logo itpoint.cz

Společnost JBA mění své jméno

JBA s. r. o., člen Geac Enterprise Solutions, oznamuje, že 24. října 2001 byla změněna obchodní firma společnosti z původní firmy JBA s. r.o. na Geac Enterprise Solutions s.r.o.

JBA s. r. o., člen Geac Enterprise Solutions, oznamuje, že 24. října 2001 byla změněna obchodní firma společnosti z původní firmy JBA s. r.o. na Geac Enterprise Solutions s.r.o.

Geac Enterprise Solutions s r.o. úspěšně působí na českém a slovenském trhu informačních technologií od roku 1992. Původně jako dceřiná společnost britské JBA, která zaujala jedno z předních míst mezi dodavateli podnikových integrovaných informačních systémů a získala významné zákazníky v řadě průmyslových odvětví zvláště v oblasti nápojářského průmyslu.

V roce 1999 přešla JBA celosvětově do vlastnictví kanadské firmy Geac Computer Corporation Ltd. a pokračovala v dosažení vytýčených cílů. Společnost rozšířila své pole působnosti systémového integrátora a je velice aktivní v oblasti CRM, Business Intelligence, Supply Chain Management, Optimalizace procesů a dalších.

Změna jména na Geac Enterprise Solutions, s.r.o. je dalším milníkem v existenci firmy, která ji zavazuje k pokračování úspěšné spolupráce se zákazníky a partnery lokálně i globálně.

 www.geac.cz

Článek ze dne 31. října 2001 - středa