logo itpoint.cz

Patent na telekomunikační technologii mařící triky telefonních hakerů

@Comm Corporation oznámila, že jí byl udělen americký patent na metodu a systém pro detekci podvodů s poplatky v telekomunikačních systémech.

Byl udělen patent na telekomunikační technologii mařící triky telefonních hakerů, který zredukuje zpronevěry poplatků. @Comm Corporation v pondělí ohlásila, že jí byl udělen americký patent číslo 6 184 415 na metodu a systém pro detekci podvodů s poplatky v telekomunikačních systémech.

Firma uvedla, že požadavky uznané patentním úřadem Spojených států jsou poměrně otevřené. Zpracovali metodu, určující zda hovory provedené uživatelem jsou oprávněné porovnáním běžných vzorců volání abonenta s předcházejícími vzorci volání stejného účastníka, což umožní speciálním bezpečnostním opatřením zasáhnout, pokud změny v modelu volání naznačí nelegální hovory.

V komentáři k udělení patentu řekl William H. Welling, generální ředitel @Comm,: "náš kolega John Boatwright vedl vývoj metody této techniky v naší newhampshirské pobočce přes 10 let, a funkčnost byla ověřena využitím v širším telekomunikačním průmyslu. Od registrace patentové přihlášky v roce 1992, byla naše tvrzení důkladně prozkoumána a připomínkována, a jsme naprosto šťastni že Patentní úřad USA nakonec rozhodl, že @Comm byl první, kdo vymyslel tuto metodiku detekce poplatkových podvodů."

Upevnění licenční strategie

"Podle toho jsme nyní oprávnění zabývat se vybíráním spravedlivých a přiměřených licenčních poplatků od těch organizací, které používají, nebo by rády užívaly námi patentovanou techniku ochrany před podvodem," triumfoval Welling. "Nyní @Comm připraví rozumný licenční plán specificky pro tento patent, odrážející dlouholetou spolupráci naší společnosti s průmyslem a naši historii rozvoje nové technologie na zdokonalení hospodárnosti a cenové přístupnosti telekomunikačních systémů," uvedl Welling. "Kromě toho věříme, že použití této metody by bylo docela prospěšné pro firmy po celém světě - obzvláště pro telekomunikační organizace, ale nejen pro ně - odhodlané k zamezení telefonních podvodů a ochraně peněz," dodal.

Svoje výklady Welling zakončil "také věříme, že je zde obecně rozšířená upotřebitelnost tohoto přístupu k prevenci podvodů, ale v tomto bodě jsme neschopni odhadnout dopad širokého nasazení programu za slušnou licenční cenu na výsledky @Comm letos a v budoucnu."

Článek ze dne 28. března 2001 - středa