logo itpoint.cz

Otevřený dopis AutoCont On Line - Český Telecom České televizi

Sdružení vyzývá šéfredaktora redakce zpravodajství ČT k omluvě. Autorka komentáře v reportáži Fakta redaktorka Eva Souhradová měla prohlásit, že zadání veřejné zakázky na zavedení Internetu do škol prošlo bez výběrového řízení.

Sdružení vyzývá šéfredaktora redakce zpravodajství ČT k omluvě. Autorka komentáře v reportáži Fakta redaktorka Eva Souhradová měla prohlásit, že zadání veřejné zakázky na zavedení Internetu do škol prošlo bez výběrového řízení.

Praha, 15. listopadu 2001

Vážený pan
Bohumil Klepetko
Šéfredaktor redakce zpravodajství
Česká televize
Praha

Na vědomí :
- Česká tisková kancelář
- Redakce domácího zpravodajství

Vážený pane šéfredaktore,

s politováním musíme konstatovat, že některá fakta, která Vaše redakce prezentuje v hlavních zpravodajských pořadech, jsou přinejmenším velmi nepřesná. Dovolte nám malý souhrn :

15. října 2001 byla v pořadu Události na ČT 1 odvysílána zcela korektní reportáž o výsledku výběrového řízení na Projekt III Státní informační politiky ve vzdělávání - Internet do škol. Zmiňovanou veřejnou obchodní soutěž vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy během letošního jara. V tomto materiálu Váš redaktor prohlásil, že "vítězem výběrového řízení se v prvním kole soutěže stala firma AutoCont On Line ve spojení s ČESKÝM TELECOMEM".

18. října jste uveřejnili v pořadu Večerníky (ČT 1) zpravodajský šot, ve kterém se mimo jiné pravilo, že "vítězem výběrového řízení na hlavního dodavatele pro projekt zavedení Internetu do škol se stala firma AutoCont On Line ve spojení s ČESKÝM TELECOMEM. O tomto rozhodnutí meziresortní komise složené ze zástupců ministerstev školství a financí dnes na veletrhu Invex 2001 informoval novináře ministr Karel Březina." Tedy opět - hovořilo se zde o seriózním řešení veřejné zakázky. Domníváme se, že i tato informace splňuje kritéria solidní a fakty podložené žurnalistiky.

Nechápeme ovšem, kde po takto solidním zpracování tohoto tématu redaktorky zpravodajství České televize objevily důkazy o pravděpodobném zmanipulování veřejné obchodní soutěže na projekt Internet do škol. Alespoň tak si vysvětlujeme tvrzení v reportáži z 13. listopadu tohoto roku v pořadu Události, opakované beze změny v pořadu "21". Zde autorka komentáře (redaktorka Eva Souhradová) překvapivě prohlašuje, že "bez výběrového řízení prošla například miliardová zakázka na jmenování poradců pro privatizaci energetiky, dále i kontrakt na výstavbu dálnice D 47 do Ostravy nebo zadání veřejné zakázky na zavedení Internetu do škol za více než čtyři miliardy korun." Fakta, předcházející reportáže České televize a dokonce i rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže však mluví jasně o něčem zcela jiném.

Nepravdivé tvrzení zveřejněné Českou televizí poškozuje nejenom společnosti AutoCont On Line a ČESKÝ TELECOM, ale i ostatní partnery našeho uskupení, mezi které patří Apple, AT Computers, Cisco, Compaq, Equica, GiTy, Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, Tiny Software a renomované poradenské a právnické společnosti.

Jsme proto pevně přesvědčení, že v souladu s vysokým kreditem Vašeho zpravodajství zvážíte veřejnou omluvu dotčeným partnerům a uvedení věci na pravou míru.

Za uskupení AutoCont On Line - ČESKÝ TELECOM

JIŘÍ CHVOJKA
Tiskový mluvčí
Projekt Internet do škol

AutoCont On Line, a.s.
Poděbradská 55/88, CZ - 190 00 Praha 9
Telefon: +420-2-333 717 83, +420-2-510 21 11
Fax: +420-2-333 74 998, +420-2-510 22193
E-mail: jiri.chvojka@acol.cz

VLADAN CRHA
tiskový mluvčí
ČESKÝ TELECOM, a.s.
TEL: 0800 1 63342 (0800 1 MEDIA)
FAX: 02 7146 9896
E-mail: tiskovy.odbor@ct.cz

 www.acol.cz        www.telecom.cz

Článek ze dne 23. listopadu 2001 - pátek