logo itpoint.cz

První internetové centrum s nejmodernějším komunikačním systémem

Marketingová společnost Professional Call Center Solutions (PCCS) jako první v ČR uvádí do provozu komunikační internetové call centrum založené na platformě IP a tím se stává nejlépe vybaveným kontaktním centrem v České republice. Technologii komunikačního centra dodala společnost Siemens, divize Informace a komunikace, sítě.

Marketingová společnost Professional Call Center Solutions (PCCS) jako první v ČR uvádí do provozu komunikační internetové call centrum založené na platformě IP a tím se stává nejlépe vybaveným kontaktním centrem v České republice. Technologii komunikačního centra dodala společnost Siemens, divize Informace a komunikace, sítě. Základem celého call centra je moderní internetový komunikační server HiPath ProCenter Workflow, který na platformě IP integruje všechny typy komunikace. Díky této jedinečné technologii umožňuje kontaktní centrum zpracovávat, jak tradiční hlasovou komunikaci, tak nejmodernější druhy podnikové komunikace, mezi které již neodmyslitelně patří fax, elektronická pošta, video, internetové odbavení zákazníků a intranet. HiPath ProCenter Workflow je propojen s databází kontaktů. Tato integrace komunikačních kanálů do jednoho systému umožňuje maximální zjednodušení a zrychlení všech procesů zpracování vstupních a výstupních informací a tím pádem také snížení nákladů pro klienty.

Doposud call centra vyřizovala pouze telefonní volání. Nyní, kdy stále více zákazníků dává přednost komunikaci pomocí elektronické pošty nebo internetu, může společnost PCCS, dosud jako jediná v České republice, nabídnout své služby efektivně zvládající všechny typy moderní komunikace.

V praxi to znamená, že každý agent kontaktního centra přijímá v reálném čase nejen telefonní hovory, ale i ostatní komunikační vstupy bez rozdílu (e-mail, fax, webové stránky, hlasové zprávy) a při jejich vyřizování má přímý přístup k důležitým údajům o klientovi, potřebným informacím či formulářům. Dokáže tak mnohem přesněji a pružněji reagovat na potřeby zákazníka a zároveň aktivně vyhledat nové příležitosti pro navázání kontaktu s potencionálním zákazníkem. Telefonické hovory, e-maily, faxy ap. jsou přiřazovány agentům dle předem daných kritérií a systém sleduje, jak je každý agent vytížen a zajišťuje tak, aby každý kontakt byl předán a vyřízen během několika minut.

HiPath ProCenter Workflow je multimediální kontaktní centrum založené na technologii Voice over Internet Protokol (VoIP). Agenti, kteří vyřizují požadavky klientů, nepracují tak jako dříve s počítačem a telefonem, ale pouze s novým multimediálním PC. Tak se systém zjednodušuje a zcela odpadá práce s "papírovými" dokumenty, jakož i organizačně náročné a neefektivní off-line vyřizování elektronické pošty.

Výhody jsou především v automatizaci obchodních procesů, v optimálním využití agentů, snížení nákladů, využívání různých komunikačních médií a vzdálených pracovišť.

Pavel Mencl, ředitel společnosti PCC Solutions, k uvedení nových služeb dodává : "My jsme dnes přesvědčeni, že kvalitní komunikace se zákazníkem se neobejde bez integrování jednotlivých forem komunikačních nástrojů. Nové služby internetového call centra se snaží přinést českým firmám lepší kontrolu nad komunikací s jejich zákazníky a zároveň nabízejí nové způsoby komunikace, které přináší internet."

Ing. Petr Klauda, ředitel společnosti Siemens, Informace a komunikace, sítě, k celému projektu dodává : "Uvedení nového multimediálního komunikačního kontaktního centra je ojedinělým projektem nejen v České republice, ale také v evropském měřítku. HiPath ProCenter Workflow společnosti Siemens představuje funkční řešení konvergence hlasu a dat na platformě IP, které obstojí i v nejnáročnějších podmínkách profesionálního komunikačního centra."

Základní informace

Professional Call Center Solutions s.r.o.

Společnost Professional Call Center Solutions (PCCS) se zaměřuje především na poskytování komplexních služeb v oblasti direct marketingu. Má své vlastní internetové call centrum, které se řadí mezi nejlépe technicky i personálně vybavená kontaktní centra v České republice. PCCS se postupně rozrůstá a od loňského roku má už své pobočky i na Slovensku a v Maďarsku. V současné době má 150 stálých zaměstnanců a desítky významných klientů. Jako jediná direct marketingová společnost pořádá profesionální semináře o telemarketingu a pro své klienty je schopna vybudovat call centrum na klíč. Mezi úspěšné projekty PCCS patří vybudování prvního profesionálního servisu na zelené lince pro předplatitele novin, poskytujícího vyřízení každé objednávky a reklamace pouze po telefonu, dále pak kompletní handling největší čtenářské soutěže Motynka a další zajímavé projekty.

Jednou z dceřinných společností je SHOPCENTER.CZ, což je mladá dynamicky se rozvíjející společnost, provozující největší internetový obchodní dům v České republice pod názvem www.shopcenter.cz patřící do rodiny serverů iDNES.

Další dceřinnou společností je Professional Research Agency (PRA), jejíž specializací jsou studie spotřebitelského průzkumu trhu, bleskové průzkumy názoru spotřebitelů, testování účinnosti reklamy na cílové skupiny, rozhovory ve firmách (B2B rozhovory) a další služby tohoto charakteru.

Siemens s.r.o.

Skupina Informace a komunikace firmy Siemens je vedoucím poskytovatelem komplexních řešení pro podnikové, veřejné a mobilní komunikační sítě a předním dodavatelem koncových terminálů a mobilních telefonů v České republice. Do jejích rozsáhlých aktivit patří zejména konvergenční řešení založená na IP a celá škála produktů pro širokopásmový přístup, optické přenosové sítě i podnikání v oblasti integrace, služeb a aplikací. Siemens tak z jediného zdroje nabízí kompletní řešení pro infrastrukturu Internetu příští generace, který je nezbytnou podmínkou mobilního podnikání. Svým obratem přes 8 miliard Kč v obchodním roce 1999/2000 a svým vedoucím postavením v řadě segmentů českého telekomunikačního trhu je skupina Informace a komunikace největší skupinou v rámci Siemens ČR.

HiPath představuje ucelenou komunikační architekturu firmy Siemens založenou na protokolu IP a otevřených standardech. HiPath pokrývá všechny oblasti podnikové komunikace, od tradiční hlasové komunikace, komunikačních řešení založených na platformě IP až po široké spektrum aplikací a profesionálních služeb. Tato architektura nabízí jednotnou komunikační platformu, která přispívá k úspoře nákladů a pomáhá při implementaci nových služeb.

pccs_logo.gif (2666 bytes)        www.siemens.cz
společná TZ Professional Call Center Solutions a Siemens

Článek ze dne 27. června 2001 - středa