logo itpoint.cz

První SMS soutěž rozšiřuje pohled na využití mobilních komunikací

Soutěž potvrdila obrovský potenciál služeb s přidanou v oblasti mobilní komunikace v České republice. Zájem více než tisíce účastníků, kteří se během tří hodin zapojili do soutěže vyhlášené 28. května pardubickým Rádiem Profil, znamená úspěšný start služeb s kvalitativně vyšším využitím textových zpráv.

První SMS soutěž potvrdila obrovský potenciál služeb s přidanou v oblasti mobilní komunikace v České republice. Zájem více než tisíce účastníků, kteří se během tří hodin zapojili do soutěže vyhlášené 28.5. pardubickým Rádiem Profil, znamená úspěšný start služeb s kvalitativně vyšším využitím textových zpráv.

Rádio vyhlásilo soutěžní otázku, na kterou posluchači odpovídali prostřednictvím SMS zasílané na určené telefonní číslo. Kdo odpověděl správně, obdržel od operátora soutěže textovou zprávu s klíčovým kódem, po jehož předložení dostane tričko Rádia Profil. Kvalitativní skok například oproti anketám, které byly do této doby založeny na zasílání SMS, přináší úroveň administrace soutěže. Vše probíhá automaticky prostřednictvím komunikačního centra akciové společnosti Fincom-Materna Communications.

Z 1258 odpovědí splňovalo podmínky soutěže 965, z toho 699 odpovědí bylo správných. Statistika dala i přehled o poměru mezi zprávami od jednotlivých operátorů, ze sítě Eurotel přišlo 41 procent odpovědí, ze sítě Paegas 51 procent a ze sítě Oskar 8 procent odpovědí.

Marketinkové využití statistik vyplývá z nekonečné škály modifikací obdobných akcí a v kombinaci výsledků s dalšími známými údaji. Například rozhlasové stanice mohou zjišťovat úroveň poslechovosti v čase a z porovnání se strukturou posluchačů nebo s výsledky průzkumů a analýz veřejného mínění lze zjistit mnoho dalších údajů. Komerčně zaměřené soutěže podle zadání výrobců či obchodníků mohou přinést zásadní marketinkové informace, jiným způsobem a při vynaložení rozumně vysokých nákladů prakticky nedostupné. Vyhodnocení je přitom k dispozici okamžitě po skončení akce a vyloučení lidského faktoru při sestavování statistik znamená absolutní přesnost.

První SMS soutěž potvrdila potenciál služeb, který se projevuje i v jiných zemích s vysokou penetrací mobilních telefonů. Prostřednictvím krátkých textových zpráv lze organizovat soutěže i hry, které jsou obdobou počítačových her. Centrum služeb Fincom-Materna Communications má však vedle podobných akcí zásadní přínos pro komerční sféru například v podobě zasílání vybraného souboru zpráv z podnikového informačního systému. Služby v oblasti SMS a WAP, poskytované pod obchodní značkou Anny Way, vytváří v ČR zcela nový pohled na možnosti mobilní komunikace jak z hlediska obsahu, tak z pohledu kvality informací.

O společnosti Fincom-Materna Communications, a. s.

Firma je součástí Fincom Group a společným podnikem s německou firmou Materna Information & Communications GmbH, která má vedoucí postavení na poli mobilních komunikací a je jedním z největších světových SMS operátorů. Společný podnik poskytuje služby ve spolupráci s tuzemskými operátory GSM (Eurotel, Paegas, Oskar) 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Kromě finanční investice přináší firma Materna do společného podniku také výrazné know-how v mobilních technologiích, jenž bude hrát klíčovou roli na rychle se vyvíjejícím trhu.

 www.fincommaterna.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 7. června 2001 - čtvrtek