logo itpoint.cz

Řešení stížností a odstranění problémů na zařízení LAN modem

Oddělení rozvoje koncových zákaznických zařízení Českého Telecomu radí jak na problémy s balíčkem euroISDNConnect.

Předměty stížnosti na zařízeni LAN modem (baliček euroISDN@Connect)

Odpověď

Zařízeni 3Com ISDN LAN modem (euroISDN@Connect)nikdy neiniciuje spojeni samo. K tomu dochazi jedině a pouze na základě požadavků od připojených počítačů, případně při telefonováni či faxováni z analogových portů. LAN modem je v továrním nastavení konfigurován tak, aby při každém požadavku na datové spojení automaticky vytočil linku. Pokud dochází k zdánlivě samovolnému vytáčeni spojení, vždy je to způsobeno požadavkem od některé stanice.


Příčiny nevyžádaných požadavků od počítačů

Software na počítačích je někdy nakonfigurováno tak, aby v intervalech posílal nějaká data. Tato data mohou způsobit pravidelně vytáčení linky, které se zda být nevyžádané, a zvyšují se poplatky za provoz. Není možné vyjmenovat všechny příčiny, proto alespoň několik příkladů :

Odstranění problémů

Existují dvě možnosti jak zamezit automatickému nevyžádanému připojování. První je nakonfigurovat počítače aby samostatné nevyžadovaly spojení (pokud to lze a pokud víme, která stanice to způsobuje) a druhá je, zakázat automatické vytáčení úplně (vytáčení potom probíhá manuálně na příkaz obsluhy).

První případ

Druhý případ

 www.telecom.cz
rozvoj koncových zákaznických zařízení

Článek ze dne 7. června 2001 - čtvrtek