logo itpoint.cz

Oskar chce nabídnou spolehlivost

V souvislosti s otevřením technického centra Oskar je zajímavé podívat se na organizaci zajišťování spolehlivého provozu této nejmladší mobilní sítě.

O startu Hi-tech centra Oskara jsme již zprávu přinesli 5. dubna 2001. Její umístění v těsné blízkosti brněnské dálnice u výjezdu na Říčany je výhodné jak dopravně, tak zejména pro volnější éter. V centru Prahy je totiž stále obtížnější nalézt volný kanál pro mikrovlnný spoj, tak aby nedocházelo k rušení těch, kteří tam byli dříve. A je jasné, že pro spojení s celostátní mobilní sítí jich potřebujete požehnaně.

 mapka - Hi - tech centrum Oskar Také se potvrdil trend našich mobilních operátorů mít technické centrum v metropoli nebo její nejtěsnější blízkosti, ať z důvodu lepšího výběru pracovních sil - úzce specializovaných techniků, tak snadné dostupnosti pro vlastní firemní vedení i centrály dodavatelských firem. U Oskara jsou jimi jména jako Siemens, Ericsson, IBM a Sun. Propojení masivními komunikačními svazky snadno umožňuje jakékoliv centrum umístit prakticky kdekoliv. Přesto technická centra jsou z uvedených důvodů u největších měst. V České republice to je Praha a Brno, kde má Oskar své ústředny. Vždy jsou dimenzovány tak, aby se v případě problémů dokázaly vzájemně zastoupit.

U center infolinek se decentralizace využívá více. Připomeňme Eurotel v Příbrami, Paegas v Lounech a Oskar má své centrum v Chrudimi.

 Hi - tech centrum Oskar / Říčany u Prahy Vraťme se k Říčanům. Jde o významnou investici v řádu desítek miliónů dolarů. Budova působí zvenku nenápadným dojmem. I uvnitř je vybavení odpovídající stylu jiných oskařích prostor, včetně výzdoby vyvolávající pocit příbuznosti se známou americkou filmovou cenou. Budova má jen dvě nadzemní podlaží, přesto u schodiště naleznete plošinu pro přepravu handicapovaných osob. I takový detail bezbariérovosti naznačí snahu být korektní a otevřený.

Zabezpečení objektu odpovídá jeho významu. Jak přísnou bezpečnostní službou, systémem elektronických zámků, tak proti dalším nebezpečím. Tím, že se stavělo na zelené louce, bylo snadné budovu dokonale vybavit i automatickými hasebními systémy s hasivy šetrnými k drahému elektronickému vybavení. Samozřejmostí jsou i různé druhy záložního napájení a klimatizační jednotky, zajišťující příjemné klima lidem i přístrojům.

Vlastní systémy jsou nabity moderním software, který musí umožnit sledovat celou síť až na úroveň otevření dvířek základnové stanice skryté daleko od civilizace. V počítačovém sále se zajištěným bezprašným prostředím čeká volný prostor na další technologie, jednak jak poroste hustota sítě, počet jejích uživatelů a konečně jak bude Oskar do své nabídky zařazovat další nehovorové služby. Tak zde najdete SMS centrum a počítače provádějící služby WAP a GPRS. Pro servisní techniky je zde jen několik operátorských konzolí. To o patro výše je sál, připomínající zmenšeninu texaského Houstonu. Jde o dohledové centrum správy sítě. Vévodí mu barevná velkoplošná obrazovka, kterou může sledovat až dvanáct operátorů. Slouží samozřejmě hlavně všeobecnému přehledu pro posouzení celkového stavu.

Každý operátor má před sebou další dva ploché LCD monitory, na kterých již podrobně může sledovat svoji část informací. Další skupina operátorů se stará o podporu kolegyň a kolegů z infolinky, neboli o zákaznickou technickou podporu. Nejen z toho důvodu mají k dispozici i elektronickou aktuální mapu pokrytí pro různé druhy příjmu. Tedy pro volnou krajinu na jedné straně a pokrytí v budovách na druhé straně. Je zřetelně kladen veliký důraz na automatickou dokumentaci všech jevů, ať již jde o skutečné závady, jejich odstranění nebo změny různých nastavení.   Hi - tech centrum Oskar / počítačový sál

Spolu s údaji o provozu a zatížení sítě jde o silný nástroj, který okamžitě upozorňuje na kritická místa a okamžiky a je tak skvělým zdrojem podkladů pro zlepšení sítě ale i servisních procedur. Z toho pak vyplývá jako operativnější část činnosti koordinace údržby, aby nebyl chod sítě narušen nebo omezen nevhodným, byť dobře míněným zásahem. Strategičtější a dlouhodobější úloha je plánování a optimalizace sítě.

Oskar Hi-Tech centrum tak plní mnoho úkolů, které spolu více nebo méně souvisí a prolínají se. Zvláštní úsek se stará o zmíněné nehovorové služby. To znamená zajistit jejich fungování, rozvoj nových technologií a technickou podporu pro ostatní úseky firmy. Především kromě zmiňovaných operativních úloh slouží Centrum také jako skladová nebo moderněji logistická základna pro údržbu. Nejde jen o zásobu dílů, ale také o databázi technické dokumentace posledního šroubku použitého v síti Oskar. Vzhledem k tomu, že novou výstavbou se zabývají Oskarovi dodavatelé, slouží základna skutečně jen pro servis. Pokud není možné provést servisní zásah na dálku, je v osmi regionálních střediscích, přibližně kopírujících krajskou strukturu, připraveno 60 techniků okamžitě odstranit případný problém sítě.

Systém také očekává zpětné hlášení o provedené opravě. Výstupem pak jsou údaje o spolehlivosti, nákladnosti a poruchovosti všech elementů. Když Oskar přebírá od svých dodavatelů další novou část sítě, přijde ke slovu úsek Akceptace, který se stará také o celkovou majetkovou evidenci a vztahy s ekonomickými úseky firmy.

Pokud jste dočetli až sem, gratuluji. Pravděpodobně je vám již jasnější, co se děje, když má vaše mobilní síť nějaký problém. Obdobnou organizaci samozřejmě mají i ostatní operátoři. Jde o složitý systém, ale ani moderní digitální telekomunikační síť není nic jednoduchého.

I na nastavení vztahů, vazeb a hranic odpovědnosti jednotlivých oddělení, ale i osob záleží, zda a jak pružně je vyřešen problém. Ať jde o výpadek jediné základny poblíž vaší chaty nebo plošný kolaps, nebude se na jejím odstranění podílet jediný člověk.

Komplexnost moderních technologií přeje již jen týmové práci odborníků, nikoliv renesančnímu jedinci.

 www.oskarmobil.cz

Článek ze dne 12. dubna 2001 - čtvrtek