logo itpoint.cz

Společnost Alcatel zahájila globální program společného výzkumu

Alcatel tak hodlá povzbudit úsilí o inovace a podpořit své konkurenční postavení rozšířením úzkých dlouhodobých vztahů s klíčovými univerzitami a výzkumnými ústavy po celém světě. Tento program se zaměří na všechny oblasti výzkumu a inovací, spadajících do zájmové oblasti společnosti Alcatel.

Alcatel tak hodlá povzbudit úsilí o inovace a podpořit své konkurenční postavení rozšířením úzkých dlouhodobých vztahů s klíčovými univerzitami a výzkumnými ústavy po celém světě. Tento program se zaměří na všechny oblasti výzkumu a inovací, spadajících do zájmové oblasti společnosti Alcatel.

Program společného výzkumu společnosti Alcatel spojuje tři aspekty spolupráce v celosvětovém měřítku :

 1. Spolupráce ve výzkumu. Alcatel poskytne vybraným partnerům jedinečné příležitosti ke spolupráci s výzkumnou základnou společnosti. Alcatel a jeho partner se tak budou společně podílet na vědeckém a technickém výzkumu ku společnému prospěchu.

 2. Mobilita, školení a vzdělávání. Alcatel a jeho partner budou podporovat a usnadňovat výměnu vědců a studentů, ať už se bude jednat o dočasné vědecké pobyty, spoluúčasti nebo nabídky k zaměstnávání studentů.

 3. Program pro začínající společnosti. Partnerství je otevřené pro programy začínajících společností v rámci univerzity nebo instituce a mělo by komerčně zhodnotit inovační nápady.

"Program společného výzkumu společnosti Alcatel vytvoří příležitosti ke skutečné spolupráci mezi akademickou obcí a průmyslem, která překlene bariéry mezi geografickými oblastmi a sektory a která by měla otevřít zajímavou perspektivu ve výzkumu nových možností telekomunikací," uvedl Martin De Prycker, technický ředitel společnosti Alcatel.

Z oblasti vědy a výzkumu se rozhodlo pro účast již sedm partnerů :

 1. Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA – Francouzský národní výzkumný institut pro informatiku a automatizaci), největší výzkumné centrum počítačové vědy a řízení ve Francii

  Národní institut pro výzkum v informatice a automatizaci) je přední francouzskou národní laboratoří, která provádí výzkum v celé oblasti informačních technologií. INRIA se aktivně účastní programů, díky nimž se výsledky technického výzkumu aplikují v průmyslu, a spolupracuje zhruba s 50 soukromými společnostmi. Spolu s americkým MIT a Keio University v Asii je INRIA koordinátorem pro World Wide Web Consortium (W3C – Celosvětové konsorcium pro síťový přenos). Pro INRIA pracuje na různých místech zhruba 2400 lidí, včetně 1900 vědeckých pracovníků. Obrat institutu činí přibližně 100 milionů EURO. Další informance je možní získat na adrese http://www.inria.fr

 2. Heinrich-Hertz Institut, největší německý výzkumný ústav fotonických sítí

  Heinrich-Hertz-Institut pro sdělovací techniku v Berlíně je veřejnou výzkumnou institucí s přibližně 250 zaměstnanci. Jeho cílem je další vývoj principů informační technologie v oblastech fotonických sítí a komponentů mobilních širokopásmových systémů a elektronické zobrazovací technologie pro multimédia – vše ve vztahu k vývoji Internetu. Zvláštní důraz je kladen na předměty aplikovaného výzkumu v těch oblastech, kde jsou projekty orientovány na strategie a potřeby IT. Podrobnější informace jsou k dispozici na adrese http://www.hhi.de

 3. University of Texas v Dallasu, USA

  University of Texas v Dallasu je umístěna v místě, kde se střetávají Richardson, Plano a Dallas, v blízkosti sídel mnoha nadnárodních technických korporací - známém Telecom Corridor. Zaměstnává více než 7000 dosud negraduovaných a 5000 graduovaných studentů. Univerzita nabízí širokou škálu bakalářských, magisterských a doktorandských programů. UTD zahrnuje sedm fakult: School of Art & Humanities (fakulta uměleckých a humanitních oborů), Erik Jonsson School of Engineering & Computer Science (fakulta technických a počítačových věd Erika Jonssona), School of General Studies (fakulta všeobecných oborů), School of Human Development (fakulta lidského vývoje), School of Management (fakulta řízení), School of Natural Science & Mathematics (fakulta přírodních věd a matematiky) a School of Social Sciences (fakulta společenských věd). Další informace o UTD naleznete na webových stránkách univerzity na adrese http://www.utdallas.edu

