logo itpoint.cz

Správní rada společnosti Alcatel schválila finanční uzávěrku za rok 2000 a představitelé společnosti oznámili hospodářské výsledky

Hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2000 - roční obrat v oblasti telekomunikací vzrostl o 41 % a provozní zisky o 83%, čistý zisk se zdvojnásobil.

Správní rada společnosti Alcatel schválila 30. ledna 2001 finanční uzávěrku za rok 2000 a představitelé společnosti oznámili hospodářské výsledky za poslední čtvrtletí i celý rok 2000. Celkový obrat skupiny za rok 2000 dosáhl 31,41 miliard EUR, což představuje oproti roku 1999 nárůst o 36%. Provozní zisky dosáhly výše 2,26 miliard EUR, tedy o 77% více ve srovnání s 1,28 miliard EUR v roce1999. Obrat v oblasti telekomunikací vzrostl o 41% na 26,79 miliard EUR, zatímco provozní zisk vzrostl více než dvakrát rychleji (o 83%) na 2,08 miliard EUR. Čistý zisk společnosti vzrostl o 106% na 1,32 miliard EUR. Čistý zisk tak vzrostl o 106% na 1,32 miliard EUR, což představuje zředěný výnos 1,20 EUR na kmenovou akcii (1,13 USD na ADS). V roce 1999 činil zisk po zdanění 644 milionů EUR, tedy 0,69 EUR na akcii (0,65 USD na ADS).

Obrat skupiny ve 4. čtvrtletí stoupl meziročně o 26% na 9,69 miliard EUR, zatímco provozní zisk za stejné období vzrostl o 32% na 881 milionů EUR. Obrat v oblasti telekomunikací vzrostl ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 1999 o 31% na 8,51 miliard EUR. Provozní zisk z tohoto sektoru činil 832 milionů EUR, tedy o 41% více než ve 4. čtvrtletí roku 1999. Čistý zisk dosáhl 426 milionů EUR, což představuje zředěný výnos na akcii (EPS) 0,36 EUR u akcií "A" (0,34 USD na ADS). Za stejné období roku 1999 dosáhla společnost čistý zisk 338 milionů EUR, tedy 0,36 EUR na akcii (0,34 USD na ADS).

Serge Tchuruk, generální ředitel, uvedl : "Rok 2000 byl pro společnost Alcatel milníkem ve vývoji. Podařilo se nám do značné míry dokončit transformaci na čistě telekomunikační společnost a právě na tuto oblast naší činnosti bych se chtěl zaměřit. Stanovili jsme si a překonali jsme významné limity. Náš obrat vysoce převýšil tempo růstu trhu, provozní příjem jsme zvýšili dvakrát rychleji než obrat. Úspěch společnosti se soustředil především na vedoucí pozici v oblasti širokopásmových datových řešení, podmořských a pozemních optických sítí a na jedinečnou schopnost Alcatelu nabídnout zákazníkům na celém světě kompletní síťová řešení typu end-to-end od návrhu, přes realizaci až po správu."

"Výkon společnosti v minulém roce potvrzuje 31% růst v posledním čtvrtletí oproti velmi silnému poslednímu čtvrtletí roku 1999. Sektor telekomunikací společnosti Alcatel bude nadále expandovat, přestože posilující Euro by mohlo mít dopad na výši hladinu růstu. Díky vedoucí pozici výrobce v oblasti širokopásmových systémů a rostoucímu významu v sektoru optiky očekáváme růst i v prostředí pomaleji rostoucího amerického trhu – přinejmenším v první polovině roku. Náš největší trh – Evropa – která představuje 50% našeho obratu, by měl růst přibližně stejným tempem jako v minulém roce s tím, že poroste poptávka po přístupových i páteřních sítích. Oblast Asie a Pacifiku by se měla stát nejrychleji rostoucím trhem, jelikož zde upevňujeme své pozice napříč naší nabídkou. Široké portfolio výrobků, vyvážená zeměpisná různorodost spolu se zaměřením na finančně zajímavé zákazníky vytvoří solidní základnu pro náš růst v prostředí tržní nejistoty."

"V oblasti provozního kapitálu skupiny je stále ještě co zlepšovat. Co se týče pohledávek, které klesly z 37% na 34% ročního obratu, jsme zaznamenali pozitivní vývoj nejen v množství, ale i kvalitě, protože jsme zaúčtovali nepatrné rezervy na financování dodavatelů. V oblasti zásob nás však čeká ještě mnoho práce. V současnosti zavádíme již dříve oznámený projekt, jehož cílem je redukce zásob o 2 miliardy USD do konce roku 2002 při stávající úrovni tržeb."

