logo itpoint.cz

RadioMobil představil nové služby

Dvě nové služby založené na určování polohy mobilního telefonu nabízí od 1. října svým zákazníkům společnost RadioMobil.

Praha, 26. září 2001 – Dvě nové služby založené na určování polohy mobilního telefonu nabízí od 1. října svým zákazníkům společnost RadioMobil. Prostřednictvím služby Paegas Navigator má každý uživatel sítě Paegas možnost vyhledávat různé typy objektů, které se nacházejí v jeho blízkosti, a to bez nutnosti zadávání své polohy. Služba Paegas SMS Locator umožňuje oprávněným osobám určovat zeměpisnou polohu osob a vozidel vybavených mobilními telefony s Paegas Profi SIM kartou, a to z libovolného mobilního telefonu. Na rozdíl od již fungující služby Paegas Locator je služba Paegas SMS Locator určena nejen pro firemní klientelu, ale i pro širokou veřejnost.

Paegas Navigator

Služba Paegas Navigator usnadňuje majiteli mobilního telefonu orientaci v neznámém prostředí po celé České republice. Dle dotazu zákazníka vyhledá Paegas Navigator příslušný objekt v jeho okolí, například lékárnu, nemocnici, bankomat, kino, autoservis nebo hotel. Celkem může uživatel služby obdržet až devět odpovědí na jeden dotaz. Poté, co uživatel zvolí v Paegas Menu svého telefonu položku hledaného objektu, automaticky se určí poloha uživatele a služba Paegas Navigator zašle prostřednictvím SMS informaci o požadovaném objektu. Ovládání je tak velmi jednoduché a podobné práci se službou Paegas Info.

"Společnost RadioMobil jako první operátor na českém trhu nabízí službu založenou na technologii určení polohy mobilního telefonu všem uživatelům sítě. Na rozdíl od služeb řady jiných evropských operátorů si Paegas Navigator zjišťuje polohu telefonu sám, bez nutnosti ručního zadávání polohy uživatelem. Mobilní telefon se tak stále více mění z obyčejného telefonního přístroje v pohodlný informační terminál, přinášející zákazníkovi opravdu užitečné informace," říká Robert Chvátal, marketingový ředitel a člen představenstva společnosti RadioMobil.

Služba Paegas Navigator umožňuje vyhledávat nejrůznější typy okolních objektů. SMS s odpovědí na zákazníkův dotaz obsahuje název objektu a jeho adresu. U některých položek je uvedeno také telefonní číslo a další informace (např. provozní doba). V rámci menu Navigator jsou tyto objekty členěny do šesti kategorií : Pomoc, Služby, Paegas, Auto, Zábava a Sport. Počet položek, které dnes Paegas Navigator nabízí, se bude v budoucnu stále rozšiřovat.

Celé technické řešení služby Paegas Navigator bylo vyvinuto společností RadioMobil. Obsah jednotlivých rubrik dodává v současnosti šest společností – PJSoft, s.r.o.; Global Sport Marketing Agency, s.r.o.; Computer Press, a.s.; Position, s.r.o.; EuroNet.cz, s.r.o. a E-media, s.r.o.

Službu Paegas Navigator mohou využít všichni zákazníci sítě Paegas, včetně majitelů předplacených karet Twist, kteří vlastní kartu, jež tuto službu podporuje. Současní zákazníci sítě Paegas si mohou svoji SIM kartu vyměnit ve značkových prodejnách Paegas za poplatek 400 Kč. Noví zákazníci obdrží SIM kartu, která podporuje službu Navigator, na vyžádání za standardní cenu.

Cena za odeslání požadavku na vyhledání objektu je zpoplatněna jako odeslání zprávy SMS dle tarifu zákazníka. Cena každé odpovědi přijde zákazníka na 2 Kč (bez 5% DPH).

Paegas SMS Locator

Další novinkou je služba Paegas SMS Locator. Tato služba, umožňující určovat zeměpisnou polohu majitelů mobilních telefonů, je založena na stejné technologii jako Paegas Locator. Zjištěná poloha se však nezobrazuje na počítači, ale je doručena tazateli na mobilní telefon ve formě textové zprávy SMS.

Podmínkou pro využití služby Paegas SMS Locator je Paegas Profi SIM karta, kterou musí být vybaven telefon, jehož poloha je zjišťována. Aby bylo možno určit v daném okamžiku polohu telefonu, zjišťovaný telefon musí být zapnutý. Fungování služby Paegas SMS Locator je přitom důkladně zabezpečeno proti neoprávněnému sledování polohy. Osoba, která si přeje zjistit polohu daného telefonu, musí znát kromě jeho telefonního čísla také kód LPIN. Kód LPIN je osmimístné číslo, které musí být na Profi SIM kartě oprávněnou osobou předem nastaveno. Bez znalosti tohoto kódu neodešle zjišťovaná karta požadované informace o poloze. Po splnění těchto podmínek stačí už jen zaslat zprávu SMS v požadovaném formátu na číslo 5727.

Při využívání služby Paegas SMS Locator zaplatí uživatel za jednu SMS s informací o zjištěné poloze telefonu 8 Kč při prvním až dvoustém určení polohy za jedno zúčtovací období, 6 Kč v případě, že požaduje 201. až 500. určení polohy, a po 501. požadavku ho služba přijde na pouhé 4 Kč. Majitel předplacené karty TWIST zaplatí za každý vyřízený požadavek 14,80 Kč s DPH. (Uvedené ceny platí od 1. 10. i pro stávající službu Paegas Locator.)

Služba Paegas SMS Locator najde díky jednoduché obsluze a cenové dostupnosti využití nejenom v profesních oblastech spojených s autodopravou, ale ocení ji například rodiče, kteří budou mít díky ní pod dohledem své děti.

Goodbye Message

Třetí novinkou, která bude zákazníkům sítě Paegas k dispozici od prvního října, je služba zvaná Goodbye Message. Jedná se o rozšíření stávající služby Welcome Message. Služba Goodbye Message je určena pro všechny zákazníky sítě Paegas, kteří cestují za hranice České republiky a opouštějí tak síť Paegas. Při přechodu českých hranic nebo v okamžiku, kdy si již v cizí zemi poprvé zapne svůj mobilní přístroj, obdrží zákazník SMS zprávu s důležitými informacemi pro volání v zahraničí. Tato služba je zákazníkům sítě Paegas poskytována bezplatně.

 www.paegas.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 2. října 2001 - úterý