logo itpoint.cz

Rok poté - jak to vidí Aliatel

Na setkání s novináři zhodnotil tento výrazný alternativní operátor rok platnosti Telekomunikačního zákona, který pootevřel trh hlasové telefonie.

Pevné telefonní linky nejsou určeny k postupnému zániku a zájem o ně by se měl díky liberalizaci telekomunikačního trhu výrazně zvýšit. Pravda, podíl hovorových služeb poněkud poklesne ve prospěch datových služeb. Zde totiž konkurence mobilních operátorů není tak snadná. "Dosud v oblasti pevných linek nebyla konkurence, rozsah služeb i výše cen byly limitovány monopolním Českým Telecomem," uvedl senior konzultant Aliatelu pro regulace a licence Richard Stonavský a poukázal přitom na obrovský rozvoj mobilních telefonů, kde již konkurence existuje.

V té souvislosti také zazněla informace o podání žádosti o cenové rozhodnutí ve věci sazeb propojení hovorů z pevných do mobilních sítí na Český telekomunikační úřad. Tuto žádost podala již v květnu Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS). "Přestože ČTÚ nic nebrání rozhodnout na základě této žádosti, raději jsme se rozhodli přesně naplnit i znění telekomunikačního zákona, podle kterého musí žádost oficiálně podat konkrétní operátor," vysvětlil Stonavský. Poplatky za propojení byly podle něj mobilními operátory stanoveny bez ohledu na skutečné propojovací náklady se započtením přiměřeného zisku.

Kritice neušel ani regulátor - ČTÚ. Podle Aliatelu se sice celkem daří naplňovat jeho nezávislost, většinou ale nestíhá včas reagovat na vývoj situace, tak jeho zásahy nepůsobí aktivně, preventivně, ale až jako reakce na vzniklou situaci. Protože nevytváří legislativní změny, ty dělá Ministerstvo dopravy a spojů, přetrvává konflikt zájmů, když MDS spravuje státní podíly v Českém Telecomu i Českých Radiokomunikacích a současně vytváří regulační prostředí pro všechny operátory. Důsledkem byly zbytečné časové ztráty při otevírání trhu počátkem roku, kdy se na cenová rozhodnutí o propojení s Českým Telecomem muselo několik týdnů čekat. Nemluvě o prodlužování důležitých lhůt, jako je otevření místních sítí a různé druhy volby operátora.

Tržby z tzv. pevných telefonních služeb v České republice stagnují. Vloni podle údajů operátorů dosáhly 38,2 miliardy korun, zatímco v předloňském roce 38 miliard a v roce 1998 činily 35,5 miliardy korun. Oproti tomu tržby z mobilních telefonních služeb výrazně rostou. Zatímco v roce 1998 dosáhly výše 21,1 miliardy korun, v roce 1999 to bylo už 31,3 miliardy a v loňském roce 46,9 miliardy korun. Mírně rostou i tržby z datových služeb - z 3,7 miliardy v roce 1998 na 5,4 miliardy v roce 2000, stejně jako v případě internetových služeb - z 524 milionů v roce 1998 na loňských 1,7 miliardy korun.

Počet hlavních telefonních stanic (HTS) Českého Telecomu vloni vzrostl o pouhých 15 tisíc. Zatímco na konci roku 1999 firma provozovala 3,839 milionu HTS, o rok později to bylo 3,854 milionu. Během loňského roku byl počet HTS poprvé překonán počtem mobilních telefonů, který nyní činí přibližně pět milionů. Alternativní operátoři začali nabízet hlasové služby v plném rozsahu teprve v letošním roce, protože však liberalizace nezahrnovala povinné sdílení pevných účastnických přístupových sítí, zatím je mohou nabízet prakticky pouze zákazníkům z řad velkých firem. Paradoxně tak ale bývalého monopolního operátora zasahují ve výnosnějším tržním segmentu, než by byly venkovské bytové stanice.

Článek ze dne 19. června 2001 - úterý