"Společnost Alcatel nadále předpokládá, že výnos v roce 2001 překoná tržní průměr. Současné indikátory ukazují, že při současném směnném kurzu Eura a amerického dolaru (0,93) by měl náš sektor telekomunikací vzrůst o 20 až 25% a náš provozní zisk by měl nadále růst dvakrát rychleji. Zisk na akcii (EPS) by měl stoupnout o 30 až 40%. Během prvního čtvrtletí roku 2001 by obrat v oblasti telekomunikací v meziročním srovnání měl růst přibližně o 25%, soudíc podle současného vysokého počtu již uzavřených objednávek a provozní zisk by měl růst ještě rychlejším tempem. Silné výkony v oblasti výstavby přenosových sítí a optice budou do určité míry poněkud sníženy relativně nízkými zisky z divizí e-businessu a Space & Components (Vesmír & komponenty)."

2000 (IV. čtvrtletí) 1999 (IV. čtvrtletí) 2000 (celý rok) 1999 (celý rok)
obrat 9 689 7 671 31 408 23 023
provozní zisk 881 668 2 251 1 275

částky v milionech EUR


Výsledky za poslední čtvrtletí roku 2000 (neauditované)

Čistý obrat v posledním čtvrtletí roku 2000 dosáhl částky 9,69 miliard EUR, což představuje meziroční nárůst o 26.3%. Zeměpisné rozdělení obratu bylo následující: Evropa 52,4 %, Spojené státy 20,7%, Asie 8,5%, další oblasti 18,4%.

Hrubá marže se zlepšila o více než jeden procentní bod na 29,4% v srovnání s 28,3% ve 4. čtvrtletí roku 1999. Náklady na prodej, všeobecné a administrativní náklady ("SG&A"), zůstaly na přibližně stejné úrovni 12,4% výnosů (12,3% v roce 1999) přičemž zlepšené hospodaření s náklady bylo převáženo zvýšenými výdaji na marketing. Výdaje na výzkum a vývoj stouply o 208 milionů EUR a představují tak 7,9% obratu s tím, že výzkum se soustředil na datové a optické sítě. Provozní příjem vzrostl o 31,9% na 881 milionů EUR ve srovnání s 668 miliony EUR v roce 1999.

Zisk před amortizací goodwill dosáhl 557 milionů EUR a byl negativně ovlivněn opatřeními v souvislosti se společností Globalstar. Čistý zisk dosáhl 426 milionů EUR, tedy 0,36 EUR zředěného výnosu na akcii (EPS) u akcií "A" (0,34 USA na akcii) při počtu 1,181 miliardy akcií typu "A".

Hospodářské výsledky za rok 2000

V rámci celého roku vzrostl obrat o 36,4% na 31,41 miliard EUR. Evropa představovala více než polovinu tržeb skupiny (53,7%), Spojené státy 22,2%, Asie 7,3% a zbytek světa 16,8%.

Hrubá marže vzrostla na 29,3%, zatímco SG&A kleslo na 13,2% zisků. Ačkoli výdaje na R&D (Výzkum a vývoj) vzrostly na 719 milionů EUR, částka jakožto procento z obratu klesla z 9,2 na 9%. Provozní zisk vzrostl o 76,5% na 2,25 miliard EUR (oproti 1,275 miliard EUR za rok 1999). Zisk před amortizací goodwill představoval 1,90 miliard EUR, tedy o 70% více než v roce 1999 a zahrnuje kapitálové i jiné příjmy v hodnotě 623 milionů EUR oproti 925 milionům EUR v roce 1999. Čistý zisk se zdvojnásobil a dosáhl 1,32 miliard EUR, což odpovídá zředěnému výnosu na akcii (EPS) 1,20 EUR na akcii typu "A" (1,13 USD na ADS) při počtu 1,102 miliardy akcií typu "A". Poměr půjček k vlastnímu kapitálu (gearing) dosáhl 29%.

O B R A T

2000 (IV. čtvrtletí) 1999 (IV. čtvrtletí) 2000 (celý rok) 1999 (celý rok)
přenosové sítě 3 784 2 640 11 761 7 460
optika 2 286 1 675 7 110 5 023
e-Business 1 443 1 342 4 827 3 625
vesmír & komponenty 1 187 973 3,793 3 311
telekomunikace 8 505 6 500 26 788 18 970
Nexas 1 238 1 207 4 783 4 182
CELKEM 9 689 7 671 31 408 23 023

částky v milionech EUR

P R O V O Z N Í   Z I S K

2000 (IV. čtvrtletí) 1999 (IV. čtvrtletí) 2000 (celý rok) 1999 (celý rok)
přenosové sítě 381 217 809 294
optika 306 218 856 614
e-Business 44 62 110 35
vesmír & komponenty 104 87 269 188
ostatní 3 7 38 6
telekomunikace 832 591 2 082 1 137
Nexans 49 50 169 138
CELKEM 881 641 2 251 1 275

částky v milionech EUR

Přenosové sítě

Obrat z tohoto segmentu poprvé překonal hranici 10 miliard EUR a stoupl o 57% na 11,76 miliard EUR. Všechna odvětví zaznamenala skvělé výsledky včetně segmentů bezdrátového přístupu, platforem ATM, infrastruktury mobilních sítí (GSM), inteligentních síťových řešení a síťových služeb na klíč. Společnost Alcatel si udržela vedoucí postavení na trhu v oblasti technologii digitálních účastnických linek a v roce 2000 prodala po celém světě 6 milionů ADSL linek.

