logo itpoint.cz

Společnost UPC Slovensko obdržela pokutu 25 milionu Sk

Společnost UPC Slovensko musí za porušení cenové disciplíny zaplatit pokutu 25,048 milionu Sk. Zároveň s účinností od 10. ledna letošního roku musí upravit ceník svých služeb v souladu s cenovým regulačním opatřením Telekomunikačního úřadu SR

Společnost UPC Slovensko musí za porušení cenové disciplíny zaplatit pokutu 25,048 milionu Sk. Zároveň s účinností od 10. ledna letošního roku musí upravit ceník svých služeb v souladu s cenovým regulačním opatřením Telekomunikačního úřadu (TÚ) SR. Vyplývá to z rozhodnutí tohoto úřadu. Výška pokuty se rovná rozdílu mezi cenou účtovanou společností a cenou, která měla být dohodnutá v souladu s cenovými předpisy. Při kontrole cen účtovaných ze strany UPC klientům v období od 1. srpna 2000 do 28. února 2001 úřad zjistil, že společnost nedodržela maximálně možné zvýšení cen služeb. Při změně cen k 1. srpnu 2000 mohla firma zvýšit ceny maximálně o 8,7 procenta a při změně cen k 1. únoru 2001 maximálně o 6,7 procenta. Od února letošního roku zvýšila UPC poplatky za služby v případě základní nabídky z 54 na 57 Sk za měsíc a v případě rozšířené nabídky z 200 na 280 Sk měsíčně. v druhém případě jde o 40procentní zvýšení ceny.

UPC musí pokutu zaplatit nejpozději do 15 dní ode dne nabytí právoplatnosti rozhodnutí. To Telekomunikační úřad vydal 24. července. Společnost může vůči němu podat k Nejvyššímu soudu SR opravný prostředek a to do 30 dní od jeho doručení. Podle mluvčího Telekomunikačního úřadu musí UPC upravit svoje ceníky v Bratislavě, Banské Bystrici, Dolním Kubíně, Dunajské Stredě, Trenčíně a Žilině.

Společnost UPC již těsně po ukončení prošetřování dodržování cenové disciplíny avizovala, že se proti rozhodnutí odvolá. v této věci by měl podle jejího tehdejšího vyhlášení s konečnou platností rozhodnout až Nejvyšší soud SR.

 Česká informační agentura

Článek ze dne 27. července 2001 - pátek