logo itpoint.cz

Pohled za kulisy zlevnění pevná linka-mobil

O zřejmě nejpopulárnější zprávě měsíce jsme informovali již stručně v pátek asi jako první z odborných serverů. Jde o problematiku, o které jsme již napsali mnohé, zlevnění bylo na spadnutí. Souvislosti jsou však ještě zajímavější.

Jen pro připomenutí, jaká byla historie prakticky nejdražšího vnitrostátního volání z pevné linky ? V roce 1996, s nástupem GSM a omezené duopolové konkurence v mobilních sítích byl změněn model placení volání z pevné linky na mobil. Matadoři mobilní komunikace pamatují situaci před tímto obdobím. Volání na mobily NMT nebylo drahé, odpovídalo tehdejšímu I. meziměstskému pásmu.

Hodně ale zaplatil majitel mobilního telefonu, protože platil i za příchozí hovory. Tím se "luxusnost" tohoto volání přesouvala na stranu mobilu. Se vstupem Radiomobilu a.s. do ringu byl systém poevropštěn na princip CPP (platí volající strana). Uživatel mobilu byl osvobozen od břemene placení za příchozí, někdy i nechtěné hovory. Současně vznikl prostor pro budoucí zvýhodňování volání ve vlastní síti, nebo jiné jemnější vyvažování tarifů.

Ve vztahu k jednoznačně dominantní pevné síti se podařilo prosadit princip platný do dnešního dne. Cena volání byla stanovena kadencí impulsů odpovídající ceně 10 Kč za minutu. To bylo samozřejmě mnohem více, než nejdražší meziměstská volání. Z této částky měl Český Telecom asi 2.60 Kč a zbytek byl vyplácen mobilním operátorům ve formě propojovacích poplatků. V té době nevypadala tato nemalá sazba nepřiměřeně, korespondovala se tehdejšími sazbami volání mezi mobily. Vývoj ukázal, že tyto sazby byly stanoveny příliš opatrně, tedy vysoko a v rámci konkurenčního boje se postupně volání mezi mobily zlevňovalo.

Na změnu sazby vůči pevné síti nebyla vůle, konkurence zde nebyla, tedy působila vlastně naopak. Pokud pro vás bylo volání z pevně linky příliš drahé, byla zde po ruce alternativa, samozřejmě jiný mobilní telefon. Vysoké sazby, nasazené před pěti lety na volání z pevné linky tak vlastně pomáhaly mobilním operátorům dvakrát. Nejprve jako penězovod pomáhající financovat náročné budování sítí i marketingových aktivit.

Zahřmělo na podzim minulého roku, když počet mobilů převýšil počet pevných linek. Současně začal vnímat více konkurenci i gigant Českého Telecomu. Při každoročních úpravách cen směrem vzhůru se některé jeho sazby přiblížily sazbám mobilních operátorů, kteří navíc nabízejí pestřejší výběr tarifních programů. Dokonce několikrát Český Telecom nesplnil podmínky, které má stanoveny pro rozvoj telekomunikací od vstupu strategického partnera KPN na poli budování nových linek. Ze situace, kdy se na pevnou linku čekalo úpěnlivě i několik let, nenápadně vyvinul stav, kdy je poptávka menší než stanovené počty. Navíc s nárůstem měsíčních poplatků za pevnou linku začali někteří zákazníci linky odhlašovat.

Mobilní telefon s předplacenou kartou se i přes vyšší sazby hovorného stal výhodnější alternativou pro málo volající zákazníky Českého Telecomu. Snaha změnit tuto nerovnováhu nezačala až letos. V minulých několika letech ale nevedla k úspěchu. Tarifní sazby schvalovalo ministerstvo financí. Teprve přesun těchto kompetencí do rukou Českého telekomunikačního úřadu a zejména liberalizace trhu znamená náznak zlepšení. Provozovatelé pevných sítí, tedy už nejenom Český Telecom, podali podnět ČTÚ na stanovení cen za propojení do mobilních sítí.

Mobilní operátoři nesplnili svou povinnost nabídnout dalším provozovatelům stejné podmínky propojení. Asi tyto všechny důvody vedly vedení Českého Telecomu k průlomovému rozhodnutí snížit svým zákazníkům sazby za tento druh volání a tak si je udržet. Cena 6.80 Kč za minutu, kterou budou od 1. července platit zákazníci z bytových stanic se základním tarifem Home Standart, je totiž pod úrovní propojovacích poplatků, které Český Telecom platil mobilním operátorům.

Pro zákazníky z podnikové sféry platí díky systému různých slev ještě nižší sazby, i 4.90 Kč/min u nejvíce platících klientů. Tato cena tedy už přímo konkuruje sazbám v kategorii volání do jiné mobilní sítě z předplacených karet. U Oskarovy předplacené karty to je 6 Kč/min, u Twistu Radiomobilu právě 6.80 Kč/min, u Eurotel GO rozmezí 6.50 až 7.90 Kč za minutu podle cenového programu. Mobilní operátoři jsou tak zasaženi v segmentu nejpočetnějších, i když málo utrácejících zákazníků. Právě prodej předplacených karet umožňuje mobilním operátorům fantastické výsledky v růstu počtu jejich klientů.

Také se dvou dominantním mobilním operátorům tak trochu jako bumerang vrací jejich nedávná šalamounská reakce na rozhodnutí Antimonopolního úřadu o nepřípustnosti diskriminace Českého Mobilu - Oskara. Sazba Eurotel-Paegas i opačně byla totiž snad ve všech případech nižší než jejich sazby za volání do sítě Oskar. Ve snaze podpořit své pravidelně platící zákazníky snížili ceny volání do Oskara na úroveň druhé mobilní sítě. U předplacených karet ale sazbu za volání do sítě Paegasu nebo Eurotelu posunuli nahoru, směrem k původním sazbám na síť Oskar.

Pokud by propojovací dohody zůstaly beze změny, Český Telecom by hovory za takové ceny vlastně dotoval a pomáhal by navíc financovat rozvoj mobilních sítí na úkor vlastních ekonomických výsledků. Vedení Českého Telecomu je si ale patrně jisto svou právní pozicí. Podle některých zdrojů považuje současné propojovací dohody za neplatné a z toho důvodu pozastavil mobilním operátorům platby do doby uzavření dohod nových, jak jinak, s nižšími sazbami.

Český Telecom tak trochu paradoxně snad dokáže suplovat díky své dominantní pozici na trhu funkci příliš pomalého a pasivního regulátora. Mobilní operátoři budou muset hledat nové zdroje příjmů na financování svých náročných potřeb jinde, nikoliv v jednoduchém penězovodu od operátorů pevných linek. Jde o trend zcela odpovídají situaci v jiných evropských zemích s dosud vysokými sazbami.

Mobilní operátoři nyní musí doložit své oprávněné náklady, výše sazeb za volání mezi mobilními sítěmi ale dává dobrou naději na propojovací poplatky buď na úrovni 3 Kč/min, což je cíl Telecomu, nebo dokonce 1.60 Kč za minutu propojení do mobilní sítě či ještě méně. Tolik si představují alternativní operátoři pevných linek. Návrh mobilních operátorů na snížení na úroveň 6 Kč proto nemohl mít úspěch.

Článek ze dne 25. června 2001 - pondělí