logo itpoint.cz

S Aliatelem už i do mobilních sítí

Aliatel umožňuje všechny typy hovorů - místní, meziměstské, mezinárodní a nově též do sítí všech tuzemských mobilních operátorů.

Od 10. dubna poskytuje telekomunikační společnost Aliatel všechny typy hovorů - místní, meziměstské, mezinárodní a nově též do sítí všech tuzemských mobilních operátorů. Volání do sítí EuroTel, Paegas a Oskar poskytuje Aliatel v rámci své služby Business Call Direct pro podnikovou klientelu. Cena je 7,90 Kč/min. (bez DPH) ve špičce i mimo špičku (pro srovnání : Český Telecom účtuje uživateli podnikatelské telefonní stanice 9,40/min. vč. DPH).

Hovory jsou účtovány po sekundách s minimální délkou hovoru 30 sekund. Zástupci společnosti Aliatel však tuto cenu nepovažují za optimální. "Jsme přesvědčeni, že po uzavření propojovacích dohod s dominantními mobilními operátory nebude nic stát v cestě ke snížení ceny za tuto službu", uvádí marketingový ředitel Aliatelu Aleš Růžička.

Služby Business Call jsou tarifikovány sekundově, nikoli impulsně, což představuje významnou úsporu na telefonních poplatcích. Ve srovnání s cenami dominantního operátora činí úspora za 2-3minutový hovor ve špičce asi 17 %. Výhodné jsou tarify mezinárodních hovorů do některých destinací - například na běžném hovoru do sousedního Německa ušetří zákazník proti cenám ČTc téměř 30 % nákladů.

Služba Business Call umožňuje přenos hlasu, faxu i dat a plně podporuje veškeré vlastnosti služeb EuroISDN. Zákazníkům jsou mimo to nabízeny doplňkové služby, jako omezení odchozích volání řízené sítí, informace o ceně volání či identifikace zlomyslných volání. Zákazník může dále využít nabídky zlevněných mezinárodních destinací ve střední Evropě, má možnost zvolit si jazyk ve kterém je tištěn účet, apod.

Aliatel poskytuje všechny své služby v garantované kvalitě.

Všechny hovory jsou zpoplatňovány po sekundách. U většiny typů hovorů je minimální účtovaná délka hovorů 30 s, pouze u místních hovorů mimo síť Aliatel je to 60 s.

 www.aliatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 18. dubna 2001 - středa