logo itpoint.cz

Spolupráce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého telekomunikačního úřadu

Na mezinárodní konferenci "VIZE 21" k přínosům liberalizace v odvětví to včera v Brně Inn potvrdili předseda antimonopolního úřadu Josef Bednář i předseda ČTÚ David Stádník, signatáři memoranda, které spolupráci obou institucí upravuje.

K vytvoření srozumitelného a stabilního regulačního rámce v odvětví telekomunikací má přispět spolupráce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Na mezinárodní konferenci "VIZE 21" k přínosům liberalizace v odvětví to včera v Brně v hotelu Holiday Inn potvrdili předseda antimonopolního úřadu Josef Bednář i předseda ČTÚ David Stádník, signatáři memoranda, které spolupráci obou institucí upravuje.

S přibývající konkurencí v telekomunikacích a změnou vztahů mezi operátory navzájem i mezi operátory a uživateli není podle Bednáře v řadě případů zřejmé, který ze zmíněných úřadů by měl při protitržnímu chování subjektů kompetentně zasáhnout. Signatáři memoranda se shodli na vzájemných konzultacích a aktivní spolupráci při řešení konkrétních případů. Hodlají se informovat o podáních soutěžitelů a předejít tak zásahům do kompetencí druhého z úřadů.

Bednář kupříkladu uvedl, že rozšíření elektronického obchodování by mohlo vést k omezení vstupu některých soutěžitelů na trh. Vznik silnějších skupin by tak mohlo jiným způsobit cenová znevýhodnění. Podtrhl, že ÚOHS se bude snažit ve značné míře prosazovat prosoutěžní prvky a neexistující soutěž nahrazovat srozumitelnou regulací bez diskriminačních podmínek.

 Česká informační agentura
est

Článek ze dne 28. února 2001 - středa