logo itpoint.cz

Splečnost Alcatel Czech bilancuje

Symbolicky, ve stánku č. 10 v pavilonu G2, si na letošním veletrhu INVEX společnost Alcatel Czech připomíná 10 let své přítomnosti v České republice.

Brno, 15. října 2001 – symbolicky, ve stánku č. 10 v pavilonu G2, si na letošním veletrhu INVEX společnost Alcatel Czech připomíná 10 let své přítomnosti v České republice. Za deset let zde Alcatel realizoval celou řadu projektů a přišel s množstvím řešení, které významně přispěly k rozvoji nejrůznějších forem komunikace a proto se ústředním motivem výročí stal slogan "10 let pro lepší komunikaci".

Alcatel v České republice

Ačkoli pobočka společnosti Alcatel Trade International AG byla v Praze založena již roku 1990, za skutečný začátek přítomnosti společnosti v České republice lze považovat úspěch ve výběrovém řízení na modernizaci a rozšíření telekomunikační sítě společnosti SPT TELECOM v roce 1991. Současným reprezentantem koncernu v České republice je Alcatel Czech, s.r.o., společnost, vzniklá v lednu 1997 sloučením aktivit firmy Alcatel Business Systems Praha, spol. s r. o., pražské kanceláře Alcatel Central Europe a pražské pobočky společnosti Alcatel SEL AG.

V roce 1998 následovala další významná událost – vznik vývojového pracoviště Microelectronics Design Center v Brně, zaměstnávajícího na 50 špičkových inženýrů, věnujících se vývoji mikročipů, určených například pro mobilní telefony, datové terminály, ale i pro takové produkty automobilového průmyslu, jakými jsou systémy ABS či airbagy.

Celkový obrat společnosti Alcatel Czech, s.r.o. v roce 2000 dosáhl 52,038 milionu Euro. Obsahem činnosti jsou aktivní a pasivní prvky datové komunikace, systémy GSM, digitální spojovací systémy, inteligentní sítě, systémy pro správu řízení sítí, datové sítě, linkové a mikrovlnné přenosové systémy SDH a PDH, zařízení HDSL, ADSL, audio a video kodeky, aktivní a pasivní optické přístupové systémy a sítě, rádiové přístupové systémy LMDS, hybridní systémy CATV, širokopásmové systémy ATM, testovací zařízení a prostřednictvím dceřiné společnosti také projekce, dodávka, montáž a servis komunikačních systémů pro malé a střední podniky. V prodeji mobilních telefonů GSM, distribuovaných prostřednictvím e-Business Group, se v létech 1999 a 2000 společnost Alcatel ocitla v České republice na druhém místě.

Významné zakázky

Během deseti let společnost Alcatel realizovala v České republice celou řadu zakázek a projektů, které významným způsobem ovlivnily současnou podobu a úroveň komunikací :

Alcatel ve světě

Úspěchy společnosti Alcatel v České republice nejsou náhodné - jako jeden z předních poskytovatelů telekomunikačních řešení na světě, je Alcatel vedoucí společností ve všech oborech své působnosti - Internetu, vysokorychlostním přístupu, pozemních a podmořských optických sítích a inteligentních sítích. Zákazníky korporace Alcatel jsou telekomunikační operátoři a poskytovatelé internetových služeb, stejně jako podniky a koncoví uživatelé.

Dlouhodobá vize společnosti Alcatel a vysoký standard jejích technologií jsou klíčovými faktory úspěchu, jimiž si Alcatel vybudoval svou současnou vedoucí pozici.

Díky svým zkušenostem s komunikačními systémy může Alcatel dodávat řešení na klíč - od jednoduchých telefonních služeb po nejsložitější multimediální sítě. Portfolio společnosti zahrnuje celou řadu vyspělých produktů, nezbytných k vybudování jakéhokoli typu komunikační sítě.

Konsolidované tržby korporace Alcatel za rok 2000 se rovnaly 31,41 miliardy Euro, což reprezentuje oproti roku 1999 nárůst o 36%. Alcatel v současné době zaměstnává 110 000 pracovníků na pěti kontinentech a řídí výrobní závody ve více než 40 zemích. Celkově je korporace aktivní ve více než 130 zemích. V roce 2000 dosáhl Alcatel v České republice celkového obratu 142,9 milionu Euro.

 www.alcatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 16. října 2001 - úterý