logo itpoint.cz

Motorola dodá londýnským hasičům inteligentní řídící systém na zachycování zpráv o požárech

Tento nový systém zvýší kapacitu linek pro tísňové volání a zkrátí reakční dobu hasičů při požárech - celková hodnota transakce je 7 milionů liber. Smlouva byla podepsána s divizí integrovaných řešení firmy Motorola a dodávku zajistí firma Printrak, jež je stoprocentní dceřinou společností firmy Motorola.

Společnost Motorola podepsala s londýnskými hasiči smlouvu na dodávku nového systému pro zachycování zpráv o požárech do 112 požárních stanic v oblasti tzv. Velkého Londýna. Celková hodnota transakce je 7 milionů liber (10 milionů dolarů). Smlouva byla podepsána s divizí integrovaných řešení firmy Motorola a dodávku zajistí firma Printrak, jež je stoprocentní dceřinou společností firmy Motorola.

Londýnští hasiči se rozhodli investovat do této technologie z důvodu zvýšené poptávky po službách požárníků v oblasti a z důvodu lepšího pokrytí celé spravované oblasti, která představuje 1587 čtverečních kilometrů. V roce 2000 zaznamenali hasiči nárůst hovorů o 40 procent a nárůst výjezdů o 23 procenta (celkem 160000 výjezdů) oproti roku 1990. Proto bude nyní zaveden nový systém, který umožní přijímat až milión hovorů za rok a v případě potřeby až 600 hovorů za hodinu. Systém byl také navržen s ohledem na lepší zpracovávání příchozích hovorů a zkrácení reakční doby. Tato vylepšení jsou možná díky speciálnímu programu od firmy Printrak s názvem ProCAD, který používá pro správu hovorů počítače. Díky tomuto systému mohou být příchozí hovory zodpovězeny rychleji a efektivněji než dříve.

Systém bude nainstalován jak v příjmovém centru tak i v ověřovacím centru a bude obsluhován 40 telefonními operátory. Každý operátor bude mít přístup k telefonu, radiovému spojení a k zeměpisnému informačnímu systému GIS. Kromě toho bude systém napojen přímo na hasičské vozy a techniku (včetně tiskáren a rolovacích displejů) v celé oblasti Velkého Londýna. Všechny vozy také budou v kontaktu přes radiové spojení a počítačovou síť typu WAN (wide area network). Díky tomuto propojení se usnadní orientace posádkám hasičských vozů a zkrátí se tak jejich reakční doba.

Velitel londýnských hasičů Val Shawcross k tomu řekl : "Investujeme do nového informačního systému, který nám umožní zkrátit reakční dobu našich posádek a výrazně zlepšit správu příchozích hovorů. Díky tomuto systému, který používá nejmodernější současné technologie, budeme schopni poskytovat londýnským občanům kvalitní služby po mnoho následujících let."

Tento nový informační systém přesně splňuje požadavky hasičů na efektivní poskytování služeb. Londýnští hasiči mají k dispozici 1210 vozidel a techniky. Kromě toho systém také umožní zkvalitnění služeb hasičů a zajistí lepší správu informací o požárech a dalších událostech. Nové technologie pro správu informací umožní také poskytování nových služeb. Umožní například vytvoření centrální databáze s informacemi o hydrantech, o požárních kontrolách v komerčních objektech, atp. Všechny tyto informace budou spravovány centrálně a budou dostupné v rámci systému GIS. Díky tomu budou hasiči lépe připraveni na řešení případných problémů v daných objektech. Umožní jim to také lepší přípravu na zásah v daném objektu, protože budou ihned informování o jeho specifikách.

Díky bezdrátovému spojení budou moci hasiči ihned informovat základnu o případných problémech a nebudou se muset vracet na základnu, aby předávali tyto informace osobně. Díky dostupnosti těchto informací v rámci celého systému nebude již záležet na tom, kdo tuto informaci do systému zadal a systém nebude závislý na konkrétní osobě.

Tim Allerton, obchodní ředitel divize integrovaných řešení firmy Motorola, k tomu řekl : "Instituce zabývající se ochranou občanů a zajišťující jejich bezpečnost se stále více orientují na počítačové systémy ve spojení s centrálním řízením a ovládáním, protože si uvědomují výhody takovéhoto řešení. Společnost Motorola je připravena pro tyto organizace poskytovat co nejlepší a nejkvalitnější služby a nabídnout jim ta nejlepší řešení."

Práce na implementaci nového systému pro londýnské hasiče začnou letos a budou dokončeny na konci roku 2003.

Společnost Motorola Inc. je globální jedničkou v poskytování řešení pro komunikaci a elektroniku. V roce 2000 byly tržby firmy 37,6 miliardy dolarů. Společnost Motorola funguje ve Velké Británii od roku 1967 a patří mezi největší zaměstnavatele v oblasti elektroniky ve Velké Británii. V roce 2000 měla firma ve Velké Británii tržby 3,2 miliardy liber, což představuje desáté místo v celosvětovém měřítku.

Printrak, stoprocentní dceřiná společnosti firmy Motorola, je předním dodavatelem integrovaných identifikačních a informačních systémů pro veřejné a právní instituce. Mezi hlavní dodávané technologie firmy patří Digital Justice Solution, která nabízí integrovanou správu otisků prstů a dlaně, obrazové dokumentace a záznamů v trestním rejstříku. Společnost Printrak má více než 700 zákazníků z řad státních institucí na celém světě.

Více informací o společnosti Printrak získáte na serveru http://www.motorola.com/printrak

 http://www.motorola.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 9. listopadu 2001 - pátek