logo itpoint.cz

Modré a Bílé linky Českého Telecomu

Modrá linka nabízí možnost sdílení nákladů na hovorné mezi volajícím a volaným a Bílá linka je službou umožňující celostátní dosažitelnost na jednom unikátním čísle.

ČESKÝ TELECOM, a.s., nabízí službu Zelená linka od roku 1996 (tehdy jako SPT TELECOM, a.s.). "Úspěšnost tohoto vysoce efektivního nástroje komunikace se zákazníky se odráží i ve vývoji počtu zřízených Zelených linek. V roce 1998 jich bylo 634, zatímco v loňském roce mohli všichni zákazníci pro získání informací nebo pro objednání výrobku či služby využívat již přes 1 700 bezplatných telefonních linek s předčíslím 0800," uvádí George Jankovic, výkonný viceprezident pro telekomunikační služby společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.

V současné době ČESKÝ TELECOM rozšiřuje své služby založené na technologii inteligentních sítí o služby Modrá linka a Bílá linka.

M O D R Á   L I N K A

Služba Modrá linka 0844 nabízí možnost sdílení nákladů na hovorné mezi volajícím a volaným (resp. zákazníkem, který si danou službu aktivoval), přičemž volající vždy platí jen místní tarif a zákazník fixní část hovorného.

B Í L Á   L I N K A

Bílá linka 0840/0841 je zase službou umožňující celostátní dosažitelnost na jednom unikátním čísle. Hovory jsou automaticky směrovány do nejbližší pobočky. Volající zde hradí buď místní, nebo meziměstský tarif, zákazník hovorné neplatí.

"Technologie inteligentních sítí nabízí našim zákazníkům zcela nové komunikační možnosti. Jde především o vyšší kvalitu služeb s rozšířenou nabídkou nových funkcí, která umožňuje diferencovanější přístup k uspokojování jednotlivých nároků a potřeb našich zákazníků," dodává G. Jankovic.

ČESKÝ TELECOM, a.s., je od roku 1994 partnerem Linky bezpečí při Nadaci Naše dítě. Na základě tohoto partnerství se mohou děti z celé České republiky bezplatně dovolat na číslo Zelené linky 0800 155555, kdykoli mají starosti, problémy či trápení. Denně se na této lince uskuteční v průměru kolem 2 000 hovorů.

ČESKÝ TELECOM, a.s., je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Prostřednictvím zásadní přestavby sítě, uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let, rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Pozornost přitom věnuje především využití růstového potenciálu datových a internetových služeb.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 5. dubna 2001 - čtvrtek