logo itpoint.cz

Slovenská telekomunikační společnost Energotel by mohla již brzy zahájit svou činnost

Vláda Slovenské republiky bude zřejmě příští středu - 18. dubna, jednat o schválení peněžního vkladu energetických společností do Transtelu, a. s., který je základem Energotelu.

Slovenská telekomunikační společnost Energotel by mohla již brzy zahájit svou činnost. Informoval o tom poradce slovenského ministra hospodářství Márius Hričovský. Vláda Slovenské republiky bude zřejmě příští středu 18. dubna jednat o schválení peněžního vkladu energetických společností do Transtelu, a. s., který je základem Energotelu.

Technický nákup akcií Transtelu energetickými podniky je podmínkou zahájení jeho činnosti. Představenstvo akciové společnosti Transpetrol, který je 100 procentním vlastníkem Transtelu, a mimořádná valná hromada Transtelu schválili navýšení základního jmění Transtelu v polovině března. Transpetrol už podle M. Hričovského předložil energetickým podnikům návrh smluv o peněžním vkladu.

Novými akcionáři Energotelu se stanou Slovenské elektrárny, Západoslovenské, Středoslovenské a Východoslovenské energetické závody a Slovenský plynárenský průmysl (SPP). Podíl každého z nich na základním jmění Energotelu bude 11 milionů Sk. Základní kapitál se tak zvýší z původních 11 milionů Sk na 66 milionů Sk. Povolení na vklad do Energotelu od vlády potřebují jen státní podniky, tedy SPP a rozvodné závody.

Úplná funkčnost Energotelu je podmíněna nepeněžními vklady energetických podniků ve formě telekomunikační infrastruktury. Zakladatelé vyčlení pro novou společnost ta optická vlákna v topologii své sítě, u kterých neprokáží potřebu pro vlastní provoz. V polovině března se začalo jejich oceňování. "Budeme se snažit, aby skončilo co nejrychleji," řekl poradce ministra hospodářství. Do jejich samotného vkladu bude Energotel používat kabely patřící jeho akcionářům.

V prvních měsících svého působení chce Energotel zaměstnat 10 až 20 pracovníků, přičemž střednědobý cílový stav je okolo 150 zaměstnanců. Po dobudovaní společnosti na alternativního operátora by měl počet pracovníků narůst na 500 osob. Časem by měl do Energotelu vstoupit strategický investor. Zájem podle dosavadních informací projevil France Telecom.

 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 12. dubna 2001 - čtvrtek