logo itpoint.cz

Rodina IP služeb Aliatelu se rozrostla o novou službu Dial Business IP

V těchto dnech uvádí společnost Aliatel na trh novou službu nazvanou Dial Business IP. Jak již název napovídá, je určena zákazníkům z řad firem, a to především těch, které mají nižší nebo nárazové komunikační požadavky. V současné době probíhá její pilotní provoz ve spolupráci s Pojišťovnou České spořitelny a.s.

V těchto dnech uvádí společnost Aliatel na trh novou službu nazvanou Dial Business IP. Jak již název napovídá, je určena zákazníkům z řad firem, a to především těch, které mají nižší nebo nárazové komunikační požadavky. V současné době probíhá její pilotní provoz ve spolupráci s Pojišťovnou České spořitelny a.s.

Služba Dial Business IP používá komutovaný (vytáčený) přístup do virtuální privátní sítě klienta, založené na vysoce kvalitní IP síti společnosti Aliatel, využívající technologii MPLS a garantující kvalitu přenosu. Služba Dial Business IP umožňuje přístup k firemním datům všude tam, kde je dostupná telefonní přípojka nebo signál GSM.

Pomocí služby Dial Business IP lze uspokojit různé komunikační nároky všech poboček a pracovníků klienta a pružně přizpůsobovat počet uživatelských přístupů aktuálním požadavkům. Podle potřeby je možno zabezpečit přístup na Internet přes firemní firewall.

Součástí služby je administrátorský přístup na webové rozhraní, přes něž může administrátor na straně klienta spravovat uživatelské přístupy společnosti. K přístupu do virtuální privátní sítě je k dispozici více telefonních čísel, která zaručují stálou dostupnost modemu RAS (Remote Access Server) společnosti Aliatel.

Ve vybraných lokalitách České republiky je pomocí čísla Internet 2001 zajištěno finančně výhodné připojení přes telefonní síť dominantního operátora. Pro tuto službu uvažuje Aliatel rovněž o využití tzv. zelených čísel z řady 0800. S jejich pomocí by mohly být poplatky za provolané minuty spojení účtovány na centrální přípojku a nezatěžovaly by telefonní účty koncových uživatelů.

Příslušnost uživatele k virtuální privátní síti se ověřuje podle názvu přidělené domény (resp. názvu konkrétní VPN). Autentifikace a autorizace každého uživatele z dané domény probíhá na Radius serveru společnosti Aliatel. Do privátní sítě tak mohou vstoupit jen ověření uživatelé. Správu uživatelských přístupů (založení uživatele, změna uživatelského jména a hesla, kontrola stavu uživatelského přístupu atd.) vykonává administrátor na straně uživatele.

Poplatky nezávisí na objemu přenesených dat ani na době přenosu, nejsou v nich zahrnuty náklady za provolané impulzy v sítích třetích stran.

Uvedením služby Dial Business IP se nabídka IP služeb Aliatelu stává kompletní - nyní je operátor schopen uspokojit zákazníky s velmi rozdílnými komunikačními potřebami. K pevným IP službám založeným na progresivní MPLS technologii se tak přidává služba, která osloví především společnosti se sítí spolupracovníků v "terénu" - distributorů, dodavatelů či domácích uživatelů, anebo společnosti s nižšími komunikačními požadavky. Služba Dial Business IP dodává datovým službám mobilitu a zároveň splňuje vysoké nároky kladené na jejich kvalitu.

ALIATEL a.s. poskytuje v garantované kvalitě výběr spolehlivých datových, telefonních a internetových služeb. Aliatel je prvním provozovatelem pevné sítě na telekomunikačním trhu v ČR, jehož služby byly certifikovány ISO 9001. Společnost disponuje špičkovou, plně zálohovanou celoplošnou transportní sítí.

 www.aliatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 2. listopadu 2001 - pátek