logo itpoint.cz

Přístup k e-mailům kdykoliv a kdekoliv pomocí pouhého telefonu

Projekt VoiceGate Vám umožňí přistupovat pomocí pouhého telefonu k e-mailovým zprávám, které Vám přišly do Vaší e-mailové schránky ...

Jste neustále zaneprázdněni ? Trávíte spoustu času na cestách ? Nebo jen nemáte každodenní přístup do své e-mailové schránky ? VOICE GATE to vyřeší za Vás.

Projekt VOICE GATE pro Vás připravila společnost CIT, spol. s r.o. za přispění firmy CZCOM s.r.o. / World Online. Tento projekt si klade za cíl zpřístupnění e-mailů úplně každému, bez ohledu na to, zda vlastní či nevlastní připojení k internetu.

Naší snahou bylo poukázat na to že používání internetu není omezeno pouze na majitele osobních počítačů, ale prostřednictvím telefonního přístroje si může kdykoliv a odkudkoliv nechat přečíst své e-maily.

VOICE GATE umožňuje přistupovat pomocí pouhého telefonu k e-mailovým zprávám, které Vám přišly do Vaší e-mailové schránky. Nemusíte tedy vlastnit počítač s připojením na internet nebo mobilní telefon s technologií wap.

Nabízíme nejmodernější technologie široké veřejnosti bez toho, aby jste museli vynakládat prostředky na hardwarové vybavení a připojení k internetu. Stačí se jen jednou zaregistrovat na webové stránce www.voicegate.cz a pak jen voláte na telefonní číslo 02 / 96 33 33 85, zadáte 6 - místnou číselnou identifikaci Vaší hlasové schránky, bezpečnostní PIN a dostane informaci o počtu zpráv, které Vám byly do schránky doručeny. Na základě údajů o odesílateli, čase doručení a předmětu zprávy se můžete rozhodnout, zda si chcete nechat zprávu přehrát či nikoliv. Po přečtení zprávy si zvolíte, zda si zprávu chcete ponechat nebo ji smazat, předat dál, atd..

Přístup k informacím z e-mailu prostřednictvím telefonu je založen na integraci systému Hlasové pošty voice wave® NT obecně s jakýmkoliv SMTP/POP3 kompatibilním poštovním serverem. Dále se využívá modul Text To Speech (TTS - Syntéza řeči).

Pomoci syntézy řeči Vám VOICE GATE přečte příchozí e-mail syntetickým hlasem, velice podobným přirozenému mužskému hlasu. Systém reprodukuje (včetně diakritiky) s neomezeným slovníkem libovolný český, anglický, slovenský a německý text. VOICE GATE dokáže sám rozpoznat v jakém jazyce je e-mail napsán a podle toho zvolí k reprodukci jeden ze čtyř jazyků (ČJ, AJ, NJ, SJ).

Modul Text To Speech je vyvíjen společností CIT spol. s r.o. ve spolupráci s významnými vědeckými institucemi a vysokými školami v ČR. Celá aplikace je napsána v programovacím jazyce Kirké, který byl vyvinut společností CIT spol. s r.o. Tento jazyk je volně dostupný pro širokou veřejnost zdarma a lze si ho stáhnout na webovské stránce www.cit.cz.

VOICE GATE je nástroj pro poskytování informací. Jde mu o samotnou podstatu věci. Zpřístupnit všem, nejrychlejším a nejlevnějším způsobem, jednu z nejdůležitějších stavebních jednotek moderní společnosti - informaci. Navrací telefonnímu přístroji jeho základní funkci. Sloužit lidem pro sdělování nejnutnějších informací. Zaměřuje se na obsah zpráv, protože ten je to nejdůležitější. Jde mu o to informovat Vás včas o skutečnostech, které jsou nebo mohou být pro Vás nezbytné a nepostradatelné. VOICE GATE Vám pomáhá lépe komunikovat. Proto také projekt VOICE GATE vznikl a mi pevně věříme, že nezůstane pouze u čtení e-mailů, ale postupem času dojde i k jeho dalšímu využití.

cit_logo.gif (2717 bytes)

Článek ze dne 8. ledna 2001 - pondělí