logo itpoint.cz

RadioMobil se cítí poškozen způposem přidělení státní zakázky na zajištění komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy

Společnost RadioMobil podala ÚOHS podnět k šetření oprávněnosti postupu státu, který přidělil vládní zakázku na zajištění komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy Českému Telecomu. Domnívá se, že postupem státu byla bezdůvodně vyloučena hospodářská soutěž, a to za účelem zvýhodnění konkrétního soutěžitele.

Způsobem přidělení vládní zakázky na zajištění komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy se cítí poškozena společnost RadioMobil. Proto v minulém týdnu podala Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v Brně podnět k šetření oprávněnosti postupu státu v uvedeném případě.

"Domníváme se, že postupem českého státu byla bezdůvodně vyloučena hospodářská soutěž, a to za účelem zvýhodnění konkrétního soutěžitele. Tímto jednáním byla naší společnosti odejmuta možnost účastnit se transparentního výběrového řízení na zajištění GSM služeb pro oblast veřejné správy," uvádí se ve stanovisku RadioMobilu. Tento mobilní operátor je přesvědčen, že rozhodnutí přidělit vládní zakázku Českému Telecomu nenalézá oporu v platném právu.

Uzavření smlouvy na podkladě písemné výzvy pouze jednomu zájemci o veřejnou zakázku připouští zákon v případě, kdy existuje jen jediný zájemce, který je sto zakázku v celém rozsahu splnit. "Zabezpečení komplexní komunikační nfrastruktury informačních systémů veřejné správy je přitom podle nás zakázkou, kterou nemůže poskytnout bez spolupráce s dalšími subjekty žádný subjekt na českém telekomunikačním trhu, a to ani Český Telecom," tvrdí tiskový mluvčí Hájek.

Vláda v usnesení z března letošního roku rozhodla o oslovení společnosti Český Telecom jako jediného vybraného zájemce o veřejnou zakázku k podání nabídky na zajištění komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy. Následně pověřila předsedu Úřadu pro veřejné informační systémy k podpisu a realizaci rámcové smlouvy a k jednání s představiteli této společnosti.

= = = = = = = = = = = =

Žádost o prošetření způsobu přidělení vládní zakázky Českému Telecomu, kterou v minulém týdnu podala k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) společnost RadioMobil, se Českého Telecomu příliš netýká - řekl mluvčí této telekomunikační firmy Vladan Crha.

"Pokud RadioMobil chce něco zpochybňovat, tak je to rozhodnutí státu. My jsme byli zvoleni jako dodavatel. Domníváme se, že podmínky, které jsem schopni nabídnout a kvalita toho řešení je taková, že ať už by šlo o výběrové řízení, nebo rozhodnutí státu, stejně bychom byli schopni poskytnout nejlepší nabídku," uvedl dále Vladan Crha. Ten si nemyslí, že by Český Telecom měl být nějak znepokojen. Zdůraznil ale, že RadioMobil má na takovýto krok právo. "Doufám, že ÚOHS potvrdí, že na tomto rozhodnutí nebylo nic nekalého," dodal.

Přesvědčení RadioMobilu, že vládní výzva směrem k jednomu zájemci je možná pouze v případě, když tento subjekt je schopen zcela sám splnit požadovanou veřejnou zakázku, nechtěl tiskový mluvčí Českého Telecomu příliš rozebírat. "Myslím, že je to věc výkladu právních norem. My jsme připraveni naplnit veškeré požadavky státu tak, aby na tom ušetřil a aby občané měli jednodušší komunikaci s úřady a veřejnou správou," řekl.

Společnost RadioMobil podala ÚOHS podnět k šetření oprávněnosti postupu státu, který přidělil vládní zakázku na zajištění komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy Českému Telecomu. Domnívá se, že postupem státu byla bezdůvodně vyloučena hospodářská soutěž, a to za účelem zvýhodnění konkrétního soutěžitele.

 http://www.pointa.cz - Česká informační agentura
mv

Článek ze dne 6. září 2001 - čtvrtek