logo itpoint.cz

Představenstvo splečnosti Alcatel schválilo hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí roku 2001

Prodej za celou korporaci činil ve druhém čtvrtletí 6,77 miliard EUR, což představuje nárůst o 4,5% oproti očekávanému prodeji ve výši 6,48 miliard EUR za odpovídající období v předchozím roce, zatímco provozní zisk klesl z očekávané výše 592 milionů EUR na 136 milionů EUR.

Představenstvo společnosti Alcatel (Paříž: CGEP.PA a NYSE: ALA) schválilo hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí a první pololetí roku 2001. Prodej za celou korporaci činil ve druhém čtvrtletí 6,77 miliard EUR, což představuje nárůst o 4,5% oproti očekávanému prodeji ve výši 6,48 miliard EUR za odpovídající období v předchozím roce, zatímco provozní zisk klesl z očekávané výše 592 milionů EUR na 136 milionů EUR. Čtvrtletní čistá ztráta dosáhla výše 3,12 miliard EUR za rozpuštěný EPS (zisk na akcii) ve výši -2.74 EUR na akcii typu A (-2,32 USD za ADS) ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2000, kdy čistý zisk dosáhl výše 344 milionů EUR neboli 0,32 EUR na jednu akcii (0,27 USD za ADS).

Klíčové ukazatele

  druhé čtvrtletí

2000
skutečný

šest měsíců do 30. června

2000
skutečný

Částky v milionech EUR (s výjimkou EPS)

2001

2000
očekávaný

2001

2000
očekávaný

Obrat

6 767

6 476

7 687

12 974

11 477

13 811

Provozní zisk

136

592

638

222

671

751

Čistý zisk

(3 117)

 

 

 

344

(2 907)

 

 

 

602

EPS v EUR (rozpuštěný) (1)

(2,74)

0,32

(2,56)

0,59

E/ADS v USD (rozpuštěný) (1)

(2,32)

0,27

(2,17)

0,50

(1) E/ADS byl vypočítán pomocí newyorského poledního nákupního kurzu EUR/USD ze dne 29. června 2001 ve výši 0,8474 USD a na základě hodnoty 1,138 miliard nesplacených akcií typu A za druhé čtvrtletí a 1,137 miliard za první pololetí roku 2001. EPS a E/ADS za rok 2001 jsou vypočítány na základě nesplacených akcií typu A.

Serge Tchuruk, CEO korporace Alcatel k tomu prohlásil: "Za situace, kdy v oboru telekomunikací panuje značná nejistota, která má dopad na každý subjekt na trhu, se společnosti Alcatel daří udržovat růst výnosů a dosahovat příznivého provozního zisku. V průběhu druhého čtvrtletí prodej poskytovatelům služeb vzrostl o 15%, za současného zvýšení tržního podílu, přičemž zvlášť dobrých výsledků bylo dosaženo v oblasti optiky, širokopásmového přístupu a infrastruktury GSM/GPRS. Podle očekávání náš segment e-Business a zejména oblast mobilních telefonů měl i nadále nepříznivý dopad na prodej v rámci celé korporace."

"Provozní zisk byl ovlivněn ztrátami v oblasti mobilních telefonů, zatímco zisk z prodeje úzkopásmové technologie poklesl z úrovně dosažené v minulém roce, a to zejména v USA. Kromě přirozených negativních dopadů na produktovou marži způsobily nadměrné zásoby také značný pokles mající dopad na provozní zisk. Společnost Alcatel vykázala za toto čtvrtletí čistou ztrátu z velké části kvůli bezhotovostním mimořádným nákladům na finanční investice, restrukturalizaci a goodwill."

"Čistá hotovost pocházející z operací byla v prvním pololetí negativní, vzhledem k tomu, že nárůst zásob se začal výrazně snižovat až ve druhém čtvrtletí. Díky snižování celkové úrovně zásob ve srovnání s prvním čtvrtletím máme nyní za cíl dosáhnout před koncem roku 2001 meziročního snížení ve výši jedné miliardy EUR. Následný dopad na provozní kapitál by pak měl vést k příznivému čistému provoznímu cash-flow ve druhé polovině roku."

"Na nejistých trzích bude úspěch společnosti Alcatel záviset na provozní flexibilitě spolu s kvalitou produktů společnosti a její celosvětové přítomnosti. Ve společnosti Alcatel probíhá výrazná restrukturalizace, která má pomoci zvýšit flexibilitu a přizpůsobit interní nákladovou strukturu nynějšímu zpomalení obchodů, i když to ještě nebude mít vliv na výsledky za první pololetí."

"Opatření, která jsou již v platnosti nebo jsme je již ohlásili a která se týkají různých firem v rámci korporace, by měla ještě před koncem roku 2001 vyústit v předpokládaný odchod 14 000 zaměstnanců společnosti Alcatel a 4 000 externích smluvních pracovníků, kromě 2 000 zaměstnanců přeložených v rámci programů outsourcingu. Více než 60% tohoto snížení počtu pracovníků již bylo realizováno ke konci prvního pololetí tohoto roku. Celkové provozní náklady by měly být o více než jednu miliardu EUR nižší, než byl plán na tento rok. Plný dopad programu na úsporu nákladů by společnost měla pocítit ve čtvrtém čtvrtletí roku 2001 a mělo by tak dojít k velkému snížení ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Společnost Alcatel bude rovněž pokračovat ve strategickém outsourcingu a odprodeji výrobní kapacity tak, jak k tomu docházelo u produkce mobilních telefonů."

Serge Tchuruk dále řekl: "Perspektiva oboru ve druhém pololetí je nejasná. Propad na americkém trhu, který se podle našeho názoru do konce roku 2001 nezlepší, by se mohl rozšířit i do určitých částí Evropy, jak už k tomu v řadě případů došlo, například ve Velké Británii. Tento negativní trend by se měl promítnout do nižšího meziročního obratu ve třetím čtvrtletí, přičemž obrat za celý rok by měl být srovnatelný s loňským. Jakmile se začnou projevovat pozitivní výsledky probíhajících racionalizačních programů, k čemuž by mělo dojít zejména ve čtvrtém čtvrtletí, očekává společnost Alcatel dosažení příznivého provozního zisku za rok 2001."

"Tak, jak společnost Alcatel pokračuje i v průběhu druhé poloviny tohoto roku v nezbytné restrukturalizaci, předpokládáme, že se jako jeden z předních dodavatelů telekomunikačních zařízení budeme moci úspěšně vymanit ze současného útlumu. Naše strategické zaměření na poskytovatele služeb nám zajišťuje přístup k finančně silné skupině zákazníků s udržitelnými dlouhodobými podnikatelskými záměry. Společnost Alcatel nabízí nejkomplexnější portfolio pro poskytovatele služeb, je světovou špičkou v přístupových technologiích a stává se předním světovým dodavatelem optických sítí. K těmto silným stránkám nyní řadíme vyšší flexibilitu a nižší náklady. Společnost Alcatel má za cíl těžit z posílení odvětví, ke kterému by mělo dojít v příštím roce."

O společnosti Alcatel

Společnost Alcatel buduje sítě příští generace, dodává integrovaná hlasová a datová řešení typu end-to-end pro stávající a nové operátory, podniky a spotřebitele po celém světě. Společnost zaměstnává 130 000 lidí a její obrat v roce 2000 činil 31 miliard o. Společnost Alcatel působí ve více než 130 zemích.

 www.alcatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 15. srpna 2001 - středa