logo itpoint.cz

Smlouva o komunikační infrastruktuře mezi Telecomem a státem bude do října

Kritici výběru Českého Telecomu, kterými jsou především zástupci alternativních telekomunikačních operátorů, poukazují na možný negativní vliv tohoto kroku na situaci v českém telekomunikačním trhu

Návrh Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a společností Český Telecom o provozovateli a poskytovateli služeb komunikační infrastruktury informačním systémům veřejné správy (ISVS) na dobu pěti let ve středu schválila vláda. Kabinet se však ještě bude zabývat přílohami této smlouvy, specifikujícími například cenová ujednání, rozsah služeb a další postup orgánů veřejné správy. ČIA to sdělila mluvčí ministerstva dopravy a spojů Ludmila Roubcová.

Podpisem smlouvy byl pověřen předseda Úřadu pro veřejné informační systémy Jiří Krump (ÚVIS). Příslušná smluvní ujednání mají být podle usnesení vlády být uzavřena do konce října 2000, zahájení realizace zakázky se plánuje ještě do konce letošního roku. "Zvolený postup zároveň zajistí promítnutí této zakázky do hodnoty privatizované společnosti v jednáních o privatizaci Českého Telecomu," konstatovala Roubcová.

Vláda se rozhodla vyzvat společnost Český Telecom k podání nabídky na provozovatele a poskytovatele služeb komunikační infrastruktury ISVS v březnu letošního roku. Poté zřídila Meziresortní komisi pro realizaci veřejné zakázky na zabezpečení služeb komunikační struktury ISVS. "Vybudování komunikační infrastruktury veřejné správy vychází z Programového prohlášení vlády ČR z roku 1998 a je jednou z osmi priorit Státní informační politiky," doplnila Roubcová.

Kritici výběru Českého Telecomu, kterými jsou především zástupci alternativních telekomunikačních operátorů, poukazují na možný negativní vliv tohoto kroku na situaci v českém telekomunikačním trhu. Podle nich měla vláda vypsat řádné výběrové řízení, kterého by se mohly zúčastnit i alternativní operátoři. Od začátku také poukazovali na fakt, že rozhodnutí vlády bylo výrazně ovlivněno snahou zvýšit hodnotu zbývajícího státního podílu v Českém Telecomu před jeho prodejem.

 Česká informační agentura

Článek ze dne 27. července 2001 - pátek