zákazníků přes rozsáhlou síť optických vláken, přes kterou je zajištěno spojení a výměna se systémem X, anebo je poskytováno sofistikované spojení pomocí sítě LAN.

Použití nejnovějších systémů synchronní digitální hierarchie (SDH) poskytuje páteř pro interní propojení a podmořské kabely, které propojují Jersey s okolním světem. Síť JT GSM pro mobilní telefony podporuje nyní více než 44 tisíc místních uživatelů (z celkového počtu 90 tisíc obyvatel) a spojuje s více než 100 dalšími zahraničními sítěmi. Obyvatelům ostrova jsou kromě telefonních služeb dostupné i všechny hlavní služby jako ISDN, Centrex, soukromé digitální obvody, Telex, Fax & Data, hlasová pošta a paging. Síť JT GSM podporuje služby Fax & Data na mobilních telefonech stejně jako možnost zasílání krátkých zpráv SMS a další předplatitelné služby pro mobilní telefony.

Společnost Jersey Telecoms poskytuje řadu internetových služeb na ostrově, který je připojen přes JT páteř internetových služeb, která je vysoce kvalitním a spolehlivým připojením k WWW. Přístup na Internet s vysokou operační rychlostí využívá nejnovější technologie asymetrické digitální předplatitelné smyčky (ADSL), kterou uvedl na trh BT loni na podzim.

Další informace najdete na http://www.jerseytelecoms.com

O společnosti RiverSoft

Společnost RiverSoft poskytuje vysoce rozvinutou správu sítě IP, která byla navržena tak, aby se dokázala přizpůsobit rychlému
tempu změn na dnešních sítích IP. Mezi zákazníky RiverSoftu patří Deutsche Bank, Hewlett-Packard, Intel Corporation, Level 3 Communications a Siemens NSL.

Informace o společnosti RiverSoft a o jejích návrzích najdete na http://www.riversoft.com

Kontakt :
RiverSoft
Mark Rivington +44 (0) 20 7385 6100
mark.rivington@riversoft.com
nebo
Banner PR
Debby Penton/Judith Schunke +44 (0) 20 7349 2200
riversoft@b1.com

tisková zpráva

Článek ze dne 23. ledna 2001 - úterý