logo itpoint.cz

Slovenské Telekomunikace nevylučují existenci neplatných směnek

Ty měly být vydány na jméno společnosti v letech 1996 až 1999 - potvrdilo to vedení společnosti Slovenské telekomunikace.

Slovenské telekomunikace, a. s., (ST) disponují informací, podle kterých existují směnky, jejichž údajným vystavovatelem má být bývalý státní podnik Slovenské telekomunikace a které byly vydány v letech 1996 až 1999. Směnky měl údajně vystavit František
Eke, který se již delší dobu vydává za bývalého generálního ředitele tohoto státního podniku. Sdělila to mluvčí ST Gabriela Nemkyová.

Podle ST jde o neplatné směnky vystavené osobou, která nebyla a není oprávněná k jejich vystavení. Představenstvo ST upozorňuje, že jakékoliv právní úkony týkající se těchto neplatných směnek je třeba považovat též za neplatné. "Slovenské telekomunikace tyto směnky odmítají akceptovat a současně vyhlašují, že vzpomínané směnky jsou v současnosti předmětem trestního řízení. Pro ST tedy není v současnosti vhodné podávat o nich podrobnější informace, neboť by mohly zmařit trestní řízení," uvedla Nemkyová.

ST už v minulosti podaly podnět na trestní stíhání F. Ekeho a Ivana Matušíka za trestný čin zneužití účasti v hospodářské soutěži, trestný čin poškozování cizích práv a trestný čin podvodu. Zároveň firma podala žalobu proti Ekemu, na kterou soud reagoval vydáním předběžného opatření, v kterém mu přikázal zdržet se jakýkoliv úkolů, v nichž by jednal ve jménu ST. Společnost HTM I. Matušíka se už dříve dovolávala svých pohledávek vůči ST, které měly vzniknout ještě v roce 1996, kdy ST podepsaly smlouvu o vydávaní telefonních seznamů, od které později odstoupily. Od té doby měla uvedená pohledávka dosáhnout astronomické výše. Později se I. Matušík pokoušel zmařit samotnou privatizaci ST.

 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 22. března 2001 - čtvrtek