logo itpoint.cz

Na CeBitu 2001 bude zverejnena novinka DrayTek - ISDN Router Vigor2200W

Zařízení je určeno pro SOHO s podporou broadband (DSL a kabelový modem) a bezdratového připojeni LAN.

Router Vigor2200W (Wireless) je vybaven rozhraním shodným s protokolem IEEE 802.11b pro 11Mbit/s bezdrátová připojení LAN. Toto rozhraní bylo navrženo pro bezdrátová připojení LAN v prostředí SOHO. Vigor2200W má implantován 4-portový Ethernet switch 10/100 Mbit/s s podporou funkce metalického připojení LAN a sekundární WAN rozhraní 10BaseT, které poskytuje připojení širokopásmového zařízení (DSL / kabelový modem) pro širokopásmový přístup k Internetu. Vestavěné rozhraní ISDN umožňuje automatické zálohování širokopásmového připojení v případech jeho výpadku. ISDN rozhraní umožňuje také vzdálený přístup do firemní LAN s poskytnutím služby Teleworking. Připojenou ISDN linku do Vigor2200W mohou zároveň využívat klienti v síti LAN přes Virtuální TA (Remote CAPI server) pro faxový a hlasový provoz srovnatelný s normálním připojením ISDN TA. Vlastnosti bezdrátového připojení do LAN umožňují volnost a mobilitu přímého přístupu mnoha simultánních uživatelů k prostředkům LAN (Internet a WAN) stejně jako kdyby byli připojeni přímo síťovým kabelem.

Bezpečnost

VPN a IPSec poskytují přes Internet chráněná propojení dvou vzdálených bodů (Point-to-Point) . Komunikace je mezi dvěma vzdálenými body Virtuální Privátní Sítě kryptována. IP filtr je jednoduše konfigurovatelný přes web rozhraní a nabízí firewall ochranu pro širokopásmový (broadband) přístup k Internetu. WEP kryptování (Wired Equivalent Privacy) - jen ta bezdrátová koncová zařízení (PC, nebo LAN) mají umožněn přímý přístup do sítě, která mají platný šifrovací klíč. Přístup do sítě je kontrolován podle Mac adres.

Rozšiřitelnost a mobilita

Pro rozšíření kabelové LAN je ve Vigor2200W instalován 4-portový 10/100 Mbit/s Ethernet switch s jedním Uplink portem
bezdrátové rozhraní Vigor2200W umožňuje pružnost plného přístupu k síťovým prostředkům pro počítače vybavené bezdrátovými adaptéry (t.j. sdílení souborů, elektronická pošta, přístup k Internetu, sdílení tiskárny a pod.). Vigor2200W může být použit na vytvoření chráněného propojení vzdálených LAN (LAN-to-LAN) buď přímo přes ISDN, nebo také vybudováním VPN přes zařízení širokopásmového přístupu (DSL, nebo kabelový modem). Při použití chráněného propojení vzdálených LAN přímo přes ISDN je k dispozici 16 různých profilů nastavení.

Přehled výhod

Další info naleznete na stránkách www.attel.cz .

Článek ze dne 6. února 2001 - úterý

Acronis Backup 12.5