logo itpoint.cz

Společnost Williams Communications úspěšně dokončila zkušební testování optické sítě dodané firmou Corvis

Firma Williams zahajuje stavbu nové optické sítě, která má větší kapacitu, je flexibilní a spolehlivější.

Společnost Corvis Corporation (index Nasdaq CORV), přední dodavatel optických sítí, oznámila, že společnost Williams Communications (index NYSE:WCG) úspěšně dokončila zkušební testy optické sítě od firmy Corvis. Firma Corvis začne společnosti Williams dodávat komponenty pro tuto síť již v prvním čtvrtletí roku 2001. Obě společnosti rozšířily původní dvouletou smlouvu z loňského roku v hodnotě 200 milionů dolarů na víceletou smlouvu v hodnotě 300 milionů dolarů.

Dr. David Huber, prezident a generální ředitel firmy Corvis, k tomu poznamenal: "Toto prohlášení posiluje vedoucí úlohu společnosti Corvis na trhu s optickými sítěmi a je důkazem toho, že naše společnost pomáhá zákazníkům snižovat náklady na provoz sítě a zvyšovat její rychlost. Toto rozhodnutí je také důkazem toho, že společnost Williams je přední firmou v oblasti zavádění nových technologií a služeb. Během loňského roku spolupracovala společnost Williams s naší firmou při budování kvalitních optických sítí."
Společnost Williams Communications, přední firma v poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb a produktů pro oblast přepravy zboží, bude používat komponenty firmy Corvis a její vysoce rychlostní optickou síť pro uspokojování rostoucí poptávky po přenosu zvuku, dat a videa.

Tato rostoucí poptávka je způsobena především rychlým růstem tzv. internetové ekonomiky. Jeff Storey, viceprezident a ředitel síťové divize firmy Williams Communications, řekl: "Naše společnost chce poskytovat svým zákazníkům ty nejlepší služby a nová optická síť je výrazným krokem ke splnění tohoto cíle. Díky technologii od firmy Corvis budeme schopni postavit naši síť tak aby uspokojila požadavky našich zákazníků a snížila naše náklady v této oblasti." Firma Williams Communications testovala optickou síť od firmy
Corvis na části své širokopásmové sítě na trase Dallas - Atlanta - New York. Data se přenášela bez problémů na více frekvencích na
vzdálenosti větší než 3200 km bez nutnosti elektrické regenerace. Tyto výsledky jsou až 8 krát lepší, než při přenosu po klasických
sítích, kdy je nutná elektrická regenerace každých 400 - 600 km. Chris Hamilton, hlavní technolog optických sítí u firmy Williams
Communications, řekl: "Společnost Corvis s námi úzce spolupracovala na integraci svých komponentů do naší širokopásmové sítě. Díky technologii od firmy Corvis, která umožňuje dlouhé přenosy bez nutnosti regenerace a díky kvalitnímu software pro správu sítě, budeme schopni poskytovat naše služby efektivněji, lépe a s nižšími náklady." Řešení od firmy Corvis umožňuje majitelům sítí poskytovat kvalitní služby na širokopásmových sítích za cenu značného snížení nákladů. Majitelé sítí mohou využívat různých výhod
optických sítí a také speciálních služeb, například optický bypass pro TbIP (Terabit Internet Protocol) sítě, optickou ochranu sítě a dynamické přenosové služby.

Dodatek ke smlouvě mezi oběma firmami byl postoupen americkému Výboru pro akcie a cenné papíry (SEC).

O společnosti Corvis.

Firma Corvis Corporation je předním dodavatelem optických sítí a komponentů pro tyto sítě. Společnost byla založena Dr. Davidem Huberem, průkopníkem v oblasti optické komunikace. Společnost nabízí revoluční řešení pro komunikaci a pro Internet v oblasti optických sítí. Toto řešení zahrnuje optické spínání, přenos signálu na velké vzdálenosti a správu sítí. Sítě a komponenty společnosti mají výborné vlastnosti, které umožňují majitelům těchto sítí dosáhnout výrazného zvýšení kapacity i na svých stávajících optických sítích a tímto způsobem dosáhnout úspory až 80 procent nákladů na vybudování nových sítí. Více informací lze získat na telefonním čísle 443-259-4000, nebo na serveru společnosti Corvis http://www.corvis.com

Článek ze dne 19. ledna 2001 - pátek