logo itpoint.cz

Oskar dominuje české reklamě

Oskarův 5 členný tým oddělení reklamy, společně s agenturou, vytvořil za loňský rok celkem 20 televizních reklam, které navíc podpořila jejich tisková i billboardová podoba.

Ojedinělým ziskem 9 Louskáčků završil Oskar žeň ocenění, která získal za své reklamní kampaně v uplynulém roce. Oskar, poprvé v historii ocenění Louskáček, zajistil svým tvůrcům všechny tři hlavní ceny - stal se Klientem roku a jeho kampaň přinesla Oskarově agentuře Young & Rubicam Grand Prix i ocenění Zlatého ohníčku za celkový přínos české reklamě.

Oskarovým cílem bylo vždy budovat jednotný marketingový koncept postavený na přímém kontaktu se zákazníky. Tomu odpovídá marketingová strategie i zvolená kreativní řešení. Proto společnost Český Mobil zvolila pro název své sítě jméno osoby - Oskar - a tím současně personalizovala i veškeré služby, které tato síť nabízí. Oskar důsledně uplatňuje integrovaný marketing, který je základem veškeré komunikace směrované ven z firmy, ale je i klíčem ke komunikaci se zaměstnanci. Tento přístup umožnil vytvořit z Oskara jednu z nejsilnějších značek na českém telekomunikačním trhu.

"Být vytrvalý, rozvíjet jednotně zvolený koncept a naučit se v jeho rámci hledat nová kreativní řešení je pro náš reklamní tým mimořádná výzva. Získaná ocenění potvrzují, že jsme se vydali správnou cestou." řekla Karla Stephens, výkonná vicepresidentka společnosti.

Oskar svým vstupem na český trh poskytl nový impuls pro rozvoj mobilní komunikace. Ten se v plné míře projevil i nepřehlédnutelnou reklamní kampaní, jejíž prvky mnohdy zlidověly. Výsledkem byl rychlý růst povědomí o značce Oskar, které v současné době dosahuje dle výzkumu MML agentury Median až 97% populace. Dokonalá součinnost Oskara a reklamní agentury Young&Rubicam byla oceněna také řadou mezinárodních uznání - 6 cen z Moskevského festivalu, 2 ocenění z prestižního Zlatého bubínku v Portoroži a další.

Oskarův 5 členný tým oddělení reklamy, společně s agenturou, vytvořil za loňský rok celkem 20 televizních reklam, které navíc podpořila jejich tisková i billboardová podoba. "Naší snahou bylo vytvořit novou, unikátní a odlišnou reklamu. Postavili jsme věci do nezvyklých souvislostí, použili motivy z běžného života a to vše okořenili českým humorem i odlišnými výrazovými prostředky. Tímto způsobem se nám podařilo najít cestu k zákazníkům a přispět tak k Oskarovu mimořádnému obchodnímu úspěchu." řekla Lenka Rosolová, manažerka pro reklamu.

Rozvoj značky Oskar bude i v letošním roce nadále pokračovat. Hlavním vývojovým impulsem se stane zaostření na přesně vymezené segmenty trhu a nový autentický kontext nejmodernějších služeb s přidanou hodnotou.

Po získání licence na provozování duální mobilní sítě GSM 900/1800 v říjnu roku 1999 se Český Mobil a.s. stal třetím mobilním operátorem v České republice. Komerční provoz zahájil 1. března 2000 s označením služeb Oskar. Do začátku roku 2001 vstoupil Oskar s více než 300 000 zákazníky a stal se tak nejúspěšnějším mobilním operátorem GSM v počátečním roce své činnosti v České republice.

Český Mobil patří do skupiny telekomunikační společnosti Telesystem International Wireless (TIW). TIW je dynamicky se rozvíjející globální operátor mobilních telekomunikačních sítí s více než 4,8 miliony zákazníků po celém světě. Akcie TIW jsou kótovány na torontské burze ("TIW") a na burze Nasdaq ("TIWI").

TIW buduje panevropskou specializovanou digitální mobilní radiotelekomunikační síť (ESMR) prostřednictvím své dceřiné společnosti Dolphin Telecom. Kromě analogových služeb SMR ve Velké Británii, Francii, Německu, Belgii, Španělsku a Portugalsku nabízí společnost Dolphin Telecom ve Velké Británii rovněž služby ESMR.

V rámci svých aktivit ve střední a východní Evropě je TIW předním poskytovatelem mobilních služeb GSM v Rumunsku. Po obdržení licence v říjnu roku 1999 se stala rychle se rozvíjejícím duálním GSM operátorem v České republice.

 www.oskarmobil.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 11. dubna 2001 - středa