logo itpoint.cz

Máme z čeho vybírat ?

Český Telecom informoval o definitivní podobě volitelných programů. Sám jeho šéf ale změny označil za opatrné.

.Informace o cenových programech, které si mohou účastníci Českého Telecomu od 1. dubna zvolit, byla obsažena již ve zprávě o změnách cen a účtování, zveřejněné na sklonku minulého roku. Nyní Český Telecom představil jejich definitivní podobu k tomuto datu. Ihned je nutno dodat, že lze očekávat ještě další změny nebo doplnění v průběhu roku. Ty však již nepůjdou směrem nahoru, aby nebyl narušen strop regulace, dohodnutý s ČTÚ. To je také důvod, proč jsou rozdíly v jednotlivých cenových programech mnohem menší, než jsme tomu již uvykli u mobilních telefonů. Vedení Českého Telecomu si od těchto programů slibuje zpětnou informaci o zájmu o jednotlivé změny, které prý nelze předem odhadovat. O pokles tržeb se nebojí, předpokládají jeho vyrovnání růstem provozu. Hlavním pokrokem zde má být vůbec možnost, byť skromné, volby tarifu. Dolaďují se způsoby žádosti o změnu, která bude muset nyní mít písemnou formu. Samotná změna není zpoplatňována, v budoucnu se poplatek nevylučuje. Dalším omezením je možnost měnit cenový program nejdříve po dvou měsících, o změnu na následující měsíc je třeba žádat deset dní předem, tedy do 20. dne předcházejícího měsíce. Kdo chce změnu již od 1. dubna, musí požádat do 20. března.

Než naznačím, kde jsou odlišnosti, raději nejprve napíšu, kterých druhů spojení se odlišnosti nedotknou, tedy které sazby jsou ve všech programech, ať už pro domácnosti nebo podnikovou sféru, stejné. Jde o audiotexové služby (0609), volání do mobilních sítí, Xcall (052), připojení k Internetu přes 0971 a služby komerční, informační a operátorské. Domácnosti mají dvě možnosti změn. Buď se mohou přihlásit na úroveň podnikové klientely, tedy platit měsíčně 225Kč (+50Kč) a zato získat jako jediné zvýhodnění ve špičce meziměsto levnější o 20 haléřů za minutu, respektive mezinárodně do sousedních zemí levnější špičku o 50 haléřů za minutu. Všechny ostatní druhy volání jsou beze změny, takže prostým dělením zjistíte, že tato volba, nazývaná HOME MAXI se vyplatí při 200 minutách meziměsta ve špičce…

Změna opačným směrem, s názvem HOME MINI, připomíná stav v posledních letech, kdy bytové stanice měly nejprve k dispozici deset impulsů měsíčně za původní cenu 1Kč (!) a poté jako vyrovnání dalšího zvýšení ceny měsíčního poplatku 17 impulsů v celkové hodnotě 44.20Kč, bez rozlišení druhu spojení. Jedině v tomto programu nyní dostanete něco zpátky ze zaplaceného měsíčního poplatku. Dokonce celých 90Kč, na které stouplo po intervenci ČTÚ původně Telecomem navrhovaných 60 Kč. Tento kredit se ale nyní týká pouze volání na pevné linky místně i meziměstsky, a na mezinárodní spojení. Ovšem aby jste ho získali, zdvojnásobí se vám minutové sazby za tyto druhy spojení. Ostatní typy volání, jako třeba do mobilních sítí nebo na internet je beze změn. Díky tomu kredit znamená 31 minut volání místně ve špičce a 12 minut meziměstsky. U místního volání je ale třeba mít na mysli, že jsou vám účtovány vždy alespoň dvě minuty, takže každé místní spojení ve špičce vás takto přijde minimálně na 5.80Kč! 90Kč tak utratíte již za 16 místních hovorů v délce do dvou minut, tedy jeden hovor ob den. Musíte tedy volat opravdu málo, aby se vám tato změna vyplatila. Jde vlastně o minuty zdarma v daných směrech volání, tak jak je známe z mobilních sítí, jen jsou jinak definovány podmínky. Kdo volá takto málo, aby se mu tento tarif vyplatil oproti standardnímu aktuálně platnému stavu by ale měl pro sebe zvážit vůbec rentabilitu placení pevné linky oproti vlastnictví mobilu s předplacenou kartou. Jiným případem by byl uživatel, který pevnou linku používá pro připojení na internet a současně extrémně málo telefonuje. Kredit 90Kč by mu potom pokryl náklady na hovory po pevné sítě a poplatky za internetová spojení by platil v původní výši.

Nabídka pro podnikovou klientelu je odvozena od sumy, kterou daná firma zaplatí za všechny své linky dohromady. Kritériem je, zda linky vlastní subjekt se stejným IČO. Zvýhodnění spočívá v systému slev, poskytovaných ale pouze na mezinárodní hovory špička/sedlo a meziměsta ve špičce. Slevy začínají od měsíčního účtu 100 tis.Kč a jsou odstupňované až na tržby nad 3 mil.Kč za danou firmu. Slevy jsou dány procentem z běžné minutové sazby určitého spojení a pohybují se od 5% (meziměsto špička, účet mezi 100 až 200 tis.Kč) do 15% (mezinárodní špička, účet nad 3mil.Kč). U podnikové klientely je zřejmá snaha udržet si tak největší zákazníky, o které budou nepochybně urputně bojovat i všichni noví operátoři.

Je jasné, že skutečně nemůže jít o poslední slovo. Český Telecom má nepochybně ještě dost prostoru pro další flexibilnější nabídky. To, jak brzy přijdou, záleží již i na konkurenci nových operátorů. V podstatě vstřícná úroveň propojovacích poplatků, jak ji stanovil v lednu ČTÚ, by jim měla poskytovat dostatečný prostor pro výhodné nabídky zákazníkům.

Cthome.gif (1357 bytes)

Článek ze dne 6. února 2001 - úterý