logo itpoint.cz

Oskar se bude podílet na tvorbě evropských telekomunikačních standardů

Český Mobil - provozovatel sítě Oskar, se stal jako jediný český mobilní operátor členem Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI).

Český Mobil a.s., provozovatel sítě Oskar, se stal jako jediný český mobilní operátor členem Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI). Bude se tak přímo podílet na tvorbě normativních dokumentů, které upravují jednotná pravidla pro telekomunikace v evropských zemích.

ETSI sdružuje 789 členů z 52 zemí a zabývá se od svého založení v roce 1988 tvorbou a šířením telekomunikačních standardů s důrazem na Evropu. Mezi plnoprávnými členy tohoto neziskového sdružení jsou kromě mobilních operátorů také výrobci technologií, provozovatelé sítí a poskytovatelé služeb, výzkumné ústavy i zástupci uživatelů. Mnohé ze standardů přejímá Evropská komise jako základ pro tvorbu směrnic a nařízení, platných v rámci EU. Standardy ETSI tak také významným způsobem zabraňují roztříštěnosti trhů. Mezi nejvýznamnější úspěchy ETSI patří například soustava norem pro veřejné mobilní komunikace GSM, které dnes bezmála po celém světě umožňují hladkou komunikaci mezi mobilními telefony od různých dodavatelů na straně jedné a sítěmi různých provozovatelů na straně druhé.

Technický ředitel společnosti Český Mobil, Jon Eddy, vítá členství v ETSI jako další signál toho, že Oskar se stává jedním z velmi aktivních činitelů na poli standardizace evropského telekomunikačního trhu. "I přesto, že Oskar je nejmladší mobilní sítí v České republice, členství v ETSI mu dává jedinečnou příležitost významnou měrou spoluvytvářet mezinárodní standardy pramenící z českého prostředí, které budou vymezovat prostor pro jeho další rozvoj. V konečném důsledku to umožní poskytovat opět kvalitnější služby pro své klienty."

Spolu s investicí ve výši přes než 4 miliony USD do celosvětově ojedinělého Výzkumného a vývojového centra, které bylo otevřeno 1. února v Praze, se Český Mobil stává stále významnějším hráčem i v oblasti vývoje a aplikace nových technologií.

Ředitel Výzkumného a vývojového centra, Zdeněk Gütter, vidí v členství Českého Mobilu v ETSI možnost užší spolupráce a rychlejší výměny technologických informací: "Dovedu si představit řešení technické otázky zpracované v našem Výzkumném a vývojovém centru, které budeme moci v příslušné technické komisi nebo projektu ETSI prosazovat do telekomunikační normy. Oskar tak jednak získá náskok v rozvoji a jednak pomůže k šíření dobrých řešení vhodných pro podmínky v ČR i do ostatních zemí Evropy."

Po získání licence na provozování duální mobilní sítě GSM 900/1800 v říjnu roku 1999 se Český Mobil a.s. stal třetím mobilním operátorem v České republice. Komerční provoz zahájil 1. března 2000 pod názvem Oskar. Oskar získal za prvních 10 měsíců od zahájení komerční činnosti více než 300.000 zákazníků, a stal se tak nejrychleji se rozvíjejícím operátorem v České republice v prvním roce své činnosti.

Český Mobil patří do skupiny telekomunikační společnosti Telesystem International Wireless (TIW). TIW je dynamicky se rozvíjející globální operátor mobilních telekomunikačních sítí s více než 4,5 miliony zákazníků po celém světě. Akcie TIW jsou kótovány na torontské burze ("TIW") a na burze Nasdaq ("TIWI").

TIW buduje panevropskou specializovanou digitální mobilní radiotelekomunikační síť (ESMR) prostřednictvím své dceřiné společnosti Dolphin Telecom. Kromě analogových služeb SMR ve Velké Británii, Francii, Německu, Belgii, Španělsku a Portugalsku nabízí společnost Dolphin Telecom ve Velké Británii rovněž služby ESMR.

TIW je strategickým partnerem páté největší brazilské telekomunikační skupiny a v rámci svých aktivit ve střední a východní Evropě je předním poskytovatelem mobilních služeb GSM v Rumunsku. Po obdržení licence v říjnu roku 1999 se stala rychle se rozvíjejícím duálním GSM operátorem v České republice.

 www.oskarmobil.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 5. února 2001 - pondělí