logo itpoint.cz

Nadělte si s Memoboxem pod stromeček zájezd snů

Nová soutěž Českého Telecomu na podporu produktu Memobox. Soutěž začala 1.10. 2001 a končí dnem 15.12. 2001. Podmínkou pro účast v soutěži je objednání služby Memobox (zakoupení nebo závazné objednání) a to od 1. 10. do 15. 12. 2001. Pro účast v hlavní soutěži je nezbytné, aby zákazník byl k 15. 12. 2001 stále majitelem služby Memobox (čili že tuto službu nevypověděl). Doplňující soutěž o poukázku na nákup v Tescu v hodnotě 1000 Kč bude probíhat každý den po dobu trvání soutěže.

Nová soutěž Českého Telecomu na podporu produktu Memobox. Soutěž začala 1.10. 2001 a končí dnem 15.12. 2001. Podmínkou pro účast v soutěži je objednání služby Memobox (zakoupení nebo závazné objednání) a to od 1. 10. do 15. 12. 2001. Pro účast v hlavní soutěži je nezbytné, aby zákazník byl k 15. 12. 2001 stále majitelem služby Memobox (čili že tuto službu nevypověděl). Doplňující soutěž o poukázku na nákup v Tescu v hodnotě 1000 Kč bude probíhat každý den po dobu trvání soutěže.

Pravidla soutěže

Do soutěže o hlavní ceny bude zařazen každý soutěžící, splňující podmínky účasti, jestliže na telefonní lince 0800123456 bude kdykoli od okamžiku zahájení soutěže (tj. 1. října 2001) do jejího ukončení (tj. 15. 12. 2001) záznamovým zařízením přijat jeho hovor, který bude obsahovat nejméně :

V případě, že od jednoho soutěžícího bude po dobu soutěže přijat více než jeden hovor, splňující výše uvedené podmínky, bude pro účely této soutěže při výběru výherců za platný považován pouze ten, který bude přijat nejdříve (tj. první platný soutěžní hovor v časové řadě).

Do vedlejší soutěže o poukázky na nákup v Tescu v hodnotě 1000 Kč budou zařazeni všichni soutěžící, kteří v den položení doplňující otázky budou zařazeni do soutěže o hlavní ceny tj. objednají si Memobox a zavolají na uvedenou telefonní linku a sdělí výše uvedené skutečnosti. Doplňující soutěž o poukázku na nákup v Tescu v hodnotě 1000 Kč bude probíhat každý den po dobu trvání této soutěže, kdy z řad soutěžících splňujících v daný den podmínku účasti v doplňující soutěži, bude dle počítačového výběru vybrán jeden soutěžící, který bude telefonicky kontaktován a pokud první odpoví správně na otázku vyhrává poukázku na nákup do Tesca v hodnotě 1000 Kč, která mu bude odeslána doporučenou poštou na jím sdělenou adresu nejpozději do 7 dnů ode dne sdělení správné odpovědi operátorce.

Ceny, jejich výběr a předání

Pořadí dalších cen je

Předání cen výhercům

Další informace k soutěži naleznete na http://www.ct.cz/set.php3?STR=sluzby_home/memobox/soutez.html

 www.telecom.cz

Článek ze dne 4. října 2001 - čtvrtek