logo itpoint.cz

Prohlášení RadioMobilu k výběrovému řízení na udělení telekomunikačních licencí UMTS

Současná cena za licenci by spolu s investičními náklady vedla k takovému finančnímu zatížení zákazníků, že by se služby poskytované na technologii UMTS pro ně staly finančně nedostupné.

Společnost RadioMobil stále považuje současné licenční podmínky v prostředí českého trhu za ekonomicky zcela nereálné. Jsme přesvědčeni, že pro další rozvoj českého mobilního telekomunikačního trhu je důležité především investovat do stavby a rozvoje sítí třetí generace, do vývoje nových produktů a služeb. Teprve potom budou moci jak naši zákazníci, tak celá česká ekonomika profitovat z výhod technologie UMTS.

Současná cena za licenci by spolu s investičními náklady vedla k takovému finančnímu zatížení zákazníků, že by se služby poskytované na technologii UMTS pro ně staly finančně nedostupné. Současně by došlo k posunu termínu spuštění celé sítě UMTS, a tím i k oddálení pozitivních efektů (daňové příjmy, nové pracovní příležitosti atd.).

V Praze dne 19. října 2001

 www.paegas.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 1. listopadu 2001 - čtvrtek