logo itpoint.cz

Nové služby Eurotelu - Eurotel Team Profi a Eurotel Optimum Profi

Eurotel představuje novou službu Eurotel Team Profi určenou pro firemní zákazníky z řad živnostníků, malých a středních firem. Eurotel Team Profi poskytuje zákazníkům procentuální slevy na volání v rámci předem nadefinované skupiny.

Praha, 6. listopadu 2001 - Společnost Eurotel Praha, spol. s r.o., představuje novou službu Eurotel Team Profi určenou pro firemní zákazníky z řad živnostníků, malých a středních firem. Eurotel Team Profi poskytuje zákazníkům procentuální slevy na volání v rámci předem nadefinované skupiny. Od 1. 11. navíc dochází k výraznému cenovému zvýhodnění tarifu Eurotel Optimum Profi.

"Nová služba Eurotel Team Profi je svou podstatou podobná službě Eurotel VPN Profi. Doposud mohly zvýhodněné sazby na volání mezi telefony sdružených ve skupině využívat se službou Eurotel VPN Profi jen větší firmy. Nyní tyto výhody získají ve službě Eurotel Team Profi i malé a střední firmy a živnostníci," říká Alexander Winkler, výkonný ředitel odpovědný za provoz společnosti Eurotel.

"Eurotel Team Profi společně s novým cenovým zvýhodněním tarifu Eurotel Optimum Profi představuje jednoduchý způsob, jak usnadnit a zefektivnit vnitropodnikovou komunikaci a značně snížit výdaje za telekomunikační služby ve firmách. Sleva na vzájemné volání mezi mobilními telefony ve skupině může být až 35% a cena volání tak může začínat již od 1,63 Kč za minutu hovoru v závislosti na zákaznickém segmentu," vysvětluje dále výhody nové služby.

Eurotel Team Profi poskytuje zákazníkům procentuální slevu na volání ve skupině v závislosti na délce jejich závazku s Eurotelem. Každý telefon, který má tuto službu aktivovánu, platí měsíční poplatek 40 Kč nebo 50 Kč, v závislosti na segmentaci firemních zákazníků Eurotelu. Aktivace služby je zdarma. V jedné skupině může být sdruženo až 10 telefonů. Služby Eurotel VPN Profi a Eurotel Team Profi nelze kombinovat, zákazník může využívat pouze jednu z nich. O výběru nejvýhodnější služby se mohou firemní zákazníci vždy poradit s profesionálně vyškolenými zástupci Eurotelu.

Tarif Eurotel Optimum Profi nabízí nově od 1. listopadu za měsíční poplatek 645 korun celých 100 volných minut, volání do dítě Eurotel za cenu 2,50 Kč, do ostatních sítí za 5 Kč. Jednotná cena platí 24 hodin denně, všechny hovory se účtují po provolané minutě v intervalu jedné vteřiny. Nevyužité volné minuty se převádějí do následujícího zúčtovacího období.

"Ve spojení služby Eurotel Team Profi s tarifem Eurotel Optimum Profi a Profi slevou může firemní zákazník volat ve skupině ještě výhodněji a to již od 1,56 Kč za minutu," dodává Alexander Winker. Eurotel Profi sleva nabízí další procentuální zvýhodnění volání v závislosti na měsíční provolané částce.

Do segmentu firemních zákazníků jsou zařazeni všichni zákazníci, kteří mají se společností Eurotel smlouvu na živnostenský list a jejichž průměrné měsíční platby za služby společnosti Eurotel za poslední 3 měsíce přesáhly 10 000 Kč. Každý zákazník z tohoto segmentu může požádat o uzavření rámcové smlouvy, na jejíž základě získá nárok na speciální služby a slevy pro firemní zákazníky Eurotelu.

 www.eurotel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 7. listopadu 2001 - středa