logo itpoint.cz

Mobilní quasi monopolisté jsou na řadě snížit ceny

Zákulisní jednání selhala. Jedna polovina telefonních účastníků je tvrdě diskriminována křížovým financováním, říká asociace operátorů té druhé poloviny.

Včera na tiskové konferenci Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) konečně zahřmělo. Však se také mraky shromažďovaly již delší dobu. V článku Český Telecom nemůže za všechno jsem již v lednu upozorňoval na ignorovanou povinnost prvních dvou mobilních operátorů nabídnout referenční nabídku propojení, podobně jako to musel učinit Český Telecom u pevných linek. Problémem je vznik ceny necelých deseti korun za minutu, kterou platíme při volání mobilu z pevné linky, špička nešpička. Jde o nejprve utajovaný, ale nyní již veřejně ventilovaný poměr dělení této částky zhruba 2+7 ve prospěch mobilních operátorů.

Tento dlouhodobě neudržitelný stav se stal neúnosným zejména po dosažení parity počtu pevných linek a mobilních telefonů na sklonku loňského roku. Český Telecom se pokoušel s mobilními operátory vyjednat novou cenu za propojení, která by pak byla závazná i pro ostatní operátory pevných linek, kteří více méně Telecom, jinak svého velkého rivala, v tomto kroku pochopitelně podporovali. Zahřmění tedy znamená kamennou neústupnost mobilních operátorů, nevedoucí k dohodě. Minulé čtvrtletí všechny zaměstnávalo bojem o konečnou podobu propojovacích dohod, zejména v jejich cenové části. Po zásahu ČTÚ je čas i chuť řešit další položky. Na půdě APVTS se pod jednou střechou nacházejí jinak tvrdí rivalové jako například Český Telecom, GTS nebo Aliatel. Kupodivu zde nejsou právě mobilní operátoři. Je proto přirozené, že očekávaný protestní hlas zazněl odsud. Má podobu žádosti na ČTÚ o regulaci tohoto druhu cen za propojení sítí. Jednotu "pevných" operátorů naznačil fakt, že tento krok neprezentoval představitel největšího operátora Čtc, ale generální ředitel GTS a místopředseda Asociace Milan Rusnák. "Propojovací poplatky účtované mobilními operátory za spojení do pevných sítí a naopak jsou prostě nemravné" řekl mimo jiné. APVTS ve svém rozboru, kde dosavadní cenu označuje za šestinásobek skutečných nákladů včetně přiměřeného zisku, argumentuje cenou za spojení mobil-mobil, a to i mezi sítěmi různých operátorů. Hovor z pevné sítě využívá prostředky sítě mobilní zcela stejně jako hovor z jiné mobilní sítě, a proto by neměli mobilní operátoři účtovat za propojení více než 1.21Kč za minutu. Vysoké ceny jsou reliktem z roku 1996, kdy při startu sítí GSM a duopolu mobilních operátorů Eurotelu a Radiomobilu, tito operátoři výši částky stanovili jako své náklady.

Podle členů APVTS navíc dochází ze strany mobilních operátorů v rozporu se zákonem ke křížovému financování jejich vlastní činnosti na úkor zákazníků pevných sítí. "Uzavření propojovacích smluv na základě kalkulace reálných nákladů na propojení a přiměřeného zisku by pro zákazníky operátorů pevných sítí znamenalo výrazně levnější telefonování," domnívá se předseda APVTS Svatoslav Novák. Zatímco provozovatelé pevných sítí na základě rozhodnutí ČTÚ tuto kalkulaci provádějí, mobilní operátoři model výpočtu propojovacích cen na bázi nákladů a přiměřeného zisku dosud nenavrhli. "Tato metoda tvorby cen je přitom uzákoněna v příslušném ustanovení zákona o telekomunikacích," připomněl Novák.

"Na rozdíl od APVTS si myslíme, že námi navrhovaná cena je přiměřená a srovnatelná s ostatními evropskými státy," řekl na dotaz ČIA mluvčí RadioMobilu Jiří Hájek. "Její výše vystihuje naše náklady, včetně výdajů na výstavbu a údržbu sítě," dodal Hájek a připomněl, že RadioMobil již letos snížil úroveň propojovacích poplatků o 15 procent. Také mluvčí EuroTelu Jan Kučmáš popírá, že by navrhovaná cena byla nepřiměřeně vysoká. "Během pěti let jsme jen do naší GSM sítě investovali 28 miliard korun, zatímco Český Telecom na to měl několik desítek let. Zároveň jsme podle licenčních podmínek museli pokrýt signálem téměř 100 procent populace ČR, což nastupující alternativní operátoři zdaleka za svou povinnost nemají," vysvětlil Kučmáš. Podle něj jsou propojovací ceny navržené EuroTelem dokonce nižší, než je průměr Evropské unie.

První reakce druhé strany, jak ji přinesly agentury, naznačují veliký význam tohoto penězovodu pro příjmovou stránku rozpočtu mobilních operátorů. Regulace by zřejmě tnula do živého. Ve svých reakcích totiž vůbec nevyvracejí argumenty APVTS o neodůvodněném rozdílu cen za propojení, kdy na pokrytí jistě značných nákladů najednou stačí i šestinová cena. Nevyjadřují se ani k povinnosti prezentovat model kalkulace reálných nákladů na propojení. Argumentace cenou v EU je pověstným chytáním se stébla tonoucího. I v Bruselu totiž tyto své ceny považují za nadsazené a hledají cesty k jejich zreálnění. Dosavadní model totiž vytváří vlastně cenovou bariéru, chránící mobilní polovinu veřejné telekomunikační sítě před konkurencí druhé poloviny. A na to je EU citlivá.

Článek ze dne 22. května 2001 - úterý