logo itpoint.cz

Personální změny v představenstvu Českého Telecomu

Představenstvo jmenovalo nového předsedu - pana Ondřeje Felixe a pana Davida Foxe jmenovalo výkonným viceprezidentem Divize informačních podpůrných systémů (ISSG).

Představenstvo společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. na svém zasedání dne 21.11. 2001 vzalo na vědomí rezignaci předsedy představenstva pana Ivana Pilného na členství v představenstvu společnosti. Na návrh majoritního akcionáře - FNM ČR a ve smyslu stanov společnosti rozhodlo představenstvo o kooptaci pana Ondřeje Felixe. Na základě jednomyslného souhlasu byl pan Felix s účinností od 1.12. 2001 zvolen do funkce předsedy představenstva. Pan Felix přichází do ČESKÉHO TELECOMU, a.s. ze společnosti Oracle, kde na konci listopadu ukončí své působení.

V mezidobí bude činnost představenstva řídit v souladu se stanovami společnosti 1. místopředseda tohoto orgánu, pan Bessel Kok.

Profesní životopis Ondřeje Felixe

Ing. ONDŘEJ FELIX, CSc., narozen roku 1954 v Praze, ženatý, tři děti, bydliště v Praze. V roce 1978 promován na Českém vysokém učení technickém v oboru výpočetní techniky. V roce 1989 mu byl československou akademií věd udělen titul CSc. Po ukončení univerzitních studií byl zaměstnán ve federálním statistickém úřadě. Zde byl odpovědný za velké softwarové projekty, z nichž nejvýznamnější bylo sčítání lidu v roce 1980. Poté nastoupil do české pobočky britské počítačové firmy ICL, kde zastával různé funkce v oblasti softwarové podpory, product marketingu, rozvoje obchodu a projektu systémové integrace. Dva roky vedl firmu APP Systems, která je dodavatelem rozsáhlých softwarových projektů velkým zákazníkům v České a Slovenské republice. Od roku 1994 do srpna 1999 byl generálním ředitelem pobočky firmy Oracle v České republice. Od září 1999 působí ve funkci ředitele Oracle pro oblast veřejných služeb ve střední a východní Evropě. Je prvním viceprezidentem sdružení pro informační společnost, členem správní rady Masarykovy university v Brně, kde též externě přednáší.


Představenstvo ČESKÉHO TELECOMU, a.s., jmenovalo pana Davida Foxe výkonným viceprezidentem Divize informačních podpůrných systémů (ISSG). Svou funkci začne vykonávat 26. listopadu 2001.

Před svým nástupem do ČESKÉHO TELECOMU působil pan Fox na pozici ředitele širokopásmových a datových služeb společnosti eircom, která je vedoucí telekomunikační společností v Irsku. V této době byl zodpovědný za aktivity v oblasti DSL (Digital Subscriber Line - digitální účastnická linka). To zahrnovalo vybudování sítě, rozvoj zákaznických řešení, obsahu, portálu, navazujících procesů a informačních technologií, včetně vytvoření a udržení obchodních a regulačních vztahů.

"Jsem potěšen, že nastupuji do ČESKÉHO TELECOMU právě v této době a velmi se těším na naši spolupráci a rozvoj nového businessu. Jsem zvláště rád, že jsem byl pověřen vedením Divize informačních podpůrných systémů. Věřím, že tato divize bude klíčová pro další rozvoj společnosti," uvedl David Fox.

Pan Fox zahájil svou profesní kariéru v IT divizi irského Ministerstva pošt a telekomunikací, kde postupně získával zkušenosti v řadě pozic. Jeho působení v této instituci bylo završeno postem vedoucího softwarového rozvoje v roce 1983. Poté pracoval ve společnosti Telecom Eireann, kde postupně zastával funkce náměstka ředitele pro engineering, ředitele pro péči o zákazníky a billing a ředitele pro marketing a prodej rezidenčním zákazníkům. Před svým jmenováním do dosavadní funkce v působil ve společnosti eirecom pět let jako výkonný ředitel divize IT.

"Bohaté zkušenosti pana Foxe z oblasti IT spolu s jeho manažerskými schopnostmi budou určitě velkým přínosem pro Divizi informačních podpůrných systémů ČESKÉHO TELECOMU a celý manažerský tým naší firmy," uvedl Přemysl Klíma, generální ředitel ČESKÉHO TELECOMU, a.s. "Dlouholetá praxe pana Foxe z oblasti péče o zákazníky navíc dále upevní zákaznickou orientaci naší společnosti."

Profesní životopis pana Davida Foxe

1999 - 2001    eircom plc (Irsko)
- Ředitel, Broadband and Data Business
- Ředitel divize informačních technologií

1985 - 1999    Telecom Eireann (Irsko)
- Výkonný ředitel pro informační technologie
- Ředitel pro prodej a marketing rezidenčním zákazníkům
- Ředitel pro péči o zákazníky a billing
- Náměstek ředitele pro engineering

1981 - 1985    Ministerstvo pošt a telekomunikací (Irsko)
- Vedoucí softwarového rozvoje
- Manager technické podpory

vzdělání
Trinity College, Dublin - B.Sc Computer Science
Dublin City University, Dublin (Master of Business Administration)

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 22. listopadu 2001 - čtvrtek

Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů