logo itpoint.cz

Jet2Web Czech Republic nová značka a dimenze business služeb společnosti Czech On Line a.s.

Czech On Line a.s. pro své business (placené) služby uvádí začátkem října na trh značku Jet2Web Czech Republic, která představuje nabídku hlasových, datových a internetových služeb i služeb s přidanou hodnotou (telehousing a server hosting).

Společnost Czech On Line a.s. pro své business (placené) služby uvádí začátkem října na trh značku Jet2Web Czech Republic. Tato nová značka bude na trh uvedena ve stejnou dobu jako nabídka nových telekomunikačních služeb pro korporátní zákazníky. Nabídka zahrnuje jak hlasové, datové a internetové služby, tak i služby s přidanou hodnotou (telehousing a server hosting). Společnost v tento den také zahájí činnost nové internetové stránky na adrese www.jet2web.cz .

Značka Jet2Web byla vyvinuta v souladu se strategickými kroky společnosti Telekom Austria – v budoucnu bude komunikace stále snadnější a rychlejší. Nezbytné předpoklady pro tento vývoj poskytují všechny IP sítě. Značka Jet2Web vyjadřuje nový směr TA Group z hlediska rychlosti, obsahu a technologie.

Značka Jet2Web Czech Republic nahradí původní značku Video On Line. Z rozsáhlého marketingového průzkumu, který proběhl začátkem léta vyplynulo, že stávající značka "Video On Line" by dostatečně nevystihovala další vývoj aktivit společnosti na rychle se měnícím místním telekomunikačním trhu. Nové logo "Jet2Web" svým grafickým zpracováním a obsahem lépe vyjadřuje kvalitu, dynamičnost a spolehlivost nových služeb.

Důležitým faktorem, který doprovází změnu názvu a grafické zpracování značky, je upravení portfolia služeb. Pod značkou Jet2Web jsou poskytovány komplexní služby a řešení přizpůsobené na míru potřebám klientů, což zvyšuje efektivnost komunikace a také spokojenost zákazníků. Nabízíme účinná inovační řešení, jejichž přínosem bude snížení nákladů v oblasti komunikací a taktéž přísun informací, které našim klientům umožní sledovat aktuální vývoj v tomto sektoru.

Navíc se část společnosti Czech On Line, a.s. v současné době stěhuje do nového technologického centra na Žižkově, kde vybudovala takové technologické zázemí, které nabízí optimální podmínky pro poskytování kvalitních služeb zákazníkům.

Charles Peake, generální ředitel Czech On Line a.s., dodává: "Vzhledem k vývoji v ostatních západoevropských zemích spatřujeme hlavní příležitost pro další rozvoj naší společnosti především v oblasti širokopásmového přenosu informací, dále v rozšíření nabídky služeb internetového připojení a v souvislosti s liberalizací českého telekomunikačního trhu také v poskytování hlasových služeb na pevných linkách. Naším cílem je být jedním ze tří hlavních alternativních poskytovatelů komplexních komunikačních služeb a nabídnout svým zákazníkům internetové, hlasové a datové služby, jakož i služby s přidanou hodnotou."

K dosažení tohoto cíle využívá společnost Czech On Line i nadále plné podpory a spolupráce se svou silnou strategickou mateřskou firmou Telekom Austria. To umožní zejména předávání technologického know-how, snížení investičních nákladů a možnost společného použití sítí (tj. širokopásmové spojení mezi Prahou a Vídní o kapacitě 320 Gbit/s po "European Jet Stream").

Doplňující informace

www.jet2web.cz

Článek ze dne 8. října 2001 - pondělí