logo itpoint.cz

Rekordní zisky společnosti Telenor

Aktivity společnosti Telenor charakterizoval v prvním čtvrtletí pokračující silný růst. Při započtení zisku z prodeje vzrostly provozní příjmy meziročně o 1 407 milionů NOK (154,84 milionu USD), což představuje nárůst o 16,9 %.

V prvním čtvrtletí roku 2001 dosáhla norská telekomunikační společnost Telenor rekordního zisku před zdaněním ve výši 10 666 milionu norských korun (NOK), resp. 1 174 USD. Jedná se o nejlepší čtvrtletní hospodářský výsledek v historii Telenoru, a to především díky prodeji podílu v německé společnosti VIAG Interkom.

Aktivity společnosti Telenor charakterizoval v prvním čtvrtletí pokračující silný růst. Při započtení zisku z prodeje vzrostly provozní příjmy meziročně o 1 407 milionů NOK (154,84 milionu USD), což představuje nárůst o 16,9 procent.

Silný růst Telenoru pokračoval v celém prvním čtvrtletí a důrazně se projevoval zejména v oblasti mobilních komunikací. S přihlédnutím k zisku z prodeje vzrostl provozní příjem o 1 407 milionů NOK (154,84 milionů USD), což v porovnáním se stejným obdobím předcházejícího roku představovalo nárůst o 16,9 procent. Vyloučíme-li příjem z prodeje, pak činil nárůst celkového provozního zisku před oprávkami a odpisy 9 procent. Tohoto růstu Telenor dosáhl i přes zvyšování investic do rozvoje nových aktivit v divizích Telenor Internet, Telenor Mobile Communications a Telenor Broadband Services.

Silná bilance

V důsledku prodeje podílu společnosti Telenor v německé firmě VIAG Interkom došlo k výraznému posílení bilance společnosti. Čistá úročitelná pasiva činila na konci prvního čtvrtletí 20,5 miliardy NOK (2,26 miliardy USD), což představuje snížení o 20 miliard NOK (2,2 miliardy USD) oproti stavu k 31. prosinci 2000. V důsledku prodeje podílu skupiny ve společnosti Esat Digifone, který se promítne do závěrečné rozvahy za druhé čtvrtletí 2001, dojde k dalšímu snížení úročitelných pasiv o 11,4 miliardy NOK (1,25 miliardy USD). Zisk z prodeje akcií VIAG Interkom a Esat Digifone činil u obou případů 10,7 miliardy NOK (1,18 miliardy USD) před zdaněním.

Investice

Telenor Group investovala v prvním čtvrtletí roku 2001 celkem 3,1 miliardy NOK (341,2 milionu USD), což je přibližně o 800 milionů NOK (88 milionů USD) více než ve stejném období loňského roku. Z této částky bylo 2,1 miliardy NOK (231 milionů USD) investováno v Norsku.

"Výsledky hospodaření Telenoru za první čtvrtletí jsou velmi dobré. Je to důsledek zisků z prodeje našeho podílu ve VIAG Interkom. Velmi nás těší pozitivní vývoj, který byl charakteristický pro celé první čtvrtletí. Navzdory stále rostoucí konkurenci se nám podařilo upevnit silné postavení na domácím trhu. Nadchl nás vývoj v oblasti mobilních komunikací, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni, spolu s podstatnou hodnotou, která byla realizována prodejem našeho podílu ve společnostech VIAG Interkom a Esat Digifone," řekl Tormod Hermansen, prezident Telenor Group v komentáři k výsledkům společnosti za první čtvrtletí.

Hospodaření hlavních divizí společnosti Telenor Group za první čtvrtletí roku 2001 vypadalo následovně :

Telenor Mobile Communications

Divize Telenor Mobile Communications pokračovala v trendu loňského roku výrazným nárůstem provozních příjmů a zisku v prvním čtvrtletí. Provozní příjmy z norských mobilních operací se zvýšily o 23 procent v porovnání se stejným obdobím předchozího roku navzdory větší konkurenci v rámci odvětví. Společnosti působící v oblasti mezinárodních mobilních operací Telenoru zaznamenávají i nadále silný nárůst počtu uživatelů a provozních příjmů.

Počet uživatelů Telenoru v přidružených a společně ovládaných mobilních společnostech byl na konci prvního čtvrtletí 3,5 milionu. To představuje nárůst o 2,1 milionu uživatelů v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Po započtení akvizic a odprodeje investic během tohoto období přesáhl nárůst uživatelů jeden milion.

Telenor Telecom Solutions

Divize Telenor Telecom stabilizovala v průběhu prvního čtvrtletí svůj podíl na trhu koncových uživatelů služeb v pevných sítích, a to navzdory pokračující silné konkurenci. Tržní podíl skupiny činí na konci čtvrtletí 73 procent (včetně Telenor Internet), měříme-li celkový počet provolaných minut u telefonů na pevných linkách, což je stejné číslo jako na počátku roku. Po očištění od zisků z prodeje vlastnických podílů se provozní zisk před oprávkami a odpisy v porovnání se stejným čtvrtletím loňského roku zvýšil. K tomuto vývoji v prvním čtvrtletí obzvláště přispěly nárůst příjmů Telenor Business Solutions a opatření směřující ke zlepšení nákladové efektivity v Telenor Telecom Solutions.

Telenor Broadband Services

Divize Telenor Broadband Services dosáhla v porovnání se stejným čtvrtletím minulého roku 13procentního nárůstu provozního příjmu. Tento pozitivní vývoj odráží zvýšení počtu nových uživatelů a akvizice nových společností. V průběhu posledního čtvrtletí vzrostl počet uživatelů o 5 procent. Tato divize má nyní více než 2 miliony uživatelů a je vedoucím distributorem v oblasti placeného televizního vysílání a širokopásmových služeb založených na televizním přenosu ve skandinávském regionu.

Telenor Internet

Nárůst počtu uživatelů Internetu v Norsku pokračoval i v prvním čtvrtletí. V mezinárodních aktivitách se tato divize soustředila na provozování a rozvoj společností, které získala ve druhé polovině roku 2000. Společnost také zavedla různá opatření směřující ke snižování nákladů.

Úplné znění čtvrtletní zprávy je k dispozici na internetové adrese: http://www.telenor.com/presscenter/1q2001

O společnosti Telenor

Norská společnost Telenor - jeden z nejvýznamnějších telekomunikačních operátorů ve Skandinávii - působí v mezinárodním měřítku v oblasti mobilní komunikace, Internetu, v komunikačních službách založených na protokolu IP, satelitních službách a placených televizních službách.

V České republice je Telenor vedle své regionální kanceláře (Country Office) plně nebo částečně zastoupen následujícími společnostmi :

 www.telenor.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 14. května 2001 - pondělí