logo itpoint.cz

Společnost Sykora Group opět rozšířila oblast svého působení, tentokráte do zemí Beneluxu

Součástí Sykora Group se v říjnu stala bruselská společnost NetTrium, jejímž původním vlastníkem byla telekomunikační společnost FibreCorp, specializující se na optické sítě. NetTrium byla zodpovědná za IT řešení v oblasti plánování, dokumentace, dodávky služeb a dalších souvisejících služeb.

V říjnu 2001 se totiž její součástí stala bruselská společnost NetTrium, jejíž tým posílí řady SYKORA Group. Původním vlastníkem firmy NetTrium byla telekomunikační společnost FibreCorp, specializující se na optické sítě. Firma NetTrium byla zodpovědná za IT řešení v oblasti plánování, dokumentace, dodávky služeb a dalších souvisejících služeb. Tým NetTrium významně rozšíří řady SYKORA Group, globálního dodavatele IT řešení distribučním a telekomunikačním společnostem. Toto spojenectví posílí schopnost SYKORA Group nabízet komplexní, integrovaná řešení pro Operations Support Systems telekomunikačních a distribučních společností a zároveň tak přispěje ke splnění závazku, který si SYKORA Group dala - tj. další expanze služeb.

Na oplátku získá FibreCorp od SYKORA Group služby vysoké kvality, zaměřené na podporu a údržbu svých IT systémů a poradenství v oblasti souvisejících obchodních procesů. Thomas Sykora, výkonný ředitel SYKORA Group se k záležitosti vyjádřil slovy : "Tato akvizice je částí naší strategie, která je zaměřena na poskytování softwaru a služeb pro řízení sítí. Tým NetTrium na nás udělal velmi dobrý dojem a věříme, že tato akvizice přispěje k posílení našich služeb zákazníkům."

SYKORA spolupracuje s velkými evropskými a mezinárodními organizacemi, které vyžadují komplexní celopodniková řešení dodávána jedním zdrojem. SYKORA věří, že NetTrium tým se svými zkušenostmi bude firmě přínosem a že tak přispěje k lepšímu uspokojování požadavků zákazníků.

"Společnost NetTrium byla obchodním partnerem SYKORA Group již několik let, a proto je velmi dobře obeznámena se SYKORA produkty a specifickými požadavky trhu. Obohaceni o tento zkušený tým je naše pozice v oblasti poskytování komplexních řešení ve francouzsky a holandsky hovořících zemích mnohem pevnější" - dodává pan Sykora. Tato akvizice je prvním krokem k dosažení strategických cílů, které si SYKORA Group vytyčila v oblasti poskytování komplexního poradenství a IT outsourcing služeb nejen Evropě. Out-tasking strategie umožňuje společnosti Fibre Corp koncentrovat se na samotné jádro svých obchodních aktivit a přitom si podržet veškerý přínos z IT služeb prostřednictvím stabilního a silného partnera.

Jan Tytgat, jednatel firmy NetTrium dodává : "Integrace společností NetTrium a SYKORA Group nám umožňuje významnou expanzi našich IT služeb. Prostřednictvím užších vazeb mezi vývojem, prodejem a službou můžeme snadněji reagovat na požadavky našich zákazníků v oblasti vývoje produktů."

O FiberCorp

FiberCorp, belgická společnost zaměřená na optické kabely a jejich propojení nabízí "dark fiber connectivity solutions" v metropolitních oblastech. Společnost vlastní přes 1000 km strategicky umístěných optických sítí v Belgii, Holandsku a Německu. V rámci těchto sítí společnost nabízí zákazníkům služby propojení dle jejich potřeb. Efektivní, flexibilní a spolehlivá síť poskytuje neomezenou šířku pásma. Další informace získáte na www.fibercorp.net .

O SYKORA Group

Pro společnost SYKORA Group jsou sítě zákazníků tím nejdůležitějším a ať jsou jakkoliv odlišné (telekomunikace, plyn, voda, dálkové vytápění, odpad a doprava) mají jedno společné : plánování, vývoj a optimalizaci, což jsou dynamické procesy vyžadující komplexní přístup, který bývá často podmíněn vývojem rozhraní mezi stávajícími aplikacemi zákazníka a GE Smallworld. SYKORA Group s devíti pobočkami v sedmi zemích a více než 110 zaměstnanci je v současné době jedním z největších parterů společnosti GE Smallworld.

 www.sykora.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 20. listopadu 2001 - úterý