logo itpoint.cz

Středoevropský telekomunikační operátor Kiwwi zajistil druhé kolo financování pod vedením Dresdner Kleinwort Capital

Investovaný kapitál ve výši 41 miliónu Euro je jednou z doposud největších investičních transakcí rizikového kapitálu v Rakousku.

Kiwwi CEE Holding AG, soukromá telekomunikační společnost poskytující své služby ve střední Evropě a s ústředím ve Vídni, tento týden úspěšně završila druhou část investičního plánu. Investice v hodnotě 41 miliónů Euro byla strukturována pod vedením Dresdner Kleinwort Capital. Dalšími členy investičního majetkového konsorcia jsou dvě rakouské investiční společnosti Global Equity Partners a Go Equity. Podle předsedy správní rady Olivera Schmalholze je tato transakce jednou z doposud největších rizikových investic v Rakousku.

Společnost, která byla založena v srpnu 2000, nyní poskytuje své telefonní služby 3 000 firemním zákazníkům a 115 000 uživatelům internetu v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Centrem aktivit Kiwwi jsou hlasové telefonní služby prostřednictvím Internet Protokolu (VoIP) pro malé a střední podniky. Společnost doposud investovala 11 miliónů Euro a dalších 25 miliónů Euro plánuje investovat do konce roku 2001. Telekomunikační síť Kiwwi o 25 přístupových bodech (POP) přenáší denně objem přes milión minut telefonních hovorů a internetového připojení. Společnost zaměstnává 240 zaměstnanců. Firma plánuje svou expanzi do Polska a Slovinska v druhém čtvrtletí 2001.

Oliver Schmalholz komentuje telekomunikační trh v kandidátských zemích EU: "Liberalizace telekomunikačních trhů ve střední Evropě proběhne pouze jednou. Abychom plně využili možnosti, které liberalizace přináší, musíme jednat rychle a dnes. Toto správně postřehli naši investoři." Arnaud Enée, spoluzakladatel a CEO společnosti Kiwwi dodává : "Naše práce v počátečních etapách liberalizace telekomunikačních trhů přesvědčila naše nové finanční partnery, že jsme schopni vybudovat infrastrukturu, získat zákazníky a generovat příjmy tak, jak jsme na začátku projektu slíbili. V průběhu šesti měsíců od našeho start-upu jsme vybudovali ve třech zemích mezinárodní telekomunikační síť, která splňuje nejmodernější technologické standardy. Jsme jednou z nejrychleji se rozvíjejících telekomunikačních společností v regionu střední Evropy a máme ambiciózní plány expanze do budoucna."

Vijai Gill, regionální ředitel Dresdner Kleinwort Capital pro střední Evropu říká : "Jsme nadšeni možnostmi v oblasti telekomunikací ve střední Evropě. Dva silné faktory - postup liberalizace telekomunikací a přibližování k EU - vytváří z tohoto regionu atraktivní investiční oblast. Co nás ve finále přesvědčilo investovat do společnosti Kiwwi, byla důvěryhodnost a výkonnost managementu společnosti. Nové příležitosti budou nejlépe realizovány schopným a osvědčeným managementem, který rozumí jak technologiím, tak i trhům a metodám prodeje služeb zákazníkům."

Michael Tojner, předseda společnosti Global Equity Partners Investment-Management AG, a Thomas Probst, předseda HTA II Technology, uvedli, že financování Kiwwi je pro jejich instituce doposud největší investiční transakcí rizikového kapitálu v Rakousku. "Je velice motivující pustit se do průkopnické práce. Jsme přesvědčeni, že investujeme do trhu, který bude dále růst." Zakladatel společnosti Go Equity Thomas Lenzinger vysvětluje: "Již dvakrát jsme úspěšně investovali do sektoru telekomunikací a vidíme jej jako jednu z centrálních oblastí činnosti našeho nového fondu Go Equity II. Kiwwi perfektně vyhovuje naší strategii. Znám Olivera Schmalholze od doby, kdy zakládal European Telecom, a považuji jej a jeho tým za vynikající odborníky. Zastáváme názor, že Kiwwi bude v cílových zemích úspěšná díky načasování a technologické vyspělosti, ve srovnání s konkurencí".

Jako poradce Kiwwi v této transakci byla vybrána společnost COM Partners Unternehmensberatung GesmbH z Vídně.
http://www.compartners.at

Kiwwi CEE Holding AG

Společnost Kiwwi AG založili v srpnu 2000 Oliver Schmalholz, Arnaud Enée a Chuck DeHont s podporou dr. Georga Serentschyho, ředitele firmy Arthur D. Little v Rakousku, se základním kapitálem převážně od amerických investorů, kteří rovněž spoluinvestovali v druhém kole financování.

Komerční uvedení Kiwwi na trh proběhlo :

Ústředí Kiwwi sídlí ve Vídni s centrálně řízenou správou sítě, účetnictvím, fakturací a nákupy.

Kiwwi nabízí malým a středním podnikům levnější mezinárodní a vnitrostátní telefonní hovory do pevných a mobilních sítí. Trh pro existující služby narůstá velice rychle. Nezávislé průzkumy odhadují, že alternativní poskytovatelé telekomunikačních služeb ve střední Evropě zvýší do roku 2005 objem svých hlasových služeb 35 krát.

Dresdner Kleinwort Capital

Dresdner Kleinwort Capital (DrKC) je součástí Dresdner Bank Group, zabývající se private equity . Donedávna byla známá jako Dresdner Kleinwort Benson Private Equity. Společnost má jmění cca 4 mld. USD v kapitálových a mezaninových fondech vedených přímým a poradenským managementem a investičními týmy 15 odborníků. Tito se zabývají investicemi středně velkých LBO/MBO/MBI transakcí, financováním infrastruktury a dalšími transakcemi rizikového kapitálu západní, střední a východní Evropě, severní i jižní Americe a v Asii.

DrKC nedávno úspěšně uzavřela fond private equity pro oblast střední a východní Evropy ve výši 225 mil. USD s názvem Dresdner Kleinwort Benson Private Equity Emerging Europe. Kiwwi je pátou investicí tohoto fondu - http://drkc.com

Global Equity Partners

Global Equity Partners je mezinárodní investiční společnost se sídlem ve Vídni a pobočkami v Asii, jižní a severní Americe a partnerskými kancelářemi v Lausanne a Mnichově. Společnost spravuje akciový kapitál v hodnotě 240 mil. Euro, poskytuje prvopočáteční financování začínajícím společnostem nebo investuje do firem při jejich expanzi. Mezi její nejznámější investice patří BETandWin, ActiveAgent, Stage1.cc a Systems AG - http://www.gep.at

Go Equity

Go Equity je jednou z vedoucích společností v oblasti investic rizikového kapitálu v Rakousku. K dříve založeným fondům APEF a Go Asia, Go Equity nedávno založil fond v hodnotě 100 milionů Euro nazvaný Go Equity II. Kiwwi je již čtvrtá transakce pro Go Equity II. Podle nedávných investic do společnosti Intercell v biotechnologii, Kiwwi je největší investice společnosti Go Equity, která v současné době disponuje portfóliem o zhruba 20 společnostech zahrnující např. EMTS, DoRo, Griffnerhaus a TeamAxess - http://www.goequity.at

 www.kiwwi.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 3. dubna 2001 - úterý