logo itpoint.cz

Seminář Komunikace pro úspěšné

V hotelu Barceló v Praze se 10. října 2001 konal seminář s názvem Komunikace pro úspěšné. Zúčastněné firmy 2N, GTS Czech, Pragodata, TeliaCall, Datasys a Lékařská elektronika prezentovaly účastníkům komunikační služby a řešení, která významně zlepšují komunikaci firem s jejich zákazníky.

Praha, 25. říjen 2001 - V hotelu Barceló v Praze se 10. října 2001 konal seminář s názvem Komunikace pro úspěšné. Zúčastněné firmy 2N, GTS Czech, Pragodata, TeliaCall, Datasys a Lékařská elektronika prezentovaly účastníkům komunikační služby a řešení, která významně zlepšují komunikaci firem s jejich zákazníky. Účastníci se seznámili s možnostmi úspor nákladů na komunikační služby, které jim nabízí využití rozsáhlé nabídky služeb významného telekomunikačního operátora GTS Czech, a.s., a nasazení ústředen ATEUS® s vestavěným LCR šetřícím automatem od 2N.

Společnosti PRAGODATA, a.s., TeliaCall, a.s., a také 2N prezentovaly nástroje vhodné ke zvýšení úspěchu - CRM a Call centra. 2N se zaměřila na střední a malé společnosti s produkty ATEUS® - Call centrum a ATEUS® - CRM. PRAGODATA, a.s. nabízejí velmi profesionální řešení CRM pro velké subjekty SIEBEL a ORACLE CRM. Tento softwarový systém, vytvořený v unikátní technologii Oracle internet, má výjimečné aplikační možnosti v procesech prodeje, marketingu a vztahu k zákazníkovi.

TeliaCall, a.s. prezentovala profesionální call centra sloužící k aktivnímu i pasivnímu telemarketingu, direct mailingu, správě databází, spotřebitelským soutěžím atd. TeliaCall nabízí také možnost vzdělávání, naučí pracovníky, jak získat loajálního zákazníka a jak zefektivnit komunikační proces s klienty.

Další prezentací byla nabídka produktu MOBILCHANGE od společnosti DATASYS. Díky tomuto produktu může obchodník i technik přistupovat pomocí mobilního telefonu k datům jak veřejné síti (internet) tak i lokální podnikové síti (intranet). Ve zkratce se jedná o Váš mobilní telefon jako zdroj informací prostřednictvím SMS a W@Pu.

2N na semináři prezentovala také možnost využití CRM a Call center na servisních, dispečerských a operátorských pracovištích. Tam je také velmi důležité dobře komunikovat, dispečeři řeší převážně negativní situace a reklamace. S dispečerskými pracovišti také souvisí nouzová komunikace. Společnost Lékařská Elektronika na semináři prezentovala řešení pro tuto problematiku, například využití produktů ATEUS® - Emergency.

Seminář nabídl účastníkům široké spektrum informací o trendech v řízení vztahů se zákazníky. Zároveň jednoznačně potvrdil, že na kvalitu služeb po telefonu je zákazníky kladen vysoký důraz a že zvýšení telekomunikačního provozu firmy nemusí nutně znamenat růst nákladů. Pozornost a kladný ohlas účastníků zaznamenalo také široké spektrum prezentovaných řešení, která jsou připravena pro vzájemné propojení.

 www.2n.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 26. října 2001 - pátek