logo itpoint.cz

Světové fórum o telekomunikační politice a IP telefonii

Fórum se uskutečnilo za účelem projednání strategie a politiky měnícího se telekomunikačního prostředí a výměny názorů na určité konkrétní téma - tentokrát to bylo téma "Internet Protocol Telephony" (IP telefonie).

Fórum se uskutečnilo za účelem projednání strategie a politiky měnícího se telekomunikačního prostředí a výměny názorů na určité konkrétní téma - tentokrát to bylo téma "Internet Protocol Telephony" (IP telefonie).

V rámci WTPF (World Telecommunication Policy Forum) se dne 6. března uskutečnilo informační setkání (Information Session), které sloužilo k seznámení se s podkladovými odbornými skutečnostmi o IP telefonii. Byly uvedeny prezentace průmyslových expertů, regulátorů a zástupců vlád na téma IP telefonie. Část setkání byla věnována popisu sítí založených na IP, použití IP v jiných sítích, stránce provozu a výkonu, vývoji aplikací, strategiím přechodu na IP sítě a konkrétním zkušenostem vybraných zemí. V další části pak bylo prezentováno postavení a vliv IP telefonie z hlediska ekonomiky, příležitostí, které vytváří pro trh a různé přístupy k jejímu regulování. Na konci každé části proběhla diskuse.

Fórum se uskutečnilo v ženevském centru mezinárodních konferencí (CCGI). Zúčastnilo se 590 delegátů, reprezentujících 121 členských států (včetně 25 nejméně rozvinutých zemí) a 99 sektorových členů. Celkem bylo přítomno 755 osob. Jako předseda zasedání WTPF byl zvolen p. Anthony Wong, generální ředitel telekomunikačního úřadu z Hongkongu.

Nejprve p. Yoshio Utsumi, generální tajemník ITU, prezentoval zprávu o IP telefonii. V souladu s Rozhodnutím Rady č. 498 tato zpráva obsahovala příspěvky členů ITU a sloužila jako pracovní dokument celého WTPF. Dřívější návrhy zprávy byly zasílány členům v říjnu a prosinci 2000 a v rámci příprav proběhla také dvě setkání informační skupiny expertů, která byla nápomocná při revizi návrhu zprávy a při přípravě návrhu Názorů (opinions). Během prezentování své zprávy generální tajemník podtrhl následující body, které se objevily v příspěvcích členů :

Pan A. Wong představil návrhy Názorů (opinions), které byly připraveny informační skupinou expertů. Vyzval WTPF, aby pokud možno přijalo tyto Názory, vztahující se k :

  1. Obecnému vlivu IP telefonie na členy ITU.
  2. Akcím, které budou sloužit členským státům a sektorovým členům.
  3. Otázkám rozvoje lidských zdrojů.

Zástupci Sýrie, Libanonu, Saudské Arabie a Jordánska navrhly během jednání čtvrtý Názor, vztahující se k základním studiím prováděným ITU za účelem usnadnit zavádění IP telefonie.

Vedle prezentace generálního tajemníka ITU vyslechlo WTPF prezentace na téma IP telefonie od p. Bjorna Rosenberga (švédský ministr průmyslu, zaměstnanosti a komunikací), p. Leonida Reymana (ruský ministr komunikací a informatizace), pí. Fatimetou Mint Mohamed Saleck (zástupkyně státní správy Mauretanie) a pí. Virginie Sheffield (asistentka viceprezidenta Genuity Inc.).

Během WTPF bylo navrženo několik změn vztahujících se k faktickým informacím zprávy generálního tajemníka, včetně vyjmutí části bodu 5 a změn přílohy A. WTPF pak zvážilo návrhy Názorů obsažených ve zprávě a přijalo je se změnami a doplněními.

další info viz. http://www.itu.int/wtpf

Článek ze dne 24. dubna 2001 - úterý