logo itpoint.cz

První obhajoba diplomové práce prostřednictvím videokonference v České republice

Ojedinělá obhajoba diplomové práce formou videokonference se včera uskutečnila na Vysoké škole ekonomické v Praze. Diplomant, pan Radek Švarz, bude moci jako první student vysoké školy v České republice obhájit svou práci za využití nejmodernějších technologií.

Spojení mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze a Dotter Interventional Institute v Portlandu (USA), kde je diplomant v současné době na stáži, probíhalo formou videokonference typu point-to-point (bod-bod).

Téma diplomové práce je zaměřeno na využití videokonferenčních zařízení v lékařství, školství, ale i v podnikání s využitím komunikační platformy služeb euroISDN (Integrated Services Digital Netework - digitální síť integrovaných služeb). U videokonference typu point-to-point dochází k propojení dvou míst, u videokonference typu point-to-multipoint (bod-více bodů) se propojuje jedno místo s více místy.

ČESKÝ TELECOM, a. s., který je jedním z partnerů této akce, podporuje rozvoj videokonferenčních aplikací v České republice s využitím služeb euroISDN. Společnost se mimo jiné aktivně podílí na zavádění a dalším rozvoji telemedicíny, zejména jejích klinických aplikací, kdy kromě přímé účasti na řešení komunikační části konkrétních telemedicínských projektů organizuje nebo spolupracuje na řadě osvětových akcí. Cílem těchto akcí je napomoci k vyšší informovanosti odborné lékařské veřejnosti o trendech telemedicíny ve světě a výsledcích dosažených v České republice.

ČESKÝ TELECOM, a.s., získal v šestém ročníku ankety Paegas Signum Temporis cenu pro nejvíce informačně otevřenou firmu domácího kapitálového trhu v loňském roce. V této kategorii byly posuzovány společnosti z hlavního a vedlejšího trhu pražské burzy, kde je povinnost informovat nejpřísnější. Hodnocení zahrnovalo veřejné hlasování asi tisíce odborníků a zástupců tisku a devítičlenné komise.

ČESKÝ TELECOM, a.s., je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Prostřednictvím zásadní přestavby sítě, uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let, rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Pozornost přitom věnuje především využití růstového potenciálu datových a internetových služeb.

ČESKÝ TELECOM, a.s., patří podle své tržní kapitalizace a objemu obchodů k nejvýznamnějším firmám na českém kapitálovém trhu. Akcie společnosti jsou ve formě GDR obchodovány i na London Stock Exchange. Rating ČESKÉHO TELECOMU, a.s., trvale patří k nejvyšším, které mohou české společnosti získat od renomovaných mezinárodních ratingových agentur.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 4. května 2001 - pátek