logo itpoint.cz

Licence pro třetí generaci mobilních telefonů UMTS ukončí vysílání programů kabelové televize v mikrovlnném systému MMDS

Společnost UPC Česká republika bude nucena ukončit vysílání MMDS nejpozději do konce roku 2001 a proto nahrazuje tento systém digitální satelitní televizí za zvláště výhodných podmínek.

Praha 19. září 2001. Téměř 40 000 domácností, které na různých místech České republiky přijímaly programy kabelové televize pomocí bezdrátového mikrovlnného šíření známého pod zkratkou MMDS (Multiwave Multipoint Distribution System), musí přejít na jiný způsob příjmu. Systém MMDS totiž využívá k šíření signálu licencované, pevně vymezené frekvenční pásmo, které je – počínaje rokem 2002 – určeno pro šíření signálu třetí generace mobilních telefonů (UMTS).

Společnosti UPC Česká republika, a. s. a Kabel Net Holding, a. s., které drží licence Českého telekomunikačního úřadu na toto frekvenční pásmo a provozují systém MMDS, proto budou nuceny ukončit vysílání jeho prostřednictvím nejpozději do konce roku 2001. Společnosti byly seznámeny s faktem, že platnost jejich licencí nemůže být Českým telekomunikačním úřadem a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání obnovena. Do úvahy nepřipadá ani možnost "převést" vysílání na jinou frekvenci. Ty, které mohou být využity se totiž nacházejí v pásmu nad 40 GHz a nezbytné náklady na základní technická zařízení by se pohybovaly v řádu stovek miliónů Kč. Navíc by se výrazně snížil dosah systému.

"Jde o objektivní skutečnost, se kterou se musíme vyrovnat. Našim cílem je, aby ani jediný z našich zákazníků nepřišel o své oblíbené kabelové programy a aby mu byly, třeba částečně, kompenzovány potíže spojené s přechodem na jiný způsob příjmu televizního signálu," prohlásil v této souvislosti Richard Singer, předseda představenstva a generální ředitel společností UPC Česká republika, a. s. a Kabel Net Holding, a. s.

Podle jeho slov nabízí obě společnosti za systém MMDS následující možnosti

  1. Zákazníkům v Praze a v Brně, kteří jsou v dosahu kabelových rozvodů, připojení na tuto síť. Jde celkem o 14 000 z celkového počtu 40 000 domácností dosud využívajících systém MMDS. Řádně platící zákazníci jsou připojováni zcela zdarma a na rozdíl od technicky omezené nabídky v systému MMDS (16 programů) mohou sledovat až 38 programů. Přepojování na síť již začalo a je úspěšné. Služby kabelové televize si totiž předplatila řada nových zákazníků, kteří neměli dosud zájem o nabídku v systému MMDS.

  2. Zbývajícím předplatitelům systému MMDS v Praze, Brně, Olomouci a Českých Budějovicích službu UPC Direct, digitální satelitní příjem televizního a rozhlasového signálu. Jedná se (podobně jako systém MMDS) o kabelovou televizi bez kabelu šířenou prostřednictvím satelitu Astra. Na rozdíl od systému MMDS pokrývá digitální satelitní distribuce UPC Direct celou republiku, nepodléhá licenci Českého telekomunikačního úřadu a umožňuje individuální digitální satelitní příjem oblíbených programů kabelové televize skutečně všem zájemcům o kvalitní televizní zábavu.

    Ti předplatitelé systému MMDS, kteří se rozhodnou uzavřít smlouvu na službu UPC Direct budou mít následující výhody :

    • prominutí aktivačního poplatku ve výši 500 Kč (bude odečten z prvního vyúčtování za služby)
    • příspěvek na instalaci přijímacího zařízení ve výši 600 Kč (slevu vystaví přímo instalační firma
    • programovou nabídku Rodina zdarma do konce 2001

V optimálním případě převyšuje celková sleva 3100 Kč.

Společnost UPC Česká republika informuje o těchto skutečnostech všechny zákazníky připojené na systém MMDS písemně. Ti spolu s informací obdrží výpovědi smluv o dodávce televizního signálu k 31. 12. 2001 (v Českých Budějovicích do 31. 10. 2001) a nabídku dalších služeb. Zákaznické centrum společnosti UPC je připraveno řešit všechny případné problémy telefonicky.

Ukončení platnosti licence na systém MMDS zbaví signálu všechny, kteří systém zneužívali k neautorizovanému příjmu kabelové televize. Nicméně společnost UPC Česká republika, a. s. je i v jejich případě připravena nabídnout digitální satelitní službu UPC Direct, ovšem za běžných obchodních podmínek.

 www.upc.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 21. září 2001 - pátek

Nabízíme jednu z nejlevnějších databází firem ČR na trhu.
Osobní anonymita a vyšší prestiž firmy využitím britských pověřenců.
Trápí vás zánět průdušek? Co vám může pomoci?