logo itpoint.cz

Sítě GTS a Českého Telecomu jsou propojeny

K propojení sítí GTS a ČTc mělo dojít na základě rozhodnutí vydaného ČTÚ ze dne 11.4. 2001 již 18.4. 2001. Díky technickým problémům na straně Českého Telecomu byl ovšem komerční provoz v Brně a Ostravě spuštěn ke dni 25.4. 2001.

Společnost GTS, největší alternativní telekomunikační operátor poskytující široké portfolio hlasových, datových a internetových služeb v České republice, oznámila, že k dněšnímu dni došlo k rozšíření propojení sítí GTS a Českého Telecomu (ČTc). V současné době jsou sítě GTS a ČTc propojeny v Praze, Brně a Ostravě.

"K propojení sítí GTS a ČTc mělo dojít na základě rozhodnutí vydaného ČTÚ ze dne 11.4.2001 již 18.4.2001. Díky technickým problémům na straně Českého Telecomu byl ovšem komerční provoz v Brně a Ostravě spuštěn až ke dni 25.4. 2001. Další lokality, ve kterých dojde k propojení sítí jsou České Budějovice a Hradec Králové k 1.5. 2001 a Ústí nad Labem k 10.5. 2001. Problémem zůstává propojení v Plzni. Termín 1.8., který navrhl Český Telecom je pro GTS nepřijatelný a budeme proto usilovat o propojení v podstatně kratším časovém horizontu," prohlásil marketingový ředitel GTS, David Duroň, a dodal : "Díky rozšíření propojení jsme nyní schopni nabídnout našim zákazníkům maximální využití kapacity plně digitalizované sítě GTS."

GTS je jediným alternativním telekomunikačním operátorem, který poskytuje hlasové telekomunikační služby již od roku 1995 díky propojovací smlouvě s Českým Telecomem uzavřené původně firmou Dattel a.s.

V současné době poskytuje GTS kompletní portfolio telekomunikačních služeb včetně služeb doplňkových např. připojení pomocí ISDN, nebo bezplatnou linku 0800.

O společnosti GTS

GTS je největší alternativní telekomunikační operátor v ČR poskytující integrovanou, cenově zvýhodněnou nabídkou hlasových, datových a internetových služeb.
V současné době pokrývá plně digitalizovaná sít GTS 18 měst v Čechách a na Moravě a do konce letošního roku to bude celkem 25 měst. Společnost GTS provozuje špičková datová centra v Praze, Brně a Ostravě. V květnu v Praze otevře nové datové centrum na ploše více než 2000 m2. Tržby společnosti GTS za rok 2000 dosáhly 1,3 mld.Kč, což představuje takřka dvojnásobný nárůst ve srovnání s rokem 1999. Hlavním cílem společnosti GTS je nabídnout zákazníkům jedinečnou kombinaci kvalitních telekomunikačních služeb a udržet si pozici největšího alternativního telekomunikačního operátora.

 www.gtsgroup.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 26. dubna 2001 - čtvrtek