logo itpoint.cz

Ojedinělá databázová technologie umožní firmě Siemens nabízet jedinečnou úroveň služeb

Databáze Clustra Database umožní firmě Siemens IC Mobile splnit důležité požadavky týkající se správy Home Location Register (HLR), což je databáze účastníků telefonní sítě.

OAKLAND, Kalifornie – Společnost Clustra Systems, Inc., přední poskytovatel technologie "always on", oznámila, že podepsala se skupinou Siemens Information and Communication Mobile (IC Mobile) licenční smlouvu o dodání databáze Clustra Database. Databáze Clustra Database umožní firmě Siemens IC Mobile splnit důležité požadavky týkající se správy Home Location Register (HLR), což je databáze účastníků telefonní sítě.

Díky neustálé dosažitelnosti databáze Clustra Database, např. během plánované údržby, při aktualizaci databází a operačních systémů, živelných pohromách a chybách zapříčiněných lidským faktorem, získá společnost Siemens IC Mobile konkurenční výhody, které jí umožní poskytovat jedinečnou a nákladově efektivní úroveň služeb. Prostřednictvím databáze Clustra může Siemens IC Mobile splnit s použitím přímo dostupného hardwaru potřebné požadavky na úroveň služeb a zároveň eliminovat nutnost nákladného hardwaru s komplexními konfiguracemi a specializovaného, široce dostupného softwaru pro podporu tradičního balíčkového databázového systému.

"Databáze Clustra Database v sobě spojuje silný výkon, rozšiřitelnost a dostupnost, čehož bychom s jinými databázovými systémy sami nedosáhli. Databáze Clustra Database je funkční a spolehlivá a splňuje nároky pro hlavní komponenty bezdrátové infrastruktury, jako je náš Home Location Register. Proto nám umožní poskytovat jedinečnou úroveň služeb," konstatoval Manfred Grenzhaeuser, ředitel mobilní divize společnosti Siemens IC Mobile. "V telekomunikacích si nemůžete dovolit přestat fungovat, a tak nám neustálá dosažitelnost databáze Clustra poskytuje ojedinělou tržní výhodu."

Home Location Register (HLR) ukládá jak stálé informace (jako stav kreditu, doba autorizace a rozšířené služby), tak informace dočasného charakteru (např. aktuální polohu), týkající se všech uživatelů služeb telekomunikačního operátora. Ke spojení s registrem dojde pokaždé, když účastník uskuteční hovor v rámci místního systému. Jakmile vstoupí uživatel prostřednictvím roamingu do jiné sítě a registruje si její služby, spojí se i tato síť s Home Location Register, aby získala informace k vytvoření registru polohy návštěvníka a zajistila pro uživatele kontinuitu služeb.

"Je nám ctí, že si společnost Siemens IC Mobile zvolila pro podporu svého produktu HLR právě databázi Clustra. V rozsáhlém vyhodnocení jednotlivých nabídek prokázala databáze Clustra, že je jako jediná schopna poskytnout firmě Siemens konkurenční výhody na dynamicky se rozvíjejícím trhu," uvedl Gary Ebersole, prezident a ředitel společnosti Clustra Systems. "Vytvořili jsme standard neustálé dosažitelnosti a jsme rádi, že přední společnost jako Siemens IC Mobile umí ocenit, co jsme dokázali."

Databáze Clustra, "Always-on"

Databáze Clustra je jedinou komerční databází, která splňuje požadavky příští generace velkokapacitních aplikací "always-on" na neustálou dosažitelnost a rychlou rozšiřitelnost. Standardní relační databáze založená na SQL (Standart Quert Language) snadno dosahuje 99,999 procentní dostupnosti (průměrná doba prostoje činí méně než pět minut ročně), a to včetně času potřebného pro opravu systému a aktualizaci softwaru a hardwaru.

Siemens IC Mobile

Skupina Siemens Information and Communication Mobile Group (IC Mobile) nabízí kompletní řešení pro mobilní podnikání od vybavení pro datové komunikace přes sítě po mobilní aplikace. Oblast datových komunikací zahrnuje jak mobilní telefony, bezdrátové moduly, mobilní organizéry a produkty pro bezdrátové domácí sítě. Portfolio infrastruktury obsahuje kompletní spektrum technologií GSM, GPRS a UMTS, od základnových stanic a přepínacích systémů po řešení pro inteligentní sítě, např. pro předplacené služby. Mobilní aplikace pokrývají Unified Messaging, služby založené na aktuální pozici uživatele (Location Based Services) a platby prostřednictvím mobilních telefonů (Mobile Payment). Ve fiskálním roce 2000 (končícím 30.9.2000) oznámila společnost tržby ve výši 9 miliard eur a hodnota EBIT dosáhla 758 milionů eur. Skupina zaměstnává po celém světě 29 840 pracovníků (k 31.3.2001).

Další informace o skupině Siemens IC Mobile jsou k dispozici na adrese http://www.siemens.de/mobile

Clustra Systems

Clustra Systems nabízí osvědčenou technologii "always-on". Společnost Clustra přišla s vizí praktické, nákladově efektivní databáze, která by vyhovovala přísným požadavkům na úroveň služeb rozvíjejících se on-line aplikací 24x7, spolu s pevným přesvědčením, že prostoje jsou jen chybou ve zpracování. Na základě několikaletého progresivního výzkumu byla nakonec vytvořena databáze Clustra s cílem podpořit služby inteligentních sítí telekomunikačních operátorů. V současné době pracuje Clustra na platformě příští generace pro aplikace "always-on" a databáze Clustra je používána v mnoha rozhodujících aplikacích na celém světě. Společnost Clustra podporuje světová skupina investorů vedená VantagePoint Venture Partners a mezi jejíž členy patří Clarity Capital, Mustang Ventures, Telesystem - Argo Global Capital a soukromí investoři.

Více informací o společnosti Clustra Systems získáte na adrese http://www.clustra.com

 www.siemens.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 7. srpna 2001 - úterý