Provozní zisk v tomto segmentu vzrostl o 175% na 809 milionů EUR. Marže rostly ve všech odvětvích, v čele s oblastí širokopásmového přístupu a síťovými službami. Zvolená strategie v oblasti veřejných digitálních ústředen se ukázala být správnou, jelikož došlo k dalšímu zhospodárnění R&D (Výzkum a vývoj) a outsourcingu oblasti údržby a podpory.

Optika

Obrat segmentu optiky vzrostl meziročně o 41% na 7,11 miliard EUR. Tržby z pozemních optických sítí stouply v Evropě i Spojených státech. Hlavním zdrojem přitom byly technologie cross-connect a přenosová technologie DWDM, které představovaly 25% obratu tohoto segmentu v posledním čtvrtletí roku 1999. Tržby o oblasti podmořských sítí výrazně vzrostly v oblasti Asie a Pacifiku i Atlantiku. Tržby z prodejů optických sítí dosáhly trojciferného růstu díky velké poptávce po vláknu TeralightTM. Prodej komponentů optických sítí vzrostl meziročně o 144%.

Provozní zisk činil 856 milionů EUR a představuje tak 41% z celkového zisku telekomunikační oblasti. V čele pak stojí především segment podmořských a optických sítí (celosvětově) a segment pozemních přenosů a optroniky ve Spojených státech a Evropě.

Detaily o hospodářských výsledcích divize Alcatel Optronics za poslední čtvrtletí a celý rok 2000 jsou součástí samostatné zprávy o příjmech, vydané společností Alcatel 31. ledna 2001.

e-Business

Meziroční růst výnosů činil 33% a vedoucí postavení v něm měly především mobilní telefony GSM a řešení kontaktního centra Genesys. Objem obratu z těchto oblastí vzrostl o dvouciferné hodnoty. Počet prodaných mobilních telefonů dosáhl 20 milionů a to navzdory stále častějším signálům o zpomalujícím se trhu GSM v Evropě. Tržby z prodejů telefonních ústředen (PBX) po období růstu v prvním a druhém čtvrtletí v druhé polovině roku klesly a výsledkem je minimální růst sektoru. V druhé polovině roku zaznamenal pokles tržeb i segment LAN přepínačů.

Provozní zisk vzrostl o 214% a v jeho čele stál především výrazný nárůst marží u mobilních telefonů způsobený nárůstem objemu výroby a vyšší průměrnou prodejní cenou. Řešení Genesys přispělo vysokou dvoucifernou marží. Na druhé straně byly zisky sníženy ztrátami při distribuci, kde si probíhající restrukturalizace vyžádala pokles obratu i marže.

Vesmír & komponenty

Meziročně vzrostl obrat o 15% na 3,79 miliard EUR, kdy hlavním zdrojem příjmů byly vysokofrekvenční systémy a v druhé polovině roku i komunikační satelity. Provozní zisk vzrostl meziročně o 43% a ke zlepšení došlo především v oblasti nákladů na výrobu komponentů.

Nexans

Obrat dosáhl 4,78 miliard EUR, což představuje meziroční nárůst o 14% či o 5% při stálých cenách mědi. V pozadí růstu tohoto sektoru stojí především celkové zlepšení evropského trhu instalačních kabelů, příznivá poptávka po energetických kabelech v Severní Americe i významný nárůst v oblasti speciálních kabelů pro telekomunikační, letecká a zdravotnická zařízení.

Provozní zisk dosáhl 169 milionů EUR, což představuje meziroční nárůst o 22%. Příznivý vývoj nebyl způsoben jen výše uvedeným zvýšením objemu v oblasti speciálních kabelů, ale i příznivými důsledky restrukturalizace divize energetických a měděných sdělovacích kabelů společnosti Nexan, kde došlo k významnému zhospodárnění výroby.


Představenstvo společnosti Alcatel předloží ke schválení na valné hromadě akcionářů 3. května 2001 následující rozdělení čisté dividendy ve výši 0,48 EUR na akcii typu "A", což odpovídá 0,72 EUR na akcii typu "A" včetně daňové úlevy, a tudíž meziročnímu nárůstu o 9%. Celkově budou vyplaceny dividendy v hodnotě 544 milionů EUR, což představuje meziroční nárůst o 29%. Dividendy budou vyplaceny 7. 5. 2001

O společnosti Alcatel

Společnost Alcatel buduje sítě příští generace, dodává integrovaná hlasová a datová řešení typu end-to-end pro stávající a nové operátory, podniky a spotřebitele po celém světě. Společnost zaměstnává 130 000 lidí a její obrat v roce 2000 činil 31 miliard Euro. Společnost Alcatel působí ve více než 130 zemích.

 www.alcatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 12. února 2001 - pondělí