logo itpoint.cz

Kolik zaplatím za opravu svého mobilního telefonu ?

V detailním přehledu různých závad můžete orientačně zjistit, kolik zaplatíte za opravu svého mobilu značky Siemens.

V detailním přehledu různých závad můžete orientačně zjistit, kolik zaplatíte za opravu svého mobilu značky Siemens.

Zde se dozvíte předpokládané ceny oprav nebo náhradních dílů Siemens. Ceny jsou uvedeny se slevou na práci 25% v servisním středisku Siemens.

Siemens C 25

Popis závady Cena s DPH od (Kč)
Mechanické poškození kontaktů akumulátoru 540
Mechanické poškození kontaktů SIM 585
Mechanické poškození spodního konektoru 775
Výměna zadního krytu (pouze za originální kryt)* 730
Výměna antény 875
Výměna sklíčka displeje 540
Mechanicky poškozený displej 1672
Displej svítí, ale nic nezobrazuje 825
Displej svítí ale zobrazuje nesmyslné znaky 825
Částečně nefunguje podsvětlení (klávesnice nebo displeje) 800
Nepodsvěcuje 800
Aparát se samovolně vypíná 540
Test akumulátoru 480
Slabý signál 705
Akumulátor 1800
Aparát nenabíjí (závada v telefonu) 690
Nabíječ 1000
Výměna mechanicky poškozené klávesnice 650
Nefunkční klávesnice 650
Vadný reproduktor 630
Aparát nevyzvání 770

Siemens SL 10

Popis závady Cena s DPH od (Kč)
Nenabíjí 800
Problémy s přihlášením do sítě 1300
Částečně nefunkční displej (chybí řádky nebo sloupce) 705
Rozbitý displej 3600
Kryt spodní, spodní část 1500
Nezvoní 1200
Akumulátor 1300

Siemens S 10, S 10 Activ

Popis závady Cena s DPH od (Kč)
Aparát nečte SIM 870
Aparát má špatný signál 906
Prasklá anténa S10 (S10 active) 1000
Vadné nabíjení 755
Vadný mikrofon 960
Krátké Stand-by (kontrola, případně rekondice AKU) 480
Akumulátor 1400
Nefunkčí klávesnice 3200
Vadná hlavní deska 6500
Vadný reproduktor 630
Výměna předního krytu 1170
Výměna zadního krytu 850
Výměna obou krytů 1550

Siemens C 10

Popis závady Cena s DPH od (Kč)
Výměna antény 832
Výměna spodního krytu 680
Výměna horního krytu 680
Výměna obou krytů 900
Výměna klávesnice 730
Špatný příjem signálu 950
Výměna sklíčka displeje 550
Výměna čtečky SIM 561
Vadný mikrofon 751
Vadný reproduktor 618
Rozbitý displej 1982
Akumulátor 1809
Nezvoní 766
Nenabíjí 750

Siemens S 6, S 6P, S 8

Popis závady Cena s DPH od (Kč)
Výměna reproduktoru (špatná slyšitelnost) 620
Vadný mikrofon (volaná strana špatně slyší) 802
Aparát nedobíjí (vadná pojistka) 710
Vadný nabíječ 1400
Aparát má špatný signál (problémy s přihlášením do sítě) 500
Aparát špatně vyzvání nebo nezvoní (vnitřní konektor) 700
Aparát špatně vyzvání nebo nezvoní (vadný displej) 2750
Aparát nepodsvěcuje nebo při poklepu zhasíná (vnitřní konektor) 710
V případě zničených krytů 1500
Krátké Stand-by (naformátování akumulátoru) 405
Displej svítí, ale nezobrazuje, na displeji chybí řádky, obrazce při vypínání 710
Mechanické poškození displeje 2750
Klávesnice (nefunkční tlačítka) 710
Výměna krytů 1500
Výměna spodního krytu 1200
Výměna horního krytu 790
Výměna antény 850
Vadný akumulátor (li-ion) 4000
Neakceptuje SIM 710

Siemens S 25

Popis závady Cena s DPH od (Kč)
Nefunkční podsvícení displeje (výměna pojistky) 705
Nenabíjí (na displeji signalizuje dobíjení) 755
Nevibruje 476
Nezapne (uvolněná prop. folie v konektoru) 476
Nefunkční klávesnice 476
Šum v reproduktoru (výměna cívky) 705

Siemens C 35i

Popis závady Cena s DPH od (Kč)
Mechanické poškození kontaktů akumulátoru 550
Mechanické poškození kontaktů SIM 550
Mechanické poškození spodního konektoru 1000
Výměna zadního krytu 700
Výměna předního krytu 700
Výměna obou krytů 900
Mechanicky poškozený displej 1600
Displej svítí, ale nic nezobrazuje 500
Displej svítí ale zobrazuje nesmyslné znaky 500
Částečně nefunguje podsvětlení (klávesnice nebo displeje) 900
Aparát se samovolně vypíná 500
Test akumulátoru 500
Slabý signál 860
Výměna akumulátoru 1500
Aparát nenabíjí (závada v telefonu) 860
Výměna nabíječe 1500
Výměna mechanicky poškozené klávesnice 700
Nefunkční klávesnice 700
Šum v reproduktoru - vadné repro 610
Aparát nevyzvání 950

M 35i

Popis závady Cena s DPH od (Kč)
Mechanické poškození kontaktů akumulátoru 550
Mechanické poškození kontaktů SIM 550
Mechanické poškození spodního konektoru 1000
Výměna zadního krytu 1000
Výměna předního krytu 1000
Výměna obou krytů 1150
Mechanicky poškozený displej 1600
Displej svítí, ale nic nezobrazuje 500
Displej svítí ale zobrazuje nesmyslné znaky 500
Částečně nefunguje podsvětlení (klávesnice nebo displeje) 900
Aparát se samovolně vypíná 500
Test akumulátoru 500
Slabý signál 860
Výměna akumulátoru 1500
Aparát nenabíjí (závada v telefonu) 860
Výměna nabíječe 1500
Výměna mechanicky poškozené klávesnice 700
Nefunkční klávesnice 850
Šum v reproduktoru - vadné repro 610
Aparát nevyzvání 950

S 35i

Popis závady Cena s DPH od (Kč)
Mechanické poškození kontaktů akumulátoru 550
Mechanické poškození kontaktů SIM 550
Mechanické poškození spodního konektoru 1000
Výměna zadního krytu 1000
Mechanicky poškozený displej 1550
Displej svítí, ale nic nezobrazuje 500
Displej svítí ale zobrazuje nesmyslné znaky 500
Částečně nefunguje podsvětlení (klávesnice nebo displeje) 900
Aparát se samovolně vypíná 500
Test akumulátoru 500
Slabý signál 860
Výměna akumulátoru 2500
Aparát nenabíjí (závada v telefonu) 1000
Výměna nabíječe 1500
Výměna mechanicky poškozené klávesnice 850
Nefunkční klávesnice 850
Šum v reproduktoru - vadné repro 650
Aparát nevyzvání 950

Gigaset

Popis závady Cena s DPH od (Kč)
Výměna mikrofonu 837
Výměna reproduktoru 754
Výměna klávesnice 729
Výměna displeje 705
Závada nabíjení 755
Špatný příjem signálu 705
Linka (flash) 755

Další info naleznete na URL adrese : http://stest.etnetera.cz/siemens/site/INFORMACE/icp/Servis_telefona/cenik/opravy.html

Článek ze dne 19. dubna 2001 - čtvrtek