logo itpoint.cz

Společnost Pragonet úspěšně dokončila první etapu výstavby jihlavské metropolitní sítě

Za účasti zástupců města Jihlavy a dalších hostů zahájila včera společnost její provoz. Město Jihlava má být vedle Prahy prvním v řadě dalších měst s více než 50 tisíci obyvateli, do kterých chce Pragonet rozšířit svou působnost.

Společnost PRAGONET, a.s. úspěšně dokončila první etapu výstavby jihlavské metropolitní sítě a dne 26.6. 2001 slavnostně zahájila za účasti zástupců města Jihlavy a dalších hostů její provoz. PRAGONET, a.s. tak splnil jeden ze svých rozvojových plánů vyhlášených u příležitosti vstupu strategické partnera Deutsche Telekom AG a zahájil přímé poskytování služeb mimo území hlavního města Prahy.

PRAGONET, a.s. zvolil jako pilotní projekt město Jihlavu poté, co zvítězil ve výběrovém řízení na dodavatele telekomunikačních služeb pro Magistrát města. V této chvíli má však dostatečně rozvinutou základní vlastní infrastrukturu, která mu umožní poskytovat širokopásmové služby nejvyšší kvality i pro další uživatele. Město Jihlava tak bude vedle Prahy prvním městem v řadě dalších, kterým bude nabídnuto úplné portfólio telekomunikačních služeb s podporou mezinárodních služeb světového telekomunikačního giganta Deutsche Telekom.

Zakládajícím akcionářem Pragonetu bylo v dubnu 1996 hlavní město Praha, o dva roky později do společnosti jako minoritní akcionář vstoupil Dopravní podnik hlavního města Prahy. V květnu loňského roku se vítězem výběrového řízení na strategického partnera stal Deutsche Telekom AG, který ve firmě získal majoritní podíl.

 www.pragonet.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 28. června 2001 - čtvrtek