logo itpoint.cz

První obchodní transakci pro Český Telecom zprostředkovala firma CenTrade

Český Telecom - jako první zákazník CenTrade, zakoupil dvanáct různých druhů kancelářských potřeb od MICOS s.r.o. se sídlem v Prostějově. Český Telecom použil nákupní aplikaci SAP Enterprise Buyer integrovanou se svými interními informačními systémy.

CenTrade, nové české elektronické tržiště, oznamuje, že 22.2. 2001 dopoledne zprostředkovalo první elektronickou obchodní transakci. Transakce byla realizována pomocí výběru položek z katalogu v horizontálním tržišti CenTrade, které je zaměřeno na zboží a služby společné pro všechna průmyslová odvětví. ČESKÝ TELECOM a.s., jako první zákazník CenTrade, zakoupil dvanáct různých druhů kancelářských potřeb od MICOS s.r.o. se sídlem v Prostějově. ČESKÝ TELECOM použil nákupní aplikaci SAP Enterprise Buyer integrovanou se svými interními informačními systémy. "Dnes otevíráme novou cestu komunikace s našimi dodavateli a obchodními partnery. Vylepší se tím vnitrofiremní procesy a zjednoduší komunikace s dodavateli. Takto bude prováděna většina nákupů ČESKÉHO TELECOMU.

Během příštího měsíce pocítíme snížení nákladů díky zdokonalení procesu, snížení počtu zaměstnanců a větší přehlednosti trhu," uvedl Urs Kamber, víceprezident pro korporátní služby ČESKÉHO TELECOMU. Od příštího týdne budou dalšími dodavateli firmy H.F. PROFI s.r.o. z Pardubic a TECOM s.r.o. se sídlem v Praze.

Platforma elektronického tržiště CenTrade vytvořeného ČESKÝM TELECOMEM a jeho partnery je založena na řešení SAP/CommerceOne. Platební systém zajistí Citibank. "Implementace tržiště až do proběhnutí první transakce trvala týmu dvanáct týdnů. To se podařilo díky technologii SAP/CommerceOne osvědčené v celosvětovém měřítku, dobré spolupráci se zaměstnanci ČESKÉHO TELECOMU a rozsáhlým zkušenostem konzultantů z jiných projektů elektronických tržišť a elektronického nakupování (electronic procurement)," uvedl Radim Hradílek, partner v PricewaterhouseCoopers. První obchodní transakce je významným milníkem testovací fáze platformy CenTrade, která probíhala od začátku ledna, kdy byla uskutečněna první zkušební transakce.

CenTrade není jen platforma pro elektronické transakce. Nabídka zahrnuje všechny produkty a služby nezbytné pro vytvoření prostředí pro elektronické obchodování a pro každodenní řízení nákupních a objednávkových procesů. "CenTrade představuje kompletní řešení tržiště, které jde daleko za rámec pouhého poskytnutí technologické infrastruktury. Umožňuje firmám výrazně změnit a vylepšit řadu tradičních obchodních procesů zahrnujících logistiku, financovaní a platby," uvedl David Francis, generální ředitel a předseda představenstva, Citibank a.s.

Tato první transakce je pro CenTrade velmi důležitá. Je to krok vpřed k řešení, které bude sloužit společnostem z mnoha odvětví a které nebude omezeno hranicemi České republiky. "Dnes CenTrade zprostředkoval první transakci na nové platformě pro první pilotní zákazníky. Počet nákupčích i prodejců, velkých i malých, rychle poroste, neboť výhody jsou atraktivní pro všechny strany obchodující na tržišti. Setkáme se s řadou transakcí podobných té, která byla provedena dnes. Další budou realizovány pomocí aukčního mechanizmu. Podobné transakce budou též prováděny na vertikálních tržištích založených na platformě CenTrade," uvedl Bessel Kok, zástupce generálního ředitele ČESKÉHO TELECOMU.

O CenTrade

CenTrade je klíčové partnerství, které nabízí českým společnostem pomoc při vstupu do věku elektronického obchodování. Je vybudován na jedinečném, vyspělém know-how členů partnerství - ČESKÉHO TELECOMU, a.s., Citibank a PricewaterhouseCoopers - a technologické platformy SAP. CenTrade je platforma B2B (business-to-business) založená na nejnovějších technologiích, které se již osvědčily v celosvětovém měřítku. CenTrade představuje nezávislé horizontální (bez zaměření na specifické průmyslové odvětví) elektronické tržiště a infrastrukturu pro zavedení vertikálních (odvětvově zaměřených) tržišť. CenTrade je navržen tak, aby byl atraktivní pro malé i velké společnosti. Je zaměřen na integraci a zprostředkování obchodu mezi otevřenými společenstvími kupujících a prodávajících vzájemně obchodujících v reálném čase.

http://www.centrade.cz

O partnerech CenTrade

Technologický partner CenTrade

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 23. února 2001 - pátek