logo itpoint.cz

Propojovací dohody s Českým Telecomem - je něco nového ?

Na setkání s novináři dne 4.1. 2001 informovali představitelé Českého Telecomu o vývoji situace v novém roce - roce liberalizace telekomunikací.

Úplný konec minulého roku znamenal lhůtu, kdy mělo podle záměru zákona o telekomunikacích dojít k podpisu první dohody o propojení telekomunikačních sítí - v souvislosti s uplynutím zákonné lhůty 90 dní pro prvního z uchazečů (společnost Aliatel a.s), a tím startu plně konkurenčního prostředí.

Obě firmy, jak Aliatel, tak Český Telecom, oznámily nemožnost dohody v otázce cen. Nejde o příliš překvapivou situaci, ceny prezentované koncem listopadu v Referenční nabídce propojení (RIO), kterou dle zákona vydal Český Telecom jako dominantní operátor, zapůsobily poněkud jako studená sprcha. Odborníci i noví operátoři asi očekávali ceny obdobné státům Evropské unie, návrh Telecomu však překročil dokonce ceny, které za obdobnou službu účtuje svým koncovým uživatelům.

Dle zákona musí v takové situaci zasáhnout regulátor, tedy ČTÚ. Ten také zveřejnil ihned po Vánočních svátcích, 27. prosince 2000 cenové rozhodnutí. Toto opatření neřeší přímo ceny, které by si operátoři účtovali, určuje jen jejich způsob výpočtu. Využívá nákladově orientovanou metodu, podobnou té, kterou použil Telecom ve zmíněné RIO nabídce. Dle zákona musí metoda umožnit stanovení cen, které by byly transparentní a nediskriminační, tedy metoda musí zřetelně vymezit postup výpočtu a stanovit mantinely pro vstupní data, která představují, jak název napovídá, zejména náklady operátora. Současně nesmějí být v tomto bodě dělány rozdíly mezi jednotlivými uchazeči o propojení.

Výkonný ředitel služeb sítě Českého Telecomu Pavel Jiroušek deklaroval spokojenost a pozitivní hodnocení jak zmíněného rozhodnutí ČTÚ, tak také postupu jednání s operátory. Zdůraznil shodu v ostatních složitých okruzích otázek, tedy v problematice technického řešení propojovacích bodů i administrativních pravidel. Zde by již nemělo docházet k velkým neshodám.

7.ledna se k Aliatelu připojí i Contactel, neboť k tomuto datumu vyprší jeho 90-ti denní lhůta. Dalším dvěma operátorům Dattelu a Globixu lhůta doběhne 23.ledna.

Podle informace P. Jirouška už dokonce naplno probíhá testování bodů propojení sítí s Aliatelem, ostrý start je tedy podmíněn pouze ustavením cen a obchodními záměry Aliatelu. Včera také po novoročních svátcích bylo zahájeno intenzivní jednání Českého Telecomu s Aliatelem, zda bude možné dosáhnout dohody o cenách již na základě tohoto rozhodnutí ČTÚ. V opačném případě by musel opět zasáhnout Český Telekomunikační Úřad a stanovit ceny direktivně.

Ze stanovené metodiky vyplývá například pravděpodobná nesymetrie cen, které by si operátoři navzájem účtovali. V podstatě pokud se jako případ vezme extrémně malý operátor, disponující třeba jen jedinou ústřednou, nemůže požadovat za přijetí hovoru do své sítě stejnou částku od celostátního operátora, jakou za stejnou službu zaplatí jemu. Lze zde jistě najít určitou logičnost, prostě u hovorů v opačném směru bude vlastně muset takový minioperátor převádět většinu svých tržeb za tyto hovory svému většímu partnerovi, který bude zajišťovat větší část cesty hovoru v podstatě v poměru velikosti svých sítí, tedy pardon, nákladů. Pokud jde o mantinely stanovení nákladů pro výpočet, budou použity u Českého Telecomu auditované účetní údaje. Režijní náklady lze uplatnit pouze v maximální výši 10% celkových provozních nákladů na propojení sítí.

Zajímavostí je stanovení přiměřeného zisku ve výši 6% z vloženého kapitálu do propojení. Představitelé Českého Telecomu toto procento považují za nízké s poukazem na příklad státních dluhopisů, jako jisté formy uložení financí, kde je u aktuální emise úroková míra 6,9%.

Další paradox se může objevit při aplikaci metodiky na nové operátory, kteří začnou provozovat veřejné sítě v roce 2001. Tam se má při výpočtu cen za propojení vycházet z jejich odhadu údajů pro letošní rok, které uvedli v obchodním plánu, na jehož základě jim byla vydána telekomunikační licence. Pokud by třeba zde byl nízký údaj odhadu provolaných minut, mohla by taková minutová cena být velmi vysoká a situace by mohla připomínat vztah volání do mobilních sítí. Český Telecom si podobnou situaci nepřeje, protože by pak nebylo možné udržet jednotnou cenu volání pro koncové uživatele za volání na pevné linky s dosavadním rozlišením místní/meziměsto bez ohledu na operátora volaného. Konkrétní ceny nebo jejich změnu oproti listopadové verzi RIO po aplikaci metodiky ČTÚ představitelé Českého Telecomu neuvedli.

Je zřejmé, že jsou všichni zúčastnění velmi opatrní, protože jde o problematiku novou, s klíčovými dopady na ekonomiku všech zúčastněných. Za této situace je možné, že ČTÚ bude muset stanovovat i další pravidla propojení, tedy již konkrétní ceny. Jeho úloha je velmi důležitá, ve svém rozhodování ale nemusí připomínat slepého věštce.

V okolní Evropě je již dostatek příkladů řešení výhodných zejména pro uživatele a tedy výhodných pro rozvoj celé moderní společnosti.

Článek ze dne 5. ledna 2001 - pátek