 4. North Carolina State University (NCSU) ve splupráci s MCNC z Research Triangle Park

  NC State University se řadí k deseti nejvýznamnějším univerzitám v USA z hlediska výzkumu sponzorovaného průmyslem. Dále zaujímá 17. místo v zemi, co se týče příjmů z licencí a patentů, a 4. místo v zemi z hlediska pomoci začínajícím společnostem. „Technopolis“ NC State University tvoří Centennial Campus, univerzitní vědecká komunita rozkládající se na 1334 akrech a zaměřená na moderní technologie; jsou zde soustředěny státní i nestátní vědecko-výzkumná zařízení a podnikové inkubátory. Laboratoře v celém Centennial Campus jsou součástí rozsáhlého pracoviště na testování telekomunikací, zahrnujícího MCNC (Microelectronics Center of North Carolina) a umístěného poblíž Research Triangle Park. Podrobnější informace naleznete na adrese http://www.ncsu.edu

 5. Sarnoff Corporation v Princetonu, NJ, USA

  Sarnoff Corporation, dceřinná společnost SRI International vytváří elektronické, biomedicínské a informační technologie pro klienty na celém světě a umožňuje jejich komerční nasazení. Společnost byla založena v roce 1942 jako RCA Laboratories a zabývá se inovacemi v oblastech, jako jsou integrované obvody, lasery a imagery, počítačem řízený farmaceutický výzkum a výroba a dodávky léků, digitální TV a video, vytváření vysoce výkonných sítí a bezdrátové komunikace. V historii této společnosti nalezneme i vývoj barevné TV, displeje s tekutými krystaly nebo pomůcek pro neslyšící na jedno použití. Společnost hraje vedoucí roli při vytváření nového amerického standardu pro digitální technologie a HDTV. Sarnoff rovněž zakládá nové společnosti, které uvádějí tyto technologie na trh. Další informace naleznete na http://www.sarnoff.com

 6. Univerzita ve Stuttgartu, jedna z nevlivnějších univerzit podílejících se na výzkumu v Německu

  Pro stuttgartskou univerzitu je charakteristické zaměření na praxi a poskytování základních a metodických poznatků. Během své téměř 175-leté historie si univerzita získala mezinárodně uznávané zásluhy o rozvoj technických a přírodních věd. Výjimkou nejsou ani dvě fakulty humanitních oborů a společenských věd, které spojuje řada mezioborových výzkumných projektů. Názorným důkazem důvěry v úspěchy výzkumu na stuttgartské univerzitě je výše financování třetími stranami, a zejména počet spolupracujících výzkumných center, která získala akreditaci, a kateder, které jsou podporovány nadacemi. V tom má univerzita jasné prvenství v celém Německu. Další informace na http://www.uni-stuttgart.de/en/

 7. Sciences et Technologies de l Information et de la Communication – Vědy a technologie pro informatiku a komunikace v rámci CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique – Národní vědeckovýzkumné centrum), největší francouzský veřejný výzkumný ústav.

  CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique – Národní centrum vědeckého výzkumu) je největším francouzským veřejným výzkumným ústavem. STIC (Sciences et Technologies de l Information et de la Communication – Vědy a technologie pro informatiku a komunikace) je novým oddělením CNRS, které bylo založeno na sklonku roku 2000. Přibližně 8200 pracovníků, včetně 3700 vědců a 3000 studentů nebo postgraduálních studentů PDH, pracuje v široké oblasti počítačových oborů, elektrotechniky, mikro/nanotechnologií a robotiky. Většinu z jeho 93 laboratoří tvoří jednotky společného výzkumu s francouzskými universitami. Celkový obrat činí přibližně 500 milionů EURO. Další informace na adrese http://www.cnrs.fr/stic

Dále probíhají jednání s belgickým IMEC, předním evropským nezávislým centrem pro technický výzkum a vývoj v oblasti informatiky a komunikačních technologií, a s GET (Groupe des Écoles des Télécommunications – Skupina vysokých škol telekomunikačních technologií), která zahrnuje i výzkumné kapacity špičkových francouzských škol telekomunikačních technologií. Jsou zvažovány i další špičkové akademické instituce v Evropě, v Severní Americe i v Asii.

 www.alcatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 7. listopadu 2001 